Informatīvā portāla "Latvijas Reitingi" lietošanas noteikumi
 
  • Jūsu mājas lapai jābūt reģistrētai tikai tajā sadaļā, kas atbilst tās būtībai.


  • Lapas nosaukumu un īsu aprakstu nedrīkst drukāt ar lieliem burtiem.


  • Jūsu lapa nedrīkst saturēt pretdabiska rakstura un nepiedienīgus informatīvos materiālus kā arī jebkādu pazemojošu vai cieņu aizskarošu informāciju.


  • Jūsu pienākums ir darīt zināmas visas neskaidrības un radušos jautājumus informatīvā portāla "Latvijas Reitingi" vadībai! Gaidīsim jūsu priekšlikumus un ierosinājumus, kā uzlabot mūsu portālu atbilstoši Jūsu vajadzībām!


  • Aizliegts mainīt reitingi.lv skaitītāja HTML kodu.


  • Kopējā sarakstā nerādās mājaslapas bez apmeklējumiem.


  • "Latvijas Reitingi" administrācija ir tiesīga atteikt reģistrāciju vai arī to annulēt nepaskaidrojot iemeslus.

Mūsu e-pasts: redakcija@reitingi.lv


Ar cieņu, cerot uz sadarbību,
Jūsu "Latvijas Reitingi"


mēbeļu izgatavošana
apdrošināšana  octa  dziļurbums