Ziņas | Latvija | Zemkopība


Ministrs Kaspars Gerhards: Lepojos ar Latvijas pārtikas ražotājiem

Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards piektdien, 17. janvārī, Berlīnē (Vācijā) 85. starptautiskās pārtikas, lauksaimniecības un dārzkopības izstādē "Zaļā nedēļa 2020" (Internationale Grüne Woche 2020) apmeklēja Latvijas pārtikas ražotāju kopstendu un tikās ar mūsu uzņēmējiem.

Kaspars Gerhards: "Zaļajā nedēļā" pašmāju uzņēmēji iepriecinās apmeklētājus ar gardiem Latvijas pārtikas ražojumiem

Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards ceturtdien, 16. janvārī, Berlīnē (Vācijā) piedalīsies 85. starptautiskās pārtikas, lauksaimniecības un dārzkopības izstādes "Zaļā nedēļa 2020" (Internationale Grüne Woche 2020) svinīgajā atklāšanas pasākumā. Ministrs izstādē tiksies ar Latvijas pārtikas ražotājiem, piedalīsies neformālajā pasākumā, ko rīko Vācijas pārtikas un lauksaimniecības ministre Jūlija Kleknere un Horvātijas kā ES Padomes prezidējošās valsts lauksaimniecības ministre Marija Vučkoviča, kā arī tiksies ar Lietuvas lauksaimniecības ministru Andrusu Paloni, Igaunijas lauku lietu ministru Martu Jarviku un Polijas lauksaimniecības un lauku attīstības ministru Janu Krištofu Ardanovski. Plānots, ka Latvijas kopstendu izstādē apmeklēs Nīderlandes lauksaimniecības ministre Karola Šoutena.

Zemkopības ministrija sniegs informāciju Saeimas komisijai par Valsts kontroles revīzijas ziņojumā norādītajiem...

Zemkopības ministrija sniegs informāciju Saeimas komisijai par Valsts kontroles revīzijas ziņojumā norādītajiem ieteikumiem


Trešdien, 8. janvārī, plkst. 12:00 Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas (turpmāk – Komisija) sēdē Zemkopības ministrijas (turpmāk – ZM) pārstāvji – zemkopības ministra biroja vadītājs Jānis Eglīts, valsts sekretāra vietnieks Kaspars Cirsis un Meža departamenta direktors Arvīds Ozols sniegs informāciju par Valsts kontroles (turpmāk – VK) revīzijas ziņojumā "Zemkopības ministrijas darbība valstij piederošo derīgo izrakteņu apsaimniekošanā" norādītajiem ieteikumiem un secinājumiem. Informāciju sniegs arī AS "Latvijas valsts meži" (turpmāk – LVM) valdes loceklis Edvīns Zakovics.

Mencu krājumu aizsardzības papildus pasākumi 2020. gadā

Saistībā ar mencu krājumu kritisko stāvokli jau 2019. gada 30. oktobrī tika pieņemta ES Padomes Regula 2019/1838 (turpmāk – ES regula), kurā noteiktas zvejas iespējas Baltijas jūrā 2020. gadam, kas paredz arī Baltijas jūras austrumu daļas mencu specializētas zvejas pilnīgu aizliegumu. Vienlaikus ES regula Latvijai un citām valstīm pieļauj nelielu mencu piezveju, kas nepieciešama, lai netiktu apdraudētas reņģu, brētliņu, plekstu un citu sugu zvejas iespējas Baltijas jūrā. Lai nodrošinātu to, ka minētā piezvejas kvota (Latvijai – 171 tonna) netiek pārsniegta un tāpēc Latvijai nav jāaptur visa zveja, Zemkopības ministrija (ZM) sadarbībā ar zvejniecības nozares pārstāvjiem ir izstrādājusi vairākus papildus zvejas regulēšanas pasākumus, kas zvejniekiem būs jāievēro 2020. gadā, lai varētu turpināt citu zivju zveju. Turklāt ES regula nosaka, ka atsevišķos Baltijas jūras piekrastes rajonos (Latvijas gadījumā – Nīcas un Rucavas novada un Liepājas pilsētas piekrastē) 2020. gadā ir aizliegta mencu ieguve atpūtas nolūkos un šīs normas ievērošana ir jānodrošina ar atbilstošu nacionālo regulējumu.

Mainīs valsts atbalsta līdzekļu piešķiršanas kārtību lauksaimnieku NVO

Šodien, 19. decembrī, zemkopības ministra Kaspara Gerharda biroja vadītājs Jānis Eglīts tikās ar lauksaimnieku nevalstiskajām organizācijām (LNVO), lai pārrunātu jauno kārtību, kā LNVO turpmāk saņems valsts atbalstu.

Kļuvusi ērtāka projektu iesniegšanu Zivju fondā

Valdība otrdien, 17. decembrī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus noteikumos par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem.

Brūnkakli vairs medīt nedrīkstēs

Valdība otrdien, 17. decembrī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus Medību noteikumos.

Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards: lauksaimniekiem izvirzītajām prasībām un sasniedzamajiem rezultātiem...

Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards: lauksaimniekiem izvirzītajām prasībām un sasniedzamajiem rezultātiem ir jābūt atbilstošiem finansējuma pieejamībai

Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards 16. decembrī piedalīsies ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes (LZMP) sanāksmē Briselē, kurā dalībvalstu ministri diskutēs par Somijas prezidentūras ES Padomē laikā paveikto un ES Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) nākotni pēc 2020. gada.

Valsts atbalsta saņemšanai dravniekiem atkārtoti jāiesniedz de minimis veidlapa

Valdība otrdien, 10. decembrī, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus noteikumos par valsts atbalstu lauksaimniecībai.

Jāpiemēro jaunas kontroles prasības, nodrošinot cilvēka, dzīvnieku un augu veselību...

Jāpiemēro jaunas kontroles prasības, nodrošinot cilvēka, dzīvnieku un augu veselību lauksaimniecības un pārtikas apritē

Izmaiņas visvairāk patlaban skars veterināro, fitosanitāro un pārtikas kontroli uz robežas. Uzņēmējiem, kuri iesaistīti tādu dzīvnieku un preču pārvadājumos, uz kuriem attiecas veterinārā, fitosanitārā un pārtikas kontrole uz robežas, jārēķinās, ka, sākot ar 2019. gada 14. decembra plkst. 00.00, notiks elektroniska datu pāreja uz jaunu ES sistēmu TRACES NT.
mēbeļu izgatavošana
apdrošināšana  octa  granulu katli