LFF aicina futbola virslīgas čempionātu atsākt līdz jūnija vidum

Latvijas Futbola federācija (LFF) vērsusies Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM) un Slimību profilakses un kontroles centrā (SPKC) ar savu redzējumu par ar futbolu saistīto izejas stratēģiju no "Covid-19" radītās krīzes situācijas. To veido četri posmi, no kuriem otro – Sacensību atsākšanu profesionālajā futbolā – LFF aicina atļaut ne vēlāk kā līdz 15. jūnijam.

Pēc iespējas drīzāka profesionālo komandu atgriešanās pie pilnvērtīgas treniņu norises, treniņu laikā sportistiem un sporta darbiniekiem atbilstoši sporta veida specifikai neievērojot distancēšanos, ir pirmais un vietēji būtiskākais solis, lai sportisti sezonas atsākšanos varētu sagaidīt tai fiziski un emocionāli sagatavojušies. Pēc iespējas drīzāka šāda soļa speršana ir nepieciešama arī tāpēc, ka tā ir tieši saistīta ar tālākajiem soļiem, lai nodrošinātu kvalitatīvu un saistošu sacensību norisi.

Tāpēc kontakta treniņu atsākšanu LFF pozicionē kā pirmo izejas stratēģijas soli. To atļaušana nepieciešama vismaz divas nedēļas pirms datuma, kurā varēs tikt atsāktas sacensības, lai nodrošinātu komandām un spēlētājiem iespēju veikt sagatavošanās posmu. Līdz ar to LFF aicina kontakta treniņu norisi atļaut no 1. jūnija.

"LFF jau kopš paša valstī izsludinātā ārkārtējās situācijas sākuma bijusi aktīva Latvijas sporta dzīves dalībniece. Operatīvi risināti ar Latvijas futbola saimi saistītie jautājumi, saskaņoti apturot visu ar futbolu saistīto pasākumu norisi, izglītojot futbola sabiedrību par pieņemto lēmumu nepieciešamību, organizējot finansiāla rakstura atbalsta sniegšanu LFF biedriem un nodrošinot, ka valstiski sagatavotās drošības rekomendācijas un noteikumi sasniedz maksimāli plašu Latvijas futbolā iesaistīto personu loku. Tikpat aktīvi esam komunicējuši ar atbildīgajām vietējām un starptautiskajām organizācijām, daloties ar LFF veiktajiem aprēķiniem par krīzes situācijas ietekmi uz futbolu un sportu kopumā, kā arī iesaistoties klubiem un spēlētājiem saistošo rekomendāciju izstrādē," skaidro LFF ģenerālsekretārs Edgars Pukinsks. "Paldies visām iesaistītajām pusēm par līdz šim īstenoto savstarpējo komunikāciju un, cik to ļauj strauji mainīgā situācija, saskaņotajām darbībām ceļā uz dažādu aizliegumu mīkstināšanu. LFF šajā jautājumā iestājas par pārdomātām, nesasteigtām un rūpīgi izdiskutētām darbībām, kā pirmo un vienīgo atskaites punktu ņemot mūsu nācijas fizisko un garīgo veselību, tāpēc izsakām pateicību par līdz šim uzņemto pārdomāti piesardzīgo kursu uz sporta un futbola norišu atsākšanos."

"Vienlaikus vēlamies uzsvērt, ka Latvijas futbola un sporta sabiedrība, kā tas ir nepārprotami pausts publiskajā telpā, uzskata par kritiski svarīgu iegūt pēc iespējas plašāku ieskatu valsts iestāžu skatījumā uz plānveidīgu drošības pasākumu mīkstināšanu un sporta norišu atgriešanos. Izpratne par nākamajiem soļiem, laika termiņiem un ierobežojumiem, ar kuriem jārēķinās katrā nākamajā situācijas attīstības posmā, ir kritiski svarīga, lai pēc iespējas efektīvāk atgrieztu sabiedrības fiziskajai un morālajai veselībai nepieciešamo fizisko aktivitāšu klātesamību un maksimāli drošos apstākļos atgrieztu vietējai ekonomikai svarīgo profesionālo futbola sacensību norisi. Ceram, ka mūsu sagatavotie priekšlikumi darba procesā izrādīsies noderīgi un tiks izvērtēti," piebilst Edgars Pukinsks.

Attiecībā uz sacensību atsākšanu profesionālajā futbolā LFF lūdz izvērtēt pēc iespējas drīzāku sporta āra sacensību atsākšanu ar līdz 100 cilvēku dalību un bez skatītājiem, paredzot, ka virslīgas čempionāts var atsākties ne vēlāk kā 15. jūnijā. LFF uzsver, ka, jau brīdī, kad tiks lemts par kontakta treniņu atsākšanu, futbola un sporta organizācijām kritiski svarīgi ir zināt, kādā laika termiņā tiks atļautas ar sacensību norisi saistītās darbības un vai sacensību atsākšanu profesionālajā futbolā ir iespējams realizēt līdz minētajam datumam.

Lai nodrošinātu maksimāli drošu sacensību norisi, LFF apņemas sadarbībā ar SPKC izstrādāt sanitāro protokolu, kas paredzēs konkrētas prasības un normas, kuras būs izpildāmas obligātā kārtā jebkuram sacensību dalībniekam. Papildus tam LFF apņemtos nodrošināt šo normu ievērošanas uzraudzības procesu. Tāpat LFF pauž gatavību, ja tas no pārraugošajiem dienestiem tiek atzīts kā nepieciešams solis, nodrošināt visu virslīgas čempionāta dalībnieku (spēlētāji, treneri, personāls, tiesneši u.c.) vienreizēju testēšanu pirms čempionāta sākuma.

IZM un SPKC ir iesniegti LFF sagatavotie sanitārā protokola pamatprincipi un detalizēts 100 cilvēku dalības pamatojums pilnvērtīgas sacensību norises nodrošināšanai. Šīs personas ir tieši iesaistītas spēlē un tās organizācijā (spēlētāji, tiesneši, personāls, apsardze, televīzija, datu pārraides speciālisti u.c.). Uz katru spēli būtu nodrošināms akreditēto personu saraksts.

Sanitārais protokols cita starpā paredzētu, ka drošības pasākumi spēļu laikā tiek organizēti pēc stingras akreditācijas un stadiona zonēšanas sistēmas, pirms došanās uz spēli un tās norises vietā visiem dalībniekiem tiek mērīta ķermeņa temperatūra, tiek atcelts pirmsspēles rokasspiediena process un nenotiek spēlētāju pulcēšanās tuneļa zonā, savukārt visas organizatoriskās sapulces un mediju aktivitātes tiek veiktas ārpus telpām, ievērojot divu metru distanci. Pirms sacensību sākuma dalībniekiem tiktu organizēts drošības pasākumu seminārs.

LFF piedāvātās izejas stratēģijas trešo un ceturto soli veido attiecīgi starptautisko sacensību atsākšana bez skatītājiem un masu pasākumu atsākšana.

LFF atrodas regulārā komunikācijā ar saviem starptautiskajiem partneriem UEFA un FIFA, apzinot potenciālos laikus, kad plānots atjaunot starptautisko sacensību norisi. Ar lielu varbūtību ir prognozējams, ka klubu un izlašu sacensības vietēji un starptautiski notiks bez skatītājiem. Apzinoties, ka šis jautājums ir cieši saistīts ar Eiropas un pasaules mērogā ieviestajiem ierobežojumiem, LFF aicina uzturēt regulāru komunikāciju jautājumā par starptautisko pārlidojumu pieejamību un nosacījumiem, gatavojoties iespējamam scenārijam, ka vasaras izskaņā Latvijas klubiem būs jāstartē Eiropas klubu turnīros, bet rudenī Latvijas valstsvienību gaidīs UEFA Nāciju līgas spēles.

LFF, vērtējot pašreizējo situāciju, gatavojas scenārijam, ka šī gada laikā netiks organizēts neviens tās pārraudzībā esošs masu pasākums. Lai plānotu pasākumu tālāku norisi, futbola un sporta sabiedrībai ir nepieciešams pēc iespējas drīzāks valstisks signāls, kādā periodā plānot masu pasākumu atsākšanos bez tādiem dalībnieku un skatītāju ierobežojumiem, kas liegtu šādu pasākumu norisi.

"Esošā situācija pasaulē un arī Latvijā rada būtiskas ekonomiskas un sociālas sekas. Lai šo seku ietekme tiktu mazināta, esam ieinteresēti būt pēc iespējas ciešākā kontaktā ar valsts institūcijām un atbildīgajām amatpersonām, lai aktīvi kopīgiem spēkiem meklētu risinājumus, kas ir gan valstiski atbildīgi, gan efektīvi. Futbols situācijā, kur tam kā pirmajam Latvijā ir jāatsāk profesionālu sacensību norise, var kalpot par praktisku piemēru gan citiem sporta veidiem, gan citām organizācijām drošības pasākumu klāsta izplānošanā, realizēšanā un uzraudzībā," uzsver Edgars Pukinsks, piebilstot, ka papildus šiem piedāvājumiem un redzējumam LFF vērsusi uzmanību uz pašlaik aktuālo organizētu sporta nodarbību norises regulējumu, kas neparedz nodarbībās iesaistīties jauniešiem, kas jaunāki par 7 gadu vecumu. "Ņemot vērā, ka jauniešiem 5-6 gadu vecumā ir atļauta iesaiste pirmsskolas izglītības iestāžu darbā, esam lūguši valstiskā līmenī ļaut organizētās sporta nodarbībās piedalīties arī šīs vecuma grupas jauniešiem. Ticam, ka šāds lēmums būtu gan sporta organizāciju, gan pašu bērnu un viņu ģimeņu interesēs."

 

Toms Ārmanis
Latvijas Futbola federācija
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas

mēbeļu izgatavošana
apdrošināšana  octa  dziļurbums