Labklājības ministre Ramona Petraviča pieprasījusi informāciju no pašvaldībām par klātienē veiktajām pārbaudēm ....

Labklājības ministre Ramona Petraviča pieprasījusi informāciju no pašvaldībām par klātienē veiktajām pārbaudēm sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijās pagājušajā gadā

Ņemot vērā to, ka Labklājības ministrija (LM) regulāri saņem iedzīvotāju sūdzības par pašvaldību sniegto sociālo pakalpojumu nepietiekamo kvalitāti, labklājības ministre Ramona Petraviča vērsusies pie Latvijas pašvaldību vadītājiem ar informācijas pieprasījumu par klātienē veiktajām pārbaudēm sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijās pagājušajā gadā.

“Vēlos noskaidrot, kā tikušas pildītas Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma prasības. Uzskatu, ka tieši klātienē veiktas pārbaudes sniedz reālo priekšstatu par iestādes darbu un kvalitāti. Gribu atgādināt pašvaldību vadītājiem arī par pakalpojuma sniedzēja pašnovērtējuma lielo nozīmi un vietējās varas iesaistes nepieciešamību pakalpojuma uzraudzībā , īpaši ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijās,“ par savu nostāju stāsta labklājības ministre Ramona Petraviča.

Pēc ministres domām, otra ļoti svarīgā tēma, kam pievēršama pastiprināta uzmanība, ir esošo darbinieku izglītošana un jaunu darbinieku profesionāla ievadīšana amata pienākumu izpratnē un apguvē, piemērojot labās prakses piemērus. Sevišķi darbā ar aprūpētājiem - cilvēkiem, kuri strādā tiešā kontaktā ar klientiem.

Pārraudzīt Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma īstenošanu, kontrolēt sociālo pakalpojumu sniegšanas regulējošo normatīvo aktu ievērošanu, sociālo pakalpojumu kvalitāti un pakalpojumu sniedzēju atbilstību normatīvo aktu prasībām ir viens no Labklājības ministrijas uzdevumiem.

Lai gūtu pārskatu par to, kā Latvijas pašvaldībās tikušas pildītas likuma un citu normatīvo aktu prasības, labklājības ministre Ramona Petraviča vēstulē Latvijas pašvaldību domēm lūdz sniegt detalizētu pārskatu par klātienē veiktajām sociālo pakalpojumu sniedzēju veiktajām pārbaudēm 2019. gadā. Pārskatā norādāms klātienē veikto pārbaužu skaits, laiks, saņemto rakstisko un mutisko sūdzību skaits, jomas, kurās konstatētas neatbilstības vai tās nav tikušas vērtētas.

Labklājības ministrija
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas

mēbeļu izgatavošana
apdrošināšana  octa  dziļurbumi