Baltic International Bank uzskata FKTK sodu par nesamērīgu, plāno pārsūdzēt

Baltic International Bank (Banka) pastāvīgi ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju (FKTK) kopā strādā pie Iekšējas kontroles sistēmas stiprināšanas (IKS), ņemot vērā pasaulē nepārtraukti mainīgo prasību pieaugumu banku uzraudzībā. Mērķis ir panākt, lai tiktu precīzi un viennozīmīgi noteiktas prasības pret Banku, tās tiesības un pienākumi un netiktu pieļauta to interpretācija. Jau 2016. gadā Banka mainīja savu darbības modeli un aktīvi ievieš jauno biznesa stratēģiju – ar mērķi kļūt par stipru investīciju Banku Baltijas reģionā.

Tāpēc Baltic International Bank uzskata par nesamērīgu FKTK uzlikto administratīvo sodu un pārmetumus par trūkumiem iekšējās kontroles sistēmās laika periodā no 2014. gada. FKTK pārbaudi Bankā uzsāka pirms diviem gadiem - 2018. gada sākumā. Tā aptvēra laika periodu no 2014. gada, kad klientu un darījumu kontroli noteica no šodienas kardināli atšķirīga likumdošana. Banka uzskata, ka gandrīz divu gadu laikā bankas argumenti netika uzklausīti pēc būtības.

Banka ir daudz darījusi IKS stiprināšana un sagaida taisnīgu regulatora lēmumu, lai nepieļautu to, ka ar šodienas mērauklu tiek vērtēta gadiem sena uzraudzība un kontrole, kaut toreiz pirms vairākiem gadiem bija spēkā kardināli atšķirīgs banku darbības regulējums.

Baltic International Bank pilda likumu, ievēro FKTK izstrādātos banku darbību reglamentējošos dokumentus un prasības. Sekojot likumu un normatīvo aktu izmaiņām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) jomā 2016. gadā, Banka ir veikusi visas noteiktās pārbaudes, klientu kontroli, slēgusi neatbilstošu klientu kontus.

Banka atbilstoši jaunajām prasībām ir aktualizējusi un turpina pilnveidot virkni procesu – Banka aktīvi papildina iekšējās kontroles un uzraudzības sistēmas, ieviešot pasaulē plaši pazīstamas un finanšu sektorā pārbaudītas IT sistēmas, iegulda darbinieku profesionalitātes un kvalifikācijas celšanā, tāpat Banka mērķtiecīgi modernizē un automatizē virkni procedūru. Ik gadu Banka iegulda tuvu vienam miljonam eiro, lai stiprinātu Bankas darbību NILLTPFN jomā un nepārtraukti adaptētos mainīgajiem nozares izaicinājumiem un normatīvajam regulējumam. Baltic International Bank vēlas uzsvērt, ka tā ir vienīgā privātbanka Latvijā, kas piesaistīja starptautiski atzītu AML jomas reitingu aģentūru no ASV Sigma Ratings, kura 2019. gada janvārī novērtēja Bankas IKS ar reitingu BBB+, novietojot to starp nozares līderiem un apliecinot IKS atbilstību Bankas izvēlētajam modelim un klientu portfelim. Banka jau pašlaik sadarbojas ar starptautiskām auditoru kompānijām, kuras pārstāv lielo četrinieku, lai proaktīvi stiprināšanas IKS jomu

Vēlamies uzsvērt, ka komisijas pieņemtais lēmums nekādi neietekmēs bankas klientus un bankas ikdienas darbu. Baltic International Bank ir uzticams un stabils finanšu tirgus dalībnieks Latvijā un partneris Eiropā jau 26 gadus.

Par Baltic International Bank

Baltic International Bank jau 26 gadus darbojās Latvijas finanšu tirgū. Baltic International Bank ir viena no bankām ar vislielāko pieredzi individuālā klientu apkalpošanā Latvijā, kas sniedz klientu individuālajām finanšu vajadzībām piemērotus augstas kvalitātes produktus un pakalpojumus, kā arī investīciju risinājumus, kas ir balstīti uz ilgtspējīgiem ESG (Environmental. Social. Governance) principiem. Banka sadarbojas ar Baltijā un pasaulē vadošajiem kapitāla pārvaldīšanas uzņēmumiem, vienlaikus sekmējot investoru kapitāla pieaugumu un rūpējoties par apkārtējo vidi. Baltic International Bank korporatīvās vērtības ir ekspertīze, uzticība un pārmantojamība.

Baltic International Bank
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas

mēbeļu izgatavošana
apdrošināšana  octa  granulu katli