Ar 1.oktobri pieteikumi atzītā uzņēmēja atļaujas un saistošās izziņas par tarifu saņemšanai iesniedzami tikai elektronis


foto;plz.lv
Turpinot Savienības Muitas kodeksa prasību piemērošanai nepieciešamo elektronisko sistēmu ieviešanu, ar 2019.gada 1.oktobri muitas klientiem ir pieejamas jaunās Eiropas Komisijas centralizēti izstrādātās muitas informācijas sistēmas, kas paredzētas uzņēmēju un muitas iestāžu savstarpējai komunikācijai elektroniskā veidā saistībā ar atzītā uzņēmēja atļauju un saistošo izziņu par tarifu.

Lai pieteiktos atzītā uzņēmēja (AEO) atļaujas saņemšanai, ar šī gada 1.oktobri muitas klientiem ir jāizmanto eAEO – Eiropas Komisijas Atzītā uzņēmēja sistēma (eAEO – EU Trader Portal). Visa informācijas apmaiņa saistībā ar AEO pieteikumu pārvaldību (pieteikumu grozīšana un atsaukšana, papildu ziņu pieprasīšana, tiesības tik uzklausītam, apspriedes starp dalībvalstu muitas iestādēm) turpmāk tiks veikta minētajā sistēmā. Tāpat Atzītā uzņēmēja sistēmā uzņēmēji saņems informāciju par izsniegto atļauju.

Savukārt, lai pieteiktos saistošās izziņas par tarifu (SIT) saņemšanai, muitas klientiem turpmāk jāizmanto eBTI – Eiropas Saistošo izziņu par tarifu sistēma (eBTI -EU Trader Portal).

Piekļuve minētajām sistēmām, līdzīgi kā VID informācijas sistēmām un Eiropas Komisijas Muitas lēmumu sistēmai, tiek nodrošināta ar VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas piedāvātajām autentificēšanas iespējām.

Lai reģistrētu sākotnējos lietotājus, kas varēs uzņēmuma vārdā piekļūt eAEO un/vai eBTI sistēmai, personai jāiesniedz Iesniegums par Eiropas Komisijas Atzītā uzņēmēja sistēmas lietotāju saraksta noteikšanu un/vai Iesniegums par Eiropas Saistošo izziņu par tarifu sistēmas lietotāju saraksta noteikšanu. Iesniegumā norādītajiem uzņēmuma lietotājiem pēc noklusējuma tiks piešķirtas visas sistēmā paredzētās tiesības, kuras pēc nepieciešamības var mainīt uzņēmuma nozīmētais tiesību pārvaldnieks.

Detalizētu informāciju par piekļuvi eAEO un eBTI sistēmām un lietotāju tiesību administrēšanu lūdzam skatīt VID mājaslapā, sadaļā Muita.

Vēršam uzmanību, ka darbam ar sistēmām var izmantot tikai šādus interneta pārlūkus: Microsoft Edge 41, Google Chrome 73, Mozilla Firefox 52 vai Apple Safari 7 MAC OSS.

Visi pieteikumi, kas ir iesniegti līdz 2019.gada 1.oktobrim, tiks izskatīti un lēmumi saistībā ar tiem tiks pieņemti saskaņā ar iepriekšējo informācijas apmaiņas kārtību.

valsts ieņēmumu dienesta
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas

mēbeļu izgatavošana
apdrošināšana  octa  dziļurbums