LM iesaka pilnveidot Ventspils pilsētas sociālā dienesta darbu

Ventspils pilsētas sociālā dienesta darbu atsevišķās jomās ir nepieciešams uzlabot. To, noslēdzot kopējo dienesta pārbaudi, ir secinājusi Labklājības ministrija (LM).

LM ir konstatējusi, ka sociālo darbinieku skaits Ventspils pilsētas sociālajā dienestā ir nepietiekams. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 10.panta pirmā daļa nosaka, ka katrā pašvaldībā jābūt vismaz vienam sociālā darba speciālistam uz katriem tūkstoš iedzīvotājiem, lai nodrošinātu iedzīvotāju vajadzību profesionālu izvērtēšanu un kvalitatīvu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu.

Pārbaudes rezultātā konstatēts, ka Ventspils pilsētā dzīvesvietu ir deklarējuši 40 106 iedzīvotāji. Tādējādi Ventspils pilsētā būtu vajadzīgi vismaz 40 sociālā darba speciālisti, kas strādātu ar klientiem.

Saskaņā ar dienesta sniegto informāciju sociālajā dienestā kopumā strādā 36 darbinieki, no kuriem tieši ar klientiem strādā 15 sociālā darba speciālisti. Tas nozīmē, ka nav ievērota likuma norma, jo faktiskais darbinieku skaits ir 37% no reāli nepieciešamajiem. LM saskata risku, ka izteiktais darbinieku trūkums varētu ietekmēt dienesta sniegto pakalpojumu kvalitāti.

Tāpat LM secinājusi, ka ir nepieciešams pilnveidot Sociālā gadījuma vadīšanas metodes, nosakot precīzu problēmu, izvirzot mērķus, nosakot uzdevumus, atspoguļojot izpildes gaitu un tās izvērtējumu.

Šie un citi ieteikumi darba uzlabošanai piektdien, 26.jūlijā, ir nosūtīti Ventspils pilsētas sociālajam dienestam.

Atgādinām, ka LM pārbaudi Ventspils pilsētas sociālajā dienestā uzsāka pēc tam, kad 19.jūnija naktī no tilta Ventā ielēca sieviete kopā ar diviem bērniem, kuri negadījumā gāja bojā. Ārkārtas pārbaude Ventspils sociālajā dienestā notika 20.jūnijā – nākamajā dienā pēc traģiskā notikuma. Pēc tam detalizēti izvērtēti dokumenti un diskutēts ar sociālā dienesta darbiniekiem.

Jau sākotnējā pārbaudē 20.jūnijā LM secināja, ka Ventspils sociālais dienests ir strādājis ar cietušo ģimeni. Tai ir sniegts gan materiālais, gan cita veida atbalsts. Tāpat sociālā dienesta sniegtā informācija liecina, ka klientes ģimenes locekļiem pēc traģiskā notikuma ir piedāvāta iespēja saņemt psihologa konsultācijas.

Atgādinām, ka viens no LM uzdevumiem ir kontrolēt sociālo pakalpojumu sniedzēju, t.sk. pašvaldību sociālo dienestu atbilstību normatīvo aktu prasībām un sociālo pakalpojumu kvalitāti.

LATVIJAS REPUBLIKAS LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas

mēbeļu izgatavošana
apdrošināšana  octa  dziļurbums