Zanda Kalniņa-Lukaševica Briselē aizstāv Latvijas intereses piedalīties Eiropas Savienības ārējo finanšu programmu īsten


foto;azertag.az
Zanda Kalniņa-Lukaševica Briselē aizstāv Latvijas intereses piedalīties Eiropas Savienības ārējo finanšu programmu īstenošanā.

2018. gada 26. novembrī Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa-Lukaševica Briselē, Beļģijā, piedalījās Eiropas Savienības (ES) Ārlietu padomes sanāksmē par attīstības sadarbības jautājumiem. Galvenā uzmanība padomē tika pievērsta jautājumam par ES ārējās darbības finansēšanu nākamajā ES daudzgadu budžetā 2021.-2027. gadam un ES Kaimiņattiecību politiku kā vienu no ES ārējās darbības prioritātēm.

Parlamentārā sekretāre uzsvēra, ka notikumi Melnajā un Azovas jūrā liecina par ļoti nopietnu situācijas eskalāciju, un Krievijas agresīvā rīcība ir starptautisko tiesību normu klajš pārkāpums, kas prasa stingru reakciju no ES, nosodot Krievijas agresīvo rīcību un pieprasot pārtraukt kuģu satiksmes blokādi un garantēt netraucētu jūras satiksmi.

Sanāksmē dalībvalstis tika informētas, ka, ņemot vērā notikumus Melnajā un Azovas jūrā, pēcpusdienā sasaukta Padomes Politiskās un drošības komitejas sanāksme.

Z. Kalniņa-Lukaševica vēlreiz uzsvēra, ka Latvija iestājas par ES Kaimiņu politikas īpašās lomas saglabāšanu sarunās par ES ārējās darbības finanšu instrumentiem pēc 2020. gada un atsevišķu Eiropas Kaimiņattiecību instrumentu, kam tiktu nodrošināts atbilstošs finansējums.

Diskusijā par priekšlikumu nākamā perioda ES daudzgadu budžetam un piedāvātajām izmaiņām ES ārējās darbības finansēšanas modelī Z. Kalniņa-Lukaševica atkārtoti atzīmēja, ka ir jāturpina meklēt risinājumi, lai arī mazajām dalībvalstīm, pilsoniskās sabiedrības organizācijām, pašvaldībām un privātajam sektoram būtu vienlīdzīgas iespējas iesaistīties programmu īstenošanā: “Tas ir arī jautājums par ES vēlmi attīstības sadarbībā iesaistīt visas dalībvalstis un par plaša dalībnieku loka pieredzes un ekspertīzes novērtēšanu.”

Tāpat Padomes darba kārtībā bija jautājums par ES turpmāko sadarbību ar Āfriku. 2018. gada septembrī Eiropas Komisija nāca klajā ar priekšlikumu izveidot Āfrikas un Eiropas ilgtspējīgu ieguldījumu un nodarbinātības aliansi. Tās galvenais mērķis ir veicināt Āfrikas ilgtspējīgu un iekļaujošu attīstību, izmantojot ekonomiskās sadarbības potenciālu un mobilizējot investīcijas. Tirdzniecības veicināšana, darbvietu radīšana, izglītības un prasmju pilnveide palīdzētu risināt arī migrācijas pamatcēloņu jautājumus. Sanāksmes dalībnieki pārrunāja praktiskās sadarbības iespējas un kopīgās iniciatīvas. Z. Kalniņa-Lukaševica uzsvēra, ka turpmāko investīciju veicināšanai svarīga ir drošība un stabilitāte Āfrikas kontinentā un valsts pārvaldes efektivitāte.

Sanāksmē kā īpašie viesi bija aicināti 2018. gada Nobela miera prēmijas laureāti: Kongo Demokrātiskās Republikas ārsts-ginekologs Deniss Mukvege (Denis Mukwege) un Irākas jezīdu minoritātes cilvēktiesību aktīviste Nadia Murada (Nadia Murad). Sanāksmes dalībnieki ar īpašajiem viesiem apmainījās viedokļiem par to, kā ES un tās dalībvalstis var sekmēt cīņu pret uz dzimumu balstītu vardarbību attīstības sadarbībā. Dzimumu vienlīdzība un sieviešu un meiteņu tiesību stiprināšana ir viens no ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem un arī viens no Latvijas attīstības sadarbības politikas pamatprincipiem.

Informācijai

Izmantojot Eiropas Kaimiņattiecību instrumentu,  ES atbalsta politisko, ekonomisko un sociālo reformu procesu atbalstu 16 ES austrumu un dienvidu kaimiņvalstīs. ES Kaimiņu politikas mērķis ir stiprināt labklājību, stabilitāti, drošību, tirgus ekonomiku un ilgtspējīgu izaugsmi. Latvijai īpaši svarīga ir ES sadarbība ar austrumu kaimiņiem, tostarp Ukrainu, Moldovu, Gruziju.

Ārlietu ministrija
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas

mēbeļu izgatavošana
apdrošināšana  octa  dziļurbums