Aicina paust viedokli par AS "Gaso" iesniegto tarifa projektu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) atgādina par iespēju piedalīties uzklausīšanas sanāksmē saistībā ar AS "Gaso" iesniegto dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifa projektu. Uzklausīšanas sanāksme notiks š.g. 25. septembrī, plkst. 10.00. Ikviens interesents laipni aicināts!

AS “Gaso” iesniegtais tarifa projekts paredz dabasgāzes sadales tarifa (tarifa mainīgās daļas komponentes) samazinājumu visām patēriņa grupām, izņemot 1.tarifu patēriņa grupu, vienlaikus palielinot sadales tarifa fiksēto daļu par uzstādītās jaudas uzturēšanu visiem lietotājiem. Iesniegtais tarifa projekts paredz sadales pakalpojuma tarifa mainīgās daļas samazinājumu visiem lietotājiem, kuri izvēlējušies sezonālo dabasgāzes sadales tarifu.

Uzklausīšanas sanāksmē komersanta pilnvarotais pārstāvis iepazīstinās ar dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifa projektu. AS “Gaso” to SPRK iesniedza šogad 1. septembrī. Tarifu projekts iesniegts saskaņā ar SPRK 2020.gada 6.augustā apstiprināto Dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodiku, kas paredz noteikt dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma diferencētos tarifus 2021.-2025.gada regulatīvajam periodam.

Interesenti un mediju pārstāvji dalību attālinātā sanāksmē var pieteikt līdz šā gada 24. septembrim (kontaktpersona Edgars Kavals, tālr. 67097227, e-pasts edgars.kavals@sprk.gov.lv).

Ikvienam sanāksmes dalībniekam būs iespēja uzdot jautājumus gan komersantam, gan SPRK pārstāvjiem, kā arī izteikt savus priekšlikumus par AS “Gaso” iesniegto dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifa projektu. Uzklausīšanas sanāksmes gaita tiek fiksēta protokolā. Pēc priekšlikumu apkopošanas SPRK tos rūpīgi izvērtēs – gan tos, kas izteikti uzklausīšanas sanāksmes laikā, gan tos, kas saņemti rakstiski.

Interesenti ar AS “Gaso” iesniegtā dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifa projekta publisko versiju var iepazīties šeit .

Uzklausīšanas sanāksme notiek valsts valodā. Ja sanāksmes dalībniekam uzklausīšanas sanāksmes laikā ir nepieciešams lietot kādu svešvalodu, lūgums nodrošināt tulkojumu valsts valodā.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ir institucionāli un funkcionāli neatkarīgs, pilntiesīgs, autonoms publisko tiesību subjekts, kas realizē sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu enerģētikas, elektronisko sakaru, pasta, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas un ūdenssaimniecības nozarēs saskaņā ar likumu "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" un regulējamo nozaru normatīvajiem aktiem. SPRK patstāvīgi pilda tam ar likumu nodotās funkcijas un savas kompetences ietvaros patstāvīgi pieņem lēmumus un izdod administratīvos aktus, kas ir saistoši konkrētiem sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un lietotājiem. 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas

mēbeļu izgatavošana
apdrošināšana  octa  dziļurbums