Rīgas domes priekšsēdētājs izdevis rīkojumu par galvaspilsētas 2020. gada finanšu vadību; prioritātes ....


public. foto
Rīgas domes priekšsēdētājs izdevis rīkojumu par galvaspilsētas 2020. gada finanšu vadību; prioritātes – labklājība, pilsētvide, izglītības iestāžu un ielu remonts

Lai nodrošinātu Rīgas pašvaldības iestāžu darbību un iedzīvotājiem sniedzamos pakalpojumus laikā, kamēr nav pieņemts galvaspilsētas budžets, Rīgas domes priekšsēdētājs Oļegs Burovs pirmdien, 10. februārī, izdevis rīkojumu par Rīgas pilsētas pašvaldības finanšu resursu vadību 2020. gadā.

Saskaņā ar likumu, kamēr nav pieņemts pašvaldības budžets, izdevumi mēnesī nedrīkst pārsniegt divpadsmito daļu no iepriekšējā gada izdevumiem. Tāpēc rīkojumā uzdots iestādēm attiecīgi plānot izdevumus, lai nodrošinātu iestāžu darbību un iedzīvotājiem sniegtos pakalpojumus. Izdevumu plānošanu un izpildi kontrolēs Rīgas domes Finanšu departaments.

Ņemot vērā darbinieku skaita trūkumu un nepieciešamību nodrošināt pašvaldības autonomo funkciju, ar rīkojumu no 1. februāra uzdots nodrošināt atalgojuma palielināšanu izglītības iestāžu medicīniskajiem darbiniekiem, pedagogiem izglītības iestādēs, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programmas, sociālajiem aprūpētājiem. Rīgas domes izpilddirektoram uzdots izvērtēt iespēju nodrošināt veselības apdrošināmas polises arī interešu un profesionālās izglītības iestāžu pedagoģiskajiem darbiniekiem 2020.gadā, nepārsniedzot pagaidām nepieņemtā budžeta projektā noteikto apjomu.

Ņemot vērā izglītības iestādēm noteikto mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laikus, Rīgas pilsētas pašvaldībā izveidojušos rindu uz pirmsskolas izglītības iestāžu sniegto pakalpojumu, būvsezonas ierobežojumiem klimatisko apstākļu dēļ transporta būvju nozarē, atsevišķu ielu infrastruktūras objektu slikto stāvokli, Īpašuma departamentam, Satiksmes departamentam un Rīgas pilsētas izpilddirektoram uzdots veikt iepirkuma procedūras, slēgt pašvaldībai saistošus līgumus un sākt būvniecības darbus, saskaņā ar budžeta projektu 2020. gadam.

“Pilsēta un rīdzinieki nedrīkst ciest no tā, ka daļa deputātu sabotēja darbu, izpildvarai ir jāturpina strādāt. Tāpēc šodien esmu parakstījis rīkojumu, kas ļauj departamentiem virzīties uz priekšu ar pilsētai būtiskajām prioritātēm,” uzsver Rīgas domes priekšsēdētājs Oļegs Burovs.

“Bērnudārzu, skolu un ielu remontdarbu laiku ierobežo gan meteoroloģiskie apstākļi, gan mācību gads. Lai darbi tiktu savlaicīgi pabeigti, departamentiem ir jābūt iespējai jau tagad virzīties uz priekšu ar iepirkumiem un līgumiem, un turpināt būvdarbus. Šogad remontdarbi ir ieplānoti 45 bērnudārzos un 33 skolās. Tāpat ir plānots izveidot jaunas grupiņas kopumā 560 bērniem, šiem mērķiem tiek veikta ēku pārbūve un pielāgošana, ieguldot 5 miljonus eiro,” norāda O. Burovs.

“Taču ar bērnudārzu ēkām vien nepietiek, lai pirmsskolas iestādes darbotos ir vajadzīgs arī personāls. Nav noslēpums, ka patlaban Rīgā ir akūts pirmsskolu pedagogu trūkums, tāpēc nevaram vilcināties ar algu pieaugumu šiem speciālistiem. Kā tas bija nospraust mūsu prioritātēs, ar šā gada 1.februāri Rīgas pirmsskolu pedagoģiskajiem darbiniekiem par 100 eiro mēnesī tiks palielināts atalgojums. Atalgojums tiks palielināts arī izglītības iestāžu medicīnas darbiniekiem un sociālajiem aprūpētājiem. Interešu un profesionālās izglītības pedagogiem tiks iegādātas veselības apdrošināšanas polises,” klāsta Burovs.

“2020.gadā tiek saglabātas atlaides sabiedriskajā transportā un bezmaksas ēdināšana skolās līdz pat 12.klasei, kā arī bērnudārzos. 2020.gada budžeta projektā ir ietverts arī palielinājums pabalstiem, ko saņem jaundzimušo rīdzinieku vecāki - no 150 līdz 250 eiro. Lai mēs varētu sākt lielāku pabalstu izmaksu, ir nepieciešamas izmaiņas Rīgas domes saistošajos noteikumos, tās patlaban tiek gatavotas,” uzsver domes priekšsēdētājs.

“Esmu jau teicis, ka darīšu visu, lai nodrošinātu normālu pašvaldības funkcionēšanu, neskatoties uz to, ka daļa deputātu, bijušo koalīcijas partneru bija atteikusies strādāt pie budžeta un apstiprināt to. Darbs ar izpildvaru ir daudz produktīvāks, mēs strādājam uz rezultātu. Pateicos gan izpilddirektoram, gan departamentu vadītājiem, par to, ka šādas nenoteiktības apstākļos sniedz visu nepieciešamo atbalstu un nodrošina, ka pašvaldība pilda tās autonomās funkcijas un rīdzinieki saņem tiem nepieciešamos pakalpojumus un atbalstu. Līdz ar mana rīkojuma parakstīšanu, pilsētas izpildinstitūcijas varēs turpināt veikt savu darbu,” uzsver Oļegs Burovs.

“Situācija sociālā atbalsta jomā ir kritiska, ņemot vērā trūkstošo darba spēku, zemās algas, sarežģītos darba apstākļus, tāpēc ir ļoti svarīgi paaugstināt atalgojumu pašvaldības sociālās aprūpes centros strādājošajiem aprūpētājiem no 500 uz 610 eiro. Ceram, ka tas ir labs sākums, un to varēsim arī turpināt. Tāpat ņemot vērā demogrāfisko situāciju, par 100 eiro palielināsim jaundzimušo pabalstu rīdzinieku ģimenēm. Turpinot pašvaldības veselības aprūpes kapacitātes stiprināšanu papildus piešķirts finansējums Rīgas 1. slimnīcai. Realizējot 2020. gada budžetu, varēsim sabalansēt un reorganizēt virkni sociālā atbalsta formu, padarot tos mērķa grupai atbilstošākus un pieejamākus,” norāda Labklājības departamenta direktore Irēna Kondrāte.

Starp prioritātēm ir arī jaundzimušo rīdzinieku pabalsta vecākiem palielinājums no 150 līdz 250 eiro. Lai to varētu nodrošināt, Labklājības departaments patlaban izstrādā izmaiņas attiecīgajos Rīgas domes saistošajos noteikumos.

Ar Rīgas domes priekšsēdētāja rīkojumu ir noteikts, ka Rīgas domes Finanšu departamentam ir tiesības veikt izmaiņas budžeta izpildītāju iesniegtajos finansēšanas plānos, lai nodrošinātu likuma “Par pašvaldību budžetiem” 19.panta nosacījumu izpildi.

Iestādēm uzdots veikt iepirkuma procedūras un nodrošināt konkursu norisi, bet neslēgt pašvaldībai saistošus līgumus budžeta programmās, kuras nebija apstiprinātas pašvaldības 2019.gada budžetā. Vienīgais izņēmums paredzēts XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku procesa nodrošināšana.

Ja kapitālsabiedrībām un nodibinājumiem, kuri saņem pašvaldības dotāciju, plānotie izdevumi pārsniegs pērnā gada finansējumu, tie būs jāieplāno 2020.gada 2.pusgadā. Pašvaldības budžeta iestādēm un aģentūrām nebūs tiesības uzņemties jaunas saistības Eiropas Savienības politiku instrumentu finansēto projektu īstenošanai, ja projekta līdzfinansējums pārsniegs 100 000 eiro.

Rīkojumā arī noteikts, ka Finanšu departamentam būs tiesības parakstīt aizņēmuma pieprasījumus un aizņēmuma līgumus par aizņēmuma saistībām, ja tiks saņemta Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes aizņēmumu atļauja. Tāpat Finanšu departamentam uzdots, atbilstoši noslēgtajiem finanšu saistību līgumiem, nodrošināt līgumos paredzēto pašvaldības saistību - pamatsummas, procentu un apkalpošanas izdevumu apmaksu, kā arī citu ar noslēgtajiem līgumiem uzņemto finanšu saistību apmaksu.

“Jau devīto gadu mēs strādājam lai savestu kārtībā iekšpagalmus dzīvojamajos mikrorajonos. Šogad mēs sekosim līdzi, lai darbi tiktu veikti augstā kvalitātē, un pilsēta būtu vairāk sakārtota un iedzīvotājiem ērta,” informē Rīgas pilsētas izpilddirektors Juris Radzevičs.

Iekškvartālu, piebraucamo ceļu un pagalmu atjaunošanas darbi šogad plānoti desmit Rīgas apkaimēs – Vecmīlgrāvī, Teikā, Juglā, Purvciemā, Krasta masīvā, Āgenskalnā, Bolderājā, Ziepniekkalnā, Imantā un Daugavgrīvā.

Ziemeļu izpilddirekcijas teritorijā darbus plānots veikt koplietošanas ceļiem kvartālā starp Atlantijas, Mērnieku un Rīnūžu ielām, piebraucamajā ceļā Ropažu ielā 34, kā arī koplietošanas ceļos Raunas ielā 35, 35k-2, 37, 37k-2, 39 un 39k-2, piebraucamajā ceļā pie Vangažu ielas 26 un Brīvības gatvē 398, piebraucamajā ceļā pie Ezermalas ielas 2, pie Jaunciema gatves 231 un Augusta Deglava ielas paralēlās joslas posmā pie Nīcgales ielas.

Austrumu izpilddirekcijas teritorijā plānots darbus veikt Krasta ielas rajonā - piebraucamajos ceļos kvartālā starp Slāvu ielas pārvadu, Salaspils, Indrupes un Maskavas ielu.

Savukārt Pārdaugavā darbi plānoti Ed. Smiļģa ielā 32, Kalnciema ielā 1/1, 1/2, 1/3, Lemešu ielā 15, 17, 19, Saulkalnes ielā 16, 14, 12, gājēju celiņā gar ēkām Kurzemes prospektā 154, M. Krūmu ielā 1, 3, Parādes ielā 28, 30, 30A, 32, Lēpju ielā 15 k-1, k-2, 17 un Valentīna Pikuļa alejā 14.


Rīgas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžeta projekta prioritātes

Sociālais atbalsts:

 • Jaundzimušo rīdzinieku pabalsta palielinājums vecākiem no 150 EUR uz 250 EUR (0,6 miljoni EUR);
 • Sociālo aprūpētāju atalgojuma palielinājums 110 EUR mēnesī (0,5miljoni EUR);
 • Brīvpusdienas – visiem skolēniem līdz 12.klasei un bērnudārzu audzēkņiem – 27,3 miljoni EUR;
 • Atlaides sabiedriskajā transportā – iepriekšējo gadu līmenī;
 • 500 000 EUR tiks novirzīti siltā ēdiena izdales vietu reorganizācijai, aprīlī atverot vēl divas jaunas vietas Vecmīlgrāvī un Bolderājā papildus līdzšinējām sešām. Tāpat kā iepriekš, validējot Rīdzinieka karti, mazaizsargātākie iedzīvotāji darba dienās tajās varēs saņemt siltā ēdiena porciju. Paredzēts, ka tiks uzlabota izsniegtā ēdiena kvalitāte, tāpat šajās ēdiena izdales vietās būs pieejamas arī socializēšanās iespējas un Sociālā dienesta speciālistu konsultācijas.
 • 2020. gadā rīdziniekiem būs pieejami 17 sociālo pabalstu veidi – gan vienreizēji, gan ikmēneša pabalsti visdažādāko dzīves situāciju gadījumos, kā arī 45 sociālo pakalpojumu veidi.
 • Izglītība, tajā skaitā remontdarbi:

 • 28 jaunas pirmsskolas grupas 560 bērniem – 5 miljoni EUR. Plānots veidot grupiņas 4 vietās – Apūzes ielā 74, Stokholmas ielā 24, Motoru ielā 3a un Rīgas 80. vidusskolā
 • Atalgojuma palielinājums pirmsskolas pedagogiem – 100 eiro mēnesī - 2,6 miljoni EUR;
 • Veselības apdrošināšanas polises interešu un profesionālās ievirzes pedagogiem - 2,2 miljoni EUR;
 • Jauna datortehnika mācību procesa nodrošināšanai - 1 miljons EUR;
 • 10% atalgojuma palielinājums izglītības iestāžu medicīnas darbiniekiem.
 • Izglītības iestāžu remontam - 7,2 miljoni EUR
 • Bērnudārzu telpu atjaunošanai – 1,1 miljons EUR. Kopā plānots remonts 45 iestādēs - atjaunot 22 grupas, 8 aktu zāles 6 kāpņu telpas un veikt citus atsevišķus remontus
 • Skolu/ sporta skolas/interešu iestādes ēku telpu un teritoriju atjaunošanas darbi - 6,1 miljons EUR. Plānots veikt darbus 33 iestādēs, piemēram, Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā, Rīgas Hanzas vidusskolā, Āgenskalna Valsts ģimnāzijā u.c.
 • Piebūves Rīgas Klasiskajai ģimnāzijai un Zolitūdes ģimnāzijai – 21,9 miljoni EUR
 • Pilsētvide:

 • Iekškvartālu sakārtošana – 2 miljoni EUR;
 • Pilsētas ielu apzaļumošana, t.sk. apstādījumi Kr.Barona ielā – 0,7 miljoni EUR
 • Rīgas pilsētas parku sakārtošana un renovācija – 2 miljoni EUR.
 • Dailes teātra skvēra atjaunošana – 1,6 miljoni EUR (līdzfinansē ES)
 • Satiksme:

 • Austrumu maģistrāles 1.kārta – 10 miljoni EUR;
 • Sarkandaugavas pārvada būvniecība – 18 miljoni EUR;
 • Marijas un Aleksandra Čaka ielu seguma atjaunošana - 5 miljoni EUR;
 • Bruņinieku un Sporta ielas seguma atjaunošana – 3,2 miljoni EUR;
 • Krasta ielas veloceliņu izbūve no Salu tilta līdz Ogres ielai – 1,4 miljoni EUR;
 • A.Deglava ielas pārvads – 5,5 miljoni EUR;
 • Brasas stacijas satiksmes pārvada pārbūve – 9,3 miljoni EUR.
 • Kultūra:

 • Dalība XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos – 0,8 miljoni EUR;
 • Mežaparka Lielās estrādes atjaunošana – 10,9 miljoni EUR.
 • Drošība:

 • Videonovērošanas sistēmas ierīkošana Vecmīlgrāvī – 0,76 miljoni EUR
 • Medicīna un veselība:

 • Rīgas 1.slimnīcas jauna operācija bloka izveidei – 1,7 miljoni EUR.
 • Izglītības iestāžu remonts - 7,2 milj. EUR

  Pirmskolas izglītības iestāžu telpu atjaunošanas programma - 1,1 milj. Eur
  Kopā 22 grupas, 8 aktu zāles 6 kāpņu telpas un citi izlases veida darbi

 • Rīgas 124. pirmsskolas izglītības iestāde "Dzērvenīte", Bērzupes iela 3
 • Rīgas 148. pirmsskolas izglītības iestāde, Tomsona iela 18
 • Rīgas 149. pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte", Biešu iela 2A
 • Rīgas 170.pirmsskolas izglītības iestāde, Firsa Sadovņikova iela 20A
 • Rīgas 173. pirmsskolas izglītības iestāde, Maskavas iela 254
 • Rīgas 180.pirmsskolas izglītības iestāde, Tebras iela 6A
 • Rīgas 192. pirmsskolas izglītības iestāde, Kārļa Vatsona iela 11A
 • Rīgas 193. pirmsskolas izglītības iestāde, Maskavas iela 266
 • Rīgas 197. pirmsskolas izglītības iestāde, Birzes iela 44A
 • Rīgas 200. pirmsskolas izglītības iestāde, Akas iela 1
 • Rīgas 21.pirmsskolas izglītības iestāde "Laimiņa", Kalngales iela 2
 • Rīgas 220.pirmsskolas izglītības iestāde, Izvaltas iela 2
 • Rīgas 233. pirmsskolas izglītības iestāde, Madonas iela 24B
 • Rīgas 241. pirmsskolas izglītības iestāde, Hipokrāta iela 25
 • Rīgas 243.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā, Saktas iela 3A
 • Rīgas 247.pirmsskolas izglītības iestāde "Rūķītis", Vecmīlgrāvja 1.līnija 41
 • Rīgas 251.pirmsskolas izglītības iestāde "Mežciems", Mežciema iela 43A
 • Rīgas 252. pirmsskolas izglītības iestāde, Purvciema iela 32
 • Rīgas 255. pirmsskolas izglītības iestāde, Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 5
 • Rīgas 258.pirmsskolas izglītības iestāde, Tīnūžu iela 1
 • Rīgas 262. pirmsskolas izglītības iestāde, Jukuma Vācieša iela 2E
 • Rīgas 270.pirmsskolas izglītības iestāde, Salnas iela 18
 • Rīgas 275.pirmsskolas izglītības iestāde "Austriņa", Dižozolu iela 8
 • Rīgas 4.pirmsskolas izglītības iestāde "Avotiņš", Īslīces iela 10
 • Rīgas 42. pirmsskolas izglītības iestāde, Sofijas iela 3
 • Rīgas 44.pirmsskolas izglītības iestāde, Sapieru iela 5
 • Rīgas 5. pirmsskolas izglītības iestāde "Čiekuriņš", Gaujas iela 32B
 • Rīgas 68. pirmsskolas izglītības iestāde , Ādmiņu iela 9A
 • Rīgas 74. pirmsskolas izglītības iestāde, Jāņa Daliņa iela 6A
 • Rīgas 80. pirmsskolas izglītības iestāde, Garā iela 24
 • Rīgas 94. pirmsskolas izglītības iestāde, Krišjāņa Barona iela 97B
 • Rīgas 97. pirmsskolas izglītības iestāde, Ikšķiles iela 8
 • Rīgas Bolderājas pirmsskolas izglītības iestāde, Finiera iela 21
 • Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Kamolītis", Iļģuciema iela 4
 • Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Liepiņa" , Viestura prospekts 29
 • Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Margrietiņa", Slokas 126
 • Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Mārdega", Tallinas 64
 • Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Mežrozīte", Rododendru iela 6
 • Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Pienenītes", Mores iela 8
 • Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Pūcīte", Ērgļu iela 1
 • Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Sprīdītis", Pārslas iela 16
 • Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes “Imanta”, Vecumnieku iela 7
 • Rīgas Ziedoņdārza pirmsskola, Matīsa 75
 • Rīgas Ziepniekkalna pirmsskola, Svētes iela 7
 • Rīgas Skanstes pirmskolas, Grostonas ielā 6 

 • Skolu/ sporta skolas/interešu iestādes ēku telpu un teritoriju atjaunošanas darbi - 6,1 milj. Eur

 • Rīgas Hanzas vidusskola, Grostonas iela 5
 • Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, Raiņa bulvāris 8
 • Rīgas Valda Zālīša sākumskola, Kalpaka bulvāris 8
 • Rīgas 64.vidusskola, Ūnijas iela 93
 • Rīgas 19.vidusskola, Miglas iela 9
 • Rīgas 45.vidusskola, Ropažu iela 34
 • Rīgas 41.vidusskola, Slokas iela 49A
 • Rīgas Juglas vidusskola, Malienas iela 89
 • Rīgas 86.vidusskola, Ilūkstes iela 10
 • Rīgas Klasiskā ģimnāzija, Vaidavas iela 6
 • Rīgas Teikas vidusskola, Aizkraukles iela 14
 • Rīgas Anniņmuižas vidusskola, Kleistu iela 14
 • Rīgas Vingrošanas skola, Miera iela 62
 • Rīgas Ziemeļvalstu ģimnāzija, P.Lejiņa iela 12
 • Rīgas Purvciema vidusskola, Detlava Brantkalna iela 5
 • Rīgas 34.vidusskola, Vircavas iela 7
 • Āgenskalna Valsts ģimnāzija, Lavīzes iela 2A
 • Rīgas 66.speciālā vidusskola, Katrīnas iela 4
 • Rīgas sākumskola "Valodiņa", Krišjāņa Barona iela 25
 • Rīgas 84. vidusskola, Lielvārdes iela 141
 • Friča Brīvzemnieka pamatskola Zeļļu ielā 4
 • Rīgas 9.vidusskola, Stāmerienas 8
 • Rīgas Strazdumuižas vidusskola-attīstības centrs, Juglas iela 5 k-3
 • Rīgas 71. vidusskola, Iļģuciema 6
 • Rīgas Daugavas pamatskola, Aglonas iela 57
 • Rīgas 4.pamatskola, Mārkalnes iela 4
 • Rīgas Jauno tehniķu centrs, spēļu istaba, Bauskas iela 88
 • Bērnu un jauniešu centrs "IK Auseklis", Mežciema ielā 41
 • Tehniskās jaunrades nams "Annas 2", Annas iela 2
 • Rīgas Futbola skola, Uzvaras bulvāris 18
 • Rīgas Volejbola skola, Cieceres iela 9
 • Rīgas Avotu pamatskola, Avotu iela 44
 • Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas skola, Prūšu ielā 13a

Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas

mēbeļu izgatavošana
apdrošināšana  octa  dziļurbums