VNĪ apgrozījums šogad pieaudzis par 1,8%, peļņa – 5,81 miljoni eiro


public. foto
"VAS "Valsts nekustamie īpašumi"(turpmāk – VNĪ) apgrozījums 2019. gada deviņos mēnešos bija 29,5 milj. eiro, kas par 1,8% jeb 0,53 milj.  eiro pārsniedz iepriekšējā gada attiecīgā perioda apgrozījumu. VNĪ 2019. gadā sasniegusi finanšu mērķus plānotajā apjomā, nodrošinot stabilu EBITDA rādītāju 12,39 milj. eiro (mērķis 9,52 milj. eiro)", norāda VNĪ valdes priekšsēdētājs Andris Vārna.

2019. gada deviņos mēnešos VNĪ izmaksu pozīcijas kopumā atbilst 2019. gada budžetā plānotajam, atsevišķās pozīcijās veidojot ietaupījumu līdz pat 10%, tā rezultātā 2019. gada peļņa uz 30. septembri sasniedza 5,81 milj. eiro.

“Kopumā uzņēmums sasniedz finanšu un nefinanšu mērķus plānotajā apjomā. Veiksmīgi turpinām VNĪ uzsākto pārmaiņu stratēģiju – iesākto uzņēmuma attīstības ceļu, iekšējo procesu un nozarei būtisku procesu digitalizāciju, tai skaitā ieviešot BIM prasības VNĪ iepirkumos. Veidojam mūsdienīgus un ilgtspējīgus birojus valsts nākotnei, nākam klajā ar likumdošanas iniciatīvām, dodot savu ieguldījumu valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanas politikas jomā un Latvijas būvniecības nozares attīstībā kopumā,” atklāj Andris Vārna.

Lai nodrošinātu efektīvu un ilgtspējīgu VNĪ pārvaldību, ievērojot labākās prakses un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD, Organisation for Economic Co-operation and Development) korporatīvās pārvaldības principus un rekomendācijas, VNĪ turpina pilnveidot VNĪ kvalitātes vadības sistēmu, veidojot efektīvākus procesus un nodrošinot ilgtspējīgas uzņēmuma vadības stiprināšanas aktivitātes. Veiksmīgi resertificēta energopārvaldības sistēma atbilstoši starptautiskā standarta ISO 50001 prasībām.

Viens no lielākajiem VNĪ uzdevumiem šobrīd ir valsts īpašumu portfeļa ilgtspējīga pārvaldība, paturot tikai valsts funkciju veikšanai nepieciešamos īpašumus un neuzturot ilgtermiņā tādus, kas valsts pārvaldei nerod pielietojumu un kuru uzturēšana ir dārga. Uzņēmums šobrīd nodrošina profesionālu nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un pārvaldību apmēram 450 nekustamajiem īpašumiem ar 1200 ēkām 1,1 milj. kvadrātmetru platībā un vairāk nekā 4000 zemes īpašumu 10 miljonu kvadrātmetru platībā.

VNĪ nākotnes izaicinājumu vidū ir arī mūsdienīgu un ilgtspējīgu biroju valsts nākotnei izveide, kas paredz katras iestādes darba specifikai piemērotu, aktivitātēs bāzētu biroju attīstību valsts sektorā un vienotu klientu apkalpošanas centru attīstību reģionos, kas vienlaikus padarīs efektīvāku valsts resursu izmantošanu un samazinās izmaksas. “Nākotnes biroja” ieviešanai valsts pārvaldē uzņēmuma ievaros izveidota jauna komanda.

Uzņēmums šobrīd īsteno 85 infrastruktūras attīstības projektus apmēram 180 miljonu eiro apmērā un strādā pie 25 jaunām projektu idejām. Attīstības jomā šogad pabeigta ēka Kalnciema ielā 14 divu prokuratūras struktūrvienību vajadzībām, pabeigti telpu Lomonosova ielā 9, Rīgā pielāgošanas darbi Valsts probācijas dienestam, kā arī Kultūras ministrijas mājvietas - ēku kompleksa atjaunošana Kr. Valdemāra ielā 11a. Turpinās nozīmīgi projekti, tai skaitā Latvijas  Okupācijas muzeja ēkas pārbūves darbi un jaunās piebūves „Nākotnes nams” būvniecība un centralizētās prokuratūras ēkas Aspazijas bulvārī 7, Rīgā, pārbūve. Drīzumā tiks nodota ekspluatācijā vērienīga muzeju krātuve Rīgā, Pārdaugavā – Pulka ielā 8, kura glabās 4 Latvijas muzeju dārgumus – ap 2,5 miljoniem krājumu vienību. Decembra sākumā plānots pabeigt robežšķērsošanas vietas “Silene” pārbūves darbus.

2019. gada 3. ceturksnī uzsākti būvdarbi Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas ēkas Kandavas ielā 2a, Daugavpilī, atjaunošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai, kā arī Daugavpils zonālā valsts arhīva Komandanta ielā 9, Daugavpilī energoefektivitātes paaugstināšanai.

VNĪ savos būvniecības iepirkumos plāno ieviest BIM prasības jau šā gada nogalē, tādēļ veidojam „Būves informācijas modelēšanas” jeb BIM risinājuma rokasgrāmatu, kas ir viegli pārskatāma, saprotama un ērti pielāgojama dažādām vajadzībām un projektu specifikai.

Par 2018. gada darbības rezultātiem VNĪ saņēmuši līdz šim augstāko saņemto Pārresoru koordinācijas centra un Finanšu ministrijas kā VNĪ kapitāldaļu turētāja vērtējumu – „Ļoti labi” un FM „Labi”. Vienlaikus VNĪ kā apliecinājumu darbības ilgtspējai un korporatīvai atbildībai ir saņēmusi zelta godalgu Korporatīvās atbildības un ilgtspējas institūta organizētajā Ilgtspējas indeksa vērtējumā. Ceļā uz augstāku ilgtspējas līmeni uzņēmums no pērn konkursā iegūtās bronzas ir pakāpies par diviem pakāpieniem – uz augsto zelta godalgu, saņemot speciālbalvu par straujāko izaugsmi.

VNĪ ir viena no lielākajām Latvijas kapitālsabiedrībām, kas veic nekustamo īpašumu pārvaldīšanu, apsaimniekošanu un attīstīšanu, kā arī nodrošina valsts institūcijas ar publisko funkciju veikšanai nepieciešamajām telpām. VNĪ ir lielākā pieredze kultūrvēsturisko un stratēģisko valsts nekustamo īpašumu pārvaldībā un attīstībā, pilsētvides veidošanā un reģionu attīstībā, kā arī valstij nepieciešamo stratēģiskas nozīmes infrastruktūras objektu izveidē un uzturēšanā. VNĪ kapitāla daļas 100% pieder valstij, kuras kapitāla daļu turētājs ir Latvijas Republikas Finanšu ministrija.

 

VAS „Valsts nekustamie īpašumi”
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas

mēbeļu izgatavošana
apdrošināšana  octa  dziļurbums