Latvijas pašvaldības informēs par darbu ar jaunatni novados

2019. gada 6. februārī viesnīcā "Monika centrum hotels" (Elizabetes ielā 21, Rīgā) Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) pulcēs septiņas Latvijas pašvaldības, kuras starptautiskā projekta "Europe Goes Local: Supporting Youth Work in Municipal Level" ietvaros ir stiprinājušas darbu ar jaunatni pašvaldībā. Pašvaldību pārstāvji pasākumā informēs par projekta laikā īstenotājām aktivitātēm un sasniegtajiem rezultātiem.

Pašvaldību vidū ir gan tādas, kas izstrādājušas ilgtermiņa stratēģiju darbam ar jaunatni savā novadā, gan tādas, kas radušas iespēju izveidot jaunatnes darbinieku amatu pašvaldībā. Pasākumā būs iespēja tikties un runāt ar pašvaldību pārstāvjiem.

Lūdzam mediju pārstāvjus līdz 4. februārim (ieskaitot) informēt par ierašanos pasākumā un vēlmi intervēt pašvaldību pārstāvjus, lai savlaicīgi ieplānotu laiku intervijām, rakstot apstiprinājuma e-pastu uz kintija.bulava@jaunatne.gov.lv.

Par projektu un noslēguma pasākumu

Lai sniegtu atbalstu darba ar jaunatni pašvaldībās stiprināšanai, attīstīšanai un pilnveidošanai, JSPA kopš 2016. gada nogales, sadarbojoties ar 22 Eiropas valstu nacionālajām aģentūrām, kuras arī ES administrē programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss”, īsteno stratēģiskās partnerības projektu “Europe Goes Local: Supporting Youth Work in Municipal Level”.

Partnerības projekts ilgst no 2017. līdz 2019. gadam. Stratēģiskajā partnerībā JSPA ik gadu sniedza atbalstu septiņām dažādām Latvijas pašvaldībām.

Kopumā stratēģiskajā partnerībā “Europe Goes Local: Supporting Youth Work in Municipal Level” visā Eiropā ir iesaistījušies ap 200 dalībnieku, kas pārstāv ap 120 pašvaldību un dažādu projektā iesaistīto, tostarp 22 “Erasmus+: Jaunatne darbībā” nacionālās aģentūras un to partnerus – Eiropas Jaunatnes forumu, POYWE tīklu, InterCity Youth tīklu un Eiropas Komisijas un Eiropas Padomes partnerību jaunatnes jomā. No Latvijas šajā partnerībā divu gadu laikā iesaistījušās 14 pašvaldības: 2018. gadā – Liepājas pilsētas, Viļānu, Beverīnas, Vecumnieku, Valkas, Jēkabpils un Salacgrīvas novadu pašvaldības; 2017. gadā – Auces, Brocēnu, Dundagas, Kocēnu, Limbažu, Saulkrastu novadu un Valmieras pilsētas pašvaldības.

 

Darba programma

11:00 – 11:15 Atklāšanas runas un pateicības

Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktora vietniece jaunatnes jomā Aija Riba

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras direktore Daina Sproģe

11:20 – 11:40 Darba ar jaunatni kvalitātes celšana pašvaldībās: projekta rezultāti un izaicinājumi, skats nākotnē

JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas vadītāja Vladislava Šķēle un projektu koordinatore Agnese Lorence

11:40 – 13:00 7 pašvaldību izaicinājumi, ieguvumi un secinājumi pēc dalības projektā “Darba ar jaunatni kvalitātes celšana pašvaldībās”

Pasākuma turpinājumā pašvaldību pārstāvji kopā ar pieaicinātajiem ekspertiem piedalīsies darba grupās un diskutēs par turpmāko darbu procesu, strādājot ar jauniešiem Latvijas novados.

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru

JSPA darbojas kopš 1999. gada. Tā ir izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgajā darbā, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību.

JSPA administrē dažādas starptautiskas un nacionālas programmas: “Erasmus+: Jaunatne darbībā”; “Eiropas Solidaritātes korpuss”, Eiropas Komisijas informācijas tīklu jauniešiem “Eurodesk”, eTwinning, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmu, Jauniešu garantijas projektu “PROTI un DARI!”. Kopējā summa, kas pieejama JSPA administrēto programmu projektu īstenošanai 2019. gadā ir vairāk nekā 6 miljoni eiro.

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas

mēbeļu izgatavošana
apdrošināšana  octa  dziļurbums