Veicot pasākumus ekosistēmas un bioloģiskās daudzveidības uzlabošanai ...bā tradicionālās zvejniecība


Zemkopības ministrija foto;.vieglicelot.lv
Veicot pasākumus ekosistēmas un bioloģiskās daudzveidības uzlabošanai Baltijas jūrā, jāsaglabā tradicionālās zvejniecības pamati

Pirmdien, 28. septembrī, notiks augsta līmeņa videokonference "Mūsu Baltijas jūra", ko organizē ES Vides, okeānu un zivsaimniecības komisārs Virgīnijs Sinkēvičs (Virginijus Sinkevičius). Konferencē piedalīties aicināti Baltijas jūras valstu par vides jautājumiem, lauksaimniecību un zivsaimniecību atbildīgie ministri.

Konference vērsīs uzmanību situācijas uzlabošanai Baltijas jūras ekosistēmā un pasākumiem piesārņojuma mazināšanai, lai pastiprinātu apņemšanos sasniegt pašreizējos mērķus ES tiesību aktos un pavērt ceļu turpmākām saistībām un jaunām darbībām Baltijas jūras situācijas uzlabošanai.

Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta direktors Normunds Riekstiņš: “No zivsaimniecības viedokļa ir nozīmīgi saglabāt veselīgu ekosistēmu un bioloģisko daudzveidību Baltijas jūrā. Zvejniecībā jau ilgāku laika posmu sekojam zinātnes sniegtajām rekomendācijām par zivju krājumu ilgtspējīgu izmantošanu. Jauniem pasākumiem, kas tiek attiecināti uz zvejniecību, ir jānāk klajā kā rūpīgi izsvērtai mūsu reģiona valstu iniciatīvai. Tiem jābūt sabalansētiem un nepārspīlētiem, lai sniegtu mērķētu apdraudēto sugu aizsardzību, bet vienlaikus nesagrautu zvejniecības pamatus un neradītu zvejniekiem pārmērīgu administratīvo un likumdošanas slogu, kas jau tā ir ievērojams.”

Veicinot iesaistīto pušu sadarbību, lai panāktu turpmāku taustāmu progresu Baltijas jūras atveseļošanā, konferences noslēgumā plānots parakstīt kopēju deklarāciju.

Īsa informācija par konferenci un konferences programma apskatāma ŠEIT.

Zemkopības ministrija
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas

mēbeļu izgatavošana
apdrošināšana  octa  dziļurbums