No 2021. gada sēklaudzēšanas lauku apskates iesnieguma iesniegšanas datums būs 25. maijs, nevis 1. jūnijs


foto;www.farming.lv
Valdība otrdien, 26. maijā, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus lopbarības augu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumos.

Noteikumos papildinātas prasības ES reglamentēto nekarantīnas organismu pieļaujamajiem līmeņiem lauku apskatē un sēklās sējas lucernai (Medicago sativa L.), kā arī precizēti sēklu kvalitāti apliecinošie dokumenti sēklu tirdzniecībai un sējai savā saimniecībā, izdalot tos atsevišķi sējas lucernai un pārējām lopbarības augu sugām. Personu, kura nodarbojas ar sējas lucernas sēklaudzēšanu vai sēklu apriti un kurai, tirgojot sējas lucernu, būs nepieciešama augu pase, Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) turpmāk reģistrēs Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas Profesionālo operatoru oficiālajā reģistrā.

Tiek ieviests jauns sēklu sertificēšanas termiņš – divi gadi. Lai sēklas sertificētu uz diviem gadiem, sēklu dīgtspējai ir jābūt vismaz par pieciem procentiem lielākai nekā noteiktā minimālā dīgtspēja un jābūt atbilstošam mitrumam. Ja dīgtspēja atbildīs noteiktajai minimālajai dīgtspējai un atbilstošam mitrumam, tad sēklas sertificēs uz vienu gadu, savukārt, ja sēklām būs paaugstināts mitrums, sēklas sertificēs uz trīs mēnešiem.

Turpmāk ar biopreparātiem, augu aizsardzības līdzekļiem un ar citām ķīmiskām vielām apstrādātām sēklām mitrumu nenoteiks. Tirdzniecībai paredzētām sēklām atkārtota sēklu kvalitātes pārbaude attiecīgi būs jāveic pēc diviem vai viena gada, vai trīs mēnešiem. 

No nākama gada lauku apskates iesnieguma iesniegšanas datums būs 25. maijs (iepriekš 1. jūnijs). Iesniegumu par 2020. gadā nepieciešamajām lauka apskatēm VAAD varēs iesniegt līdz 1. jūnijam.

Tiek grozīts augu sugu saraksts, kuru sēklas sagatavošanas procesā ir grūti nošķirojamas. No saraksta izņemti tie kultūraugi un nezāles, kuru sēklas ir iespējams ātri un kvalitatīvi attīrīt no citu augu sēklām. Turpmāk lauka apskatē tiks uzskaitītas tās sarakstā iekļautās augu sugas, kuru sēklas ir grūti atšķiramas laboratorijā.

Brīdī, kad sēklaudzētājs un VAAD inspektors vienosies par lauku apskates laiku, sēklaudzētājam būs jāinformē inspektors par laiku, kad sēklaudzēšanas sējumi tikuši apstrādāti ar augu aizsardzības un mēslošanas līdzekļiem, norādot arī konkrētos līdzekļus. Sēklaudzētājam jānodrošina, lai lauku apskate notiktu atbilstošā periodā pēc lauka apstrādes un lai būtu iespēja piekļūt sēklaudzēšanas laukam, kā arī jāuzrāda sēklaudzēšanas lauks dabā. Ja sēklaudzēšanas lauks jau pēc vienošanās par apskati bez brīdinājuma būs ticis apstrādāts ar augu aizsardzības un mēslošanas līdzekļiem, inspektoram būs tiesības nedoties lauku apskatē.

Lai samazinātu dokumentu daudzumu sēklu sertifikācijas procesā, sēklu kvalitātes testēšanas rezultāti tiks norādīti vienā dokumentā - sēklu testēšanas pārskatā, kurā būs norādīts, vai sēklu partija atbilst noteikumu prasībām, un - atbilstoši lauku apskates rezultātiem - tiks izsniegtas oficiālās etiķetes. Sēklu partijām, kurām sēklu sertifikāts un sēklu novērtēšanas pārskats ticis izsniegts līdz 2020. gada 31. maijam, sēklu sertifikāts būs derīgs līdz attiecīgās sēklu partijas iztirgošanai, bet pārskats - līdz nākamajai nepieciešamajai atkārtotajai sēklu kvalitātes pārbaudei.

Rūta Rudzīte
sabiedrisko attiecību speciāliste
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas

mēbeļu izgatavošana
apdrošināšana  octa  dziļurbums