Augsnes auglības uzlabošana – augstas ražības garants ilgtermiņā!

Katra sezona lauksaimniekiem liek izdarīt secinājumus un gūt kādas atziņas. Šī sezona nebija tipiska, bija daudz pārsteigumu, it īpaši klimatiskajā ziņā. Tika sasniegti jauni augsto temperatūru un sausuma rekordi. Šādu klimatisko apstākļu ietekmē vairāk, kā citus gadus sējumus apdraudēja kaitīgie organismi – slimības un kaitēkļi.

Katras saimniecības ražību noteica tas, cik saimnieks pieņēmis ekonomiski pamatotus lēmumus, vai rīkojies nekavējoties, nepieļaujot iespējamos ražas zudumus. Šogad kopumā labākās ražības sasniegušas saimniecības, kuras domā ilgtermiņā. Ne tikai par to, kā iegūt augstas ražas, bet arī, kā intensīvi saimniekojot, nezaudēt augsnes auglību. Mums ir lieliski piemēri, mūsu sadarbības partneri katrā Latvijas reģionā, piemēram, ZS Eriņi, ZS Kotiņi, ZS Irbītes, Uzvara Lauks utt., kurus gribam paslavēt un celt par piemēru citām saimniecībām. Tās ir intensīvi ar inovatīvām tehnoloģijām strādājošas saimniecības, kuras regulāri veic augsnes izpēti un investē augsnes auglības ielabošanā. Un arī šī sezona bija apliecinājums tam, ka gudri saimniekojot var novērst klimatisko stresu nelabvēlīgo ietekmi uz ražu. Neskatoties uz kritiskajiem laika apstākļiem, šīs saimniecības arī šogad ieguvušas augstas graudaugu un rapšu ražas.

Augsnes auglība ir viens no kultūraugu ražības pamata nosacījumiem.

Kā to uzlabot? Ja nav pieejami kūtsmēsli, šķidrmēsli vai digestāds, var izvēlēties humīnvielas saturošu mēslojumu lietošanu. Humīnvielu mēslojumiem ir plašs pielietojums. Tos lieto piedevai pie kodnes, augsnes mēslošanai maisījumā ar šķidrajiem slāpekļa mēslojumiem vai augsnes iedarbības herbicīdiem. Arī blakusprodukts – salmi ir mēslojums augsnei, ja tos apstrādā ar humīnvielām un iestrādā augsnē. Ik gadu iestrādājot augsnē 10-20 l/ha humīnvielas saturošu mēslojumu var atveseļot augsni, uzlabot kultūraugu imunitāti un ražību. Ir daudz veiktu pētījumu par humīnvielu labvēlīgo ietekmi uz augsni un augiem gan Latvijā, gan kaimiņvalstīs. Balstoties uz šo pētījumu rezultātiem un atziņām, mēs zemniekiem iesakām savās mēslošanas tehnoloģijās iekļaut humīnvielas saturošus mēslojumus. Nodrošināt kultūraugus ar visām tiem nepieciešamajām barības vielām var ar minerālo mēslojumu, taču nedrīkst aizmirst arī par organiskajām vielām, kurām ir būtiska loma augsnes mikrobioloģisko procesu norisē, jo no šiem procesiem ir atkarīga lietoto minerālo mēslojumu efektivitāte.

Ne mazāk nozīmīga ir neitrālas augsnes pH reakcijas uzturēšana augsnē. Latvijā ir reģioni, kuros ir skābas augsnes. Kultūraugiem piemērotas ir augsnes ar neitrālu pH reakciju. Tādēļ būtiska ir skābo augšņu kaļķošana. Lai izvēlētos piemērotus augsnes ielabošanas pasākumus, būtiski ir veikt augsnes agroķīmisko izpēti. Latvijā ir vairākas sertificētas augsnes izpētes laboratorijas, kuras par saprātīgu cenu piedāvā augšņu izpēti.

Sazinoties ar Baltic Agro reģionālajiem agronomiem un tehniskajiem konsultantiem, zemniekiem ir iespēja saņemt augsnes ielabošanas un mēslošanas rekomendācijas atbilstoši augsnes izpētes rezultātiem. Baltic Agro lauksaimniekiem piedāvā dažādu veidu kaļķojamos materiālus un mēslojumus.

SIA "Baltic Agro"
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas

mēbeļu izgatavošana
apdrošināšana  octa  granulu katli