Ziņas | Latvija | Zemkopība


Kultūraugu audzēšanas tehnoloģijās jāiekļauj arī antistresanti

Saimniecības, kuras šogad veikušas nepieciešamos agrotehniskos pasākumus, var cerēt uz labu ziemāju pārziemošanu. Sējas darbi jaunajai 2019. gada ražai visā Latvijā beigušies. Salīdzinot ar iepriekšējo sezonu, ziemāju graudaugu platības palielinājušās, jo bija labāki augsnes apstrādes un sējas apstākļi. Šogad, ņemot vērā iepriekšējo gadu pieredzi, vairāk sējumi tiek arī apdrošināti. Tas viss vieš cerību, ka nākamai, 2019. gada, ražai jābūt labai un lauksaimnieku finansiālais stāvoklis uzlabosies.

Graudaugiem un rapsim samazinājies izmantoto pesticīdu daudzums

Rīga, 11.10.2018.
2017. gadā, salīdzinot ar 2012. gadu, par 5,8 % samazinājās izmantoto pesticīdu1 daudzums vienam graudaugu un par 11,7 % rapša sējumu hektāram, liecina Centrālās statistikas pārvaldes apkopotie provizoriskie dati par pesticīdu izmantošanu graudaugu kultūrām, lauka pupu un rapša sējumos 2017. gada ražai. Pērn graudaugu sējumos izmantotas 689,3 tonnas pesticīdu jeb 0,98 kg vidēji vienam sējumu hektāram (2012. gadā – 1,04 kg), savukārt rapsim – 159,2 tonnas jeb vidēji 1,36 kg vienam sējumu hektāram (2012. gadā – 1,54 kg).

Plāno samazināt lauksaimniecības izraisītā piesārņojuma negatīvo ietekmi uz vidi

Otrdien, 9. oktobrī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotās izmaiņas noteikumos par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem. Izmaiņas noteikumos sagatavotas, lai samazinātu lauksaimniecības izraisītā ūdens, augsnes un gaisa piesārņojuma negatīvo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi.

Valdība apstiprina izmaiņas Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras cenrādī

Valdība otrdien, 9. oktobrī, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotās izmaiņas Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādī.

No samazinātā PVN ieguvuši ražotāji, tirgotāji, patērētāji un valsts budžets

Trešdien, 3. oktobrī, Zemkopības ministrijā (ZM) notika diskusija par samazinātās pievienotās vērtības nodokļa (PVN) 5 procentu likmes ieviešanas rezultātiem Latvijai raksturīgiem augļiem un dārzeņiem. Diskusijā piedalījās speciālisti no ZM, Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) pētnieki un Latvijas augļu un dārzeņu ražotāju un tirgotāju organizāciju pārstāvji.

Lauksaimnieki saņems lielākus avansa maksājumus

Zemkopības ministrija šovasar vairākkārt vērsās Eiropas Komisijā ar priekšlikumu Latvijas lauksaimniekiem atļaut izmaksāt vienotā platību maksājuma avansa izmaksu lielākā apmērā, nekā paredz regula. Tas bija nepieciešams, lai mazinātu lauksaimnieku finansiālās grūtības, ko radīja šīs vasaras pārmērīgais sausums un lauksaimniecībai nelabvēlīgie apstākļi visā Latvijā. Eiropas Komisija 1. oktobrī pieņēma lēmumu atkāpties no regulas pierastās avansa maksāšanas kārtības un atļaut vairākām dalībvalstīm, arī Latvijai, izmaksāt lielāku avansa maksājumus. Tādēļ Lauku atbalsta dienests no 16. oktobra veiks pirmās vienotā platību maksājuma avansa izmaksas, pēc tam izmaksājot avansa maksājumu arī bioloģiskajām saimniecībām un apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi.

Augsnes auglības uzlabošana – augstas ražības garants ilgtermiņā!

Katra sezona lauksaimniekiem liek izdarīt secinājumus un gūt kādas atziņas. Šī sezona nebija tipiska, bija daudz pārsteigumu, it īpaši klimatiskajā ziņā. Tika sasniegti jauni augsto temperatūru un sausuma rekordi. Šādu klimatisko apstākļu ietekmē vairāk, kā citus gadus sējumus apdraudēja kaitīgie organismi – slimības un kaitēkļi.

Apkures sezona sākas vēlāk, tomēr ēku siltummezgli jāpieslēdz savlaicīgi

Pateicoties ilgstoši siltajam laikam, šogad apkures sezona tiek sākta par vismaz 10 dienām vēlāk nekā pērn. Lai arī gaisa temperatūra joprojām ir salīdzinoši augsta, jārēķinās ar straujām temperatūras izmaiņām, kas pieprasa savlaicīgu ēku apkures sistēmu pieslēgšanu. Tāpēc ēku apsaimniekošanas uzņēmumus Latvijas Namsaimnieks jau ir sācis apkures pieslēgšanu savu klientu ēkās Rīgā un citās lielākās Latvijas pilsētās, darbinot siltummezglus gaidstāves režīmā. Vienlaikus iedzīvotājiem jāievēro, ka apkures sezonas uzsākšana daudzīvokļu mājās nenotiek automātiski un par to apsaimniekotājam jāziņo vairākumam dzīvokļu īpašnieku.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs: ES jānodrošina atbalsts mazāk attīstītiem lauku apvidiem, kas atpaliek no ES vidējā l

Ceturtdien, 27. septembrī, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs Sangastē (Igaunijā) piedalījās starptautiskā projekta "Miera maize" ("Peace Bread") piektajā lauksaimniecības konferencē "Reģionālā un starptautiskā sadarbība: vietējais kļūst globāls" (5th Peace and Agriculture Conference "Regional and International Cooperation: Local is Global").

Sausuma dēļ cietušajiem lauksaimniekiem pieejams VID atbalsts nodokļu nomaksas jomā

Ņemot vērā, ka ilgstošā sausuma izraisītās sekas lauksaimniecībā atzītas par valsts mēroga dabas katastrofu, Valsts ieņēmumu dienests (VID) varēs sadalīt termiņos vai atlikt uz laiku nodokļu maksājumus lauksaimniekiem, kurus Zemkopības ministrijas deleģētā SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" būs atzinusi par valsts mēroga dabas katastrofā cietušajām personām lauksaimniecībā.

Aktuālās ziņas

virtuves mēbeles
apdrošināšana  octa  koka durvis  kasko apdrošināšana  vannu restaurācija