LSFP rosina prioritizēt divus sporta politikas virzienus

Latvijas Sporta federāciju padome (LSFP) izvērtējusi un iesniegusi izskatīšanai Izglītības un zinātnes ministres Ilgas Šuplinskas vadītajai darba grupai priekšlikumus noteikt divus prioritāros sporta politikas virzienus – tautas sportu, ietverot bērnu un jauniešu sportu, un augstu sasniegumu sportu.

LSFP ir 95 atzīto Latvijas sporta federāciju apvienība, kura saskaņā ar Sporta likumu koordinē atzīto sporta federāciju darbību, pārstāv un īsteno to kopīgās intereses. Lai nodrošinātu Valdības rīcības plānā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai iekļauto pasākumu sporta nozares attīstības veicināšanai izpildi, kā arī sagatavotu priekšlikumus sporta nozarei stratēģiski svarīgu lēmumu pieņemšanai, LSFP iesaistījās IZM darba grupā.

Tautas sports jeb sports visiem (Grassroots sport ­– angļu val.) ir brīvprātīgas fiziskas aktivitātes brīvā laika pavadīšanai, kas popularizē veselību veicinošas fiziskas aktivitātes un sporta programmas, nodrošina piemērotas fiziskās aktivitātes iedzīvotājiem ar dažādiem sagatavotības līmeņiem un dažādām vecuma grupām.

Tautas sports ietver arī bērnu un jauniešu sportu. Vitāli svarīgi nodrošināt iespējas ikvienam bērnam un jaunietim iesaistīties sporta nodarbībās, piemērojot fizisko aktivitāšu veidus atbilstoši viņa fiziskajai sagatavotībai un interesēm, it īpaši skolās.

Augstu sasniegumu sportā būtiski nodrošināt, lai augsta līmeņa sportisti, tostarp – arī jaunieši un vadošie sporta skolu audzēkņi, un valsts izlases gan individuālajos sporta veidos, gan komandu sporta spēlēs, varētu sagatavoties starptautiskām sacensībām – pasaules un Eiropas čempionātiem, pasaules līmeņa prāta sporta spēlēm. Svarīgi, lai sportistiem būtu pieejams viss nepieciešamais mācību, treniņdarba un sacensību, organizatoriskais, metodiskais, finansiālais, zinātniskais, medicīniskais, tehniskais nodrošinājums.

LSFP rosina prioritāro sporta veidu noteikšanai izmantot kritērijus, vērtējot atzītās sporta federācijas pēc sporta aktivitāšu kritērijiem un augstu sasniegumu sporta kritērijiem, jo pašreizējais finansējuma sadalījums būtībā atbilst sporta veida attīstībai.

Šobrīd sporta veidi klasificēti atbilstoši sasniegumu sporta kritērijiem, sadalot finansējumu sporta veidu federācijām, kas ir klasificētas trīs blokos.

Tas ir – sporta federācijas (1) olimpiskajos sporta veidos, (2) neolimpiskajos sporta veidos, kuru starptautiskās federācijas ir atzītas Starptautiskajā Olimpiskajā komitejā (SOK) vai ir biedri Starptautiskajā sporta federāciju asociācijā (GAISF), un (3) neolimpiskajos sporta veidos, kuru starptautiskās federācijas nav atzītas SOK vai nav biedri GAISF, bet kurā biedri ir vismaz 40 aktīvas nacionālās federācijas no vismaz trīs kontinentiem vasaras sporta veidos vai vismaz 25 aktīvās nacionālās federācijas no vismaz diviem kontinentiem ziemas sporta veidos.


 


 

Latvijas Sporta federāciju padome
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas

mēbeļu izgatavošana
apdrošināšana  octa  dziļurbums