LFF kongresā aicina diskutēt par jaunajiem federācijas statūtiem

Latvijas Futbola federācija (LFF) tās kārtējā kongresā 26. aprīlī aicina virzīt biedru diskusijai federācijas statūtu jaunās redakcijas piedāvājumu.

Jaunā LFF statūtu redakcija tapusi pēc ilgstoša diskusiju darba, to izstrādes procesā iesaistot gan LFF biedrus, gan speciālistus no Eiropas Futbola asociāciju savienības (UEFA) un Starptautiskās Futbola federāciju asociācijas (FIFA), kā arī iegūstot atzinumus no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra. Jaunāko statūtu redakciju šīs nedēļas sēdē izskatīja arī LFF valde.

"LFF statūti pirmoreiz tika mainīti 2012. gadā pēc ļoti ilga viena pārvaldes modeļa darbības laika, kas noteica, ka LFF prezidents amatā stājas ar paša izvēlētiem valdes locekļiem. Togad tika ieviests pārvaldes modelis, kas noteica katra valdes locekļa atsevišķu ievēlēšanu, bet 2015. gadā statūtos tika ieviesti papildinājumi, sasaistot valdes locekļu un komiteju atbildības laukus. Pēc vairāku gadu pieredzes esam nonākuši līdz jauna modeļa piedāvājumam, kurā kopā ar UEFA un FIFA saskatām lielu labas pārvaldības potenciālu," skaidro LFF ģenerālsekretārs Edgars Pukinsks. "Jaunie statūti paredz padomes kā LFF lēmējinstitūcijas ieviešanu, tās locekļus izvirzot gan LFF biedriem, gan federācijas prezidentam, bet LFF valdei pildot izpildinstitūcijas funkcijas. Ar topošajiem statūtiem vēlamies precīzi nodalīt politisko un administratīvo atbildību LFF pieņemtajos lēmumos. Līdzās tam daudz lielāku uzsvaru vēlamies piešķirt godīgas spēles vērtībām, piedāvājot ieviest šāda rakstura jautājumu izvērtēšanai īpaši paredzētu komiteju ar tiesībām nepieciešamības gadījumā piemērot sankcijas. Pastāvīgās komitejas saskatām kā ekspertu grupas, kas var sniegt neatkarīgu pievienoto vērtību stratēģisku lēmumu pieņemšanā. Statūtu piedāvājums tāpat ietver daudzas juridiskas nianses saistībā ar LFF biedru statusu, kā arī pirmoreiz piedāvā maksimālo pilnvaru termiņu kā LFF prezidentam, tā arī padomes locekļiem."

Gaidāmajā LFF kongresā federācijas biedri ir aicināti papildus diskutēt par LFF statūtu izmaiņām, cita starpā diskutējot arī par kārtību, kas nosaka, kāds būtu padomes locekļu skaitliskais sadalījums starp tiem, kurus darbam izvirzītu LFF prezidents, un tiem, kurus darbam padomē izvirzītu LFF biedri.

"Mūsu mērķis ir izveidot efektīvi strādājošu, modernu un labi pārvaldītu organizāciju, tādēļ LFF statūtu piedāvājuma izstrādē iesaistījām gan UEFA, gan FIFA, gan vietējos ekspertus likumdošanas jautājumos. Izstrādātos statūtus esam prezentējuši gan LFF biedriem, gan valdei un esam rosinājuši diskusiju par tiem. Apkopojot vairākus desmitus ierosinājumu, tai skaitā pretrunīgus, un reaģējot uz biedru ierosinājumiem par statūtu apstiprināšanu, secinām, ka ir nepieciešams lielāks laiks un aktīvāka biedru iesaiste diskusijā par korporatīvā pārvaldes modeļa un statūtu maiņu, lai veicinātu biedru izpratni par pārmaiņu nepieciešamību un statūtu saturu," par izmaiņām sākotnējā iecerē gaidāmajā kongresā piedāvāt statūtu izmaiņas biedru balsojumam izsakās Edgars Pukinsks. "Tādēļ rosinām kongresā paredzēto laiku pilnībā veltīt diskusijām par statūtiem, viedokļu un iebildumu apkopošanai, kā arī laika grafika apstiprināšanai, pēc kura vadoties mēs nodrošinātu kvalitatīvu statūtu apstiprināšanas procesu."

LFF kongresā tāpat tiks prezentēts LFF ilgtermiņa budžeta veidošanas projekts, kura ieviešanas nolūkos LFF valde nozīmējusi federācijas ģenerālsekretāram līdz jūnijam izstrādāt budžeta pārvaldes vadlīnijas finanšu un grāmatvedības šķērsgriezumos, kā arī sagatavot LFF investīciju plānu. Kongresā tiks prezentēts arī precizētais LFF 2019. gada budžets, kurā cita starpā papildus būs ietverts no jauna piesaistīto LFF sponsoru finansējums, bet izdevumos papildus ietvertas izmaksas par Virslīgas tiesnešu darba apmaksu.

---

Latvijas Futbola federācija (LFF) ir vienīgā futbola asociācija Latvijā, kuru ir atzinusi FIFA un UEFA. 1921. gadā dibinātā LFF ir atbildīga par futbola attīstību valstī, kā arī tai ir tiesības pārstāvēt Latviju FIFA, UEFA un citās sporta institūcijās. LFF pieder ekskluzīvas tiesības organizēt un vadīt visu līmeņu futbola sacensības Latvijā. Patlaban LFF ir uzņemts 141 biedrs, savukārt kandidātu statuss piešķirts 29 ar futbolu saistītām organizācijām.

Latvijas Futbola federācija
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas

mēbeļu izgatavošana
apdrošināšana  octa  dziļurbums