Sorosa fonds – Latvijā jau 20 gadus iedrošina cilvēkus veikt nozīmīgas pārmaiņas sabiedrībā

Trešdien, 10. oktobrī, Sorosa fonds – Latvija (SFL) atzīmē savas darbības divdesmitgadi Latvijā. Jau kopš savas dibināšanas 1992. gadā SFL ir viens no nozīmīgākajiem resursu avotiem kultūras un mākslas, izglītības, radošās uzņēmējdarbības, tiesiskas valsts un pilsoniskās sabiedrības iniciatīvām.

Sorosa fonds – Latvija iedrošinājis cilvēkus veikt nozīmīgas pārmaiņas sabiedrībā; atbalstījis indivīdus, to apvienības, organizācijas un institūcijas ar kopēju mērķi – demokrātijas stiprināšana, tiesiskuma iedzīvināšana un tolerantas sabiedrības veidošana Latvijā.

SFL izpilddirektors Andis Aukmanis norāda, ka fonda vadmotīvs vienmēr ir bijis atvērtas un radošas sabiedrības veidošana un stiprināšana Latvijā.


"Divdesmit gadus esam strādājuši, lai atjaunotā Latvija būtu stipra, eiropeiska, atvērta demokrātija, lai tās sabiedrībā ir vieta katram cilvēkam un katram viedoklim, lai katrs indivīds ir gudrs, kritiski domājošs, atbildīgs un aktīvs pilsonis. Esam lepni, ka daudzas mūsu uzsāktās un atbalstītās iniciatīvas izaugušas par pilsoniskās sabiedrības sastāvdaļu vai daļu no tiesiskas valsts institūcijām."

Uzsākot darbību, SFL uzmanības centrā bija indivīds un tā radošo spēju atraisīšana – tie bija mūsdienu mākslas projekti, izglītības programmas, grāmatu izdevniecība, ārstu, diplomātu, žurnālistu, mākslinieku, zinātnieku un pētnieku ārvalstu mācību vizītes un studijas ārvalstīs.

Nākamajā savas darbības posmā fonds lielu uzmanību veltīja pilsoniskās sabiedrības veidošanai, atbalstot pilsoņu pašiniciatīvas un nevalstiskās organizācijas. SFL īstenoja projektus, stiprinot institucionālos mehānismus izglītības un tiesiskās valsts jomā, piemēram, atbalstot Juridiskā palīdzības centra dibināšanu.

Arvien lielāka loma bija projektiem, kas veicina sabiedrības aktīvu iesaistīšanos politiskajos un sociālajos procesos, piemēram, iniciatīvas informācijas pieejamībai valsts pārvaldē, pretkorupcijas aktivitātes.

Pēdējos gados liela nozīme ir sabiedrības līdzdalības mehānismu iedzīvināšana tiešsaistes platformās, padarot līdzdalību vienkāršāku un plašākam sabiedrības lokam pieejamu. Bet kā atbildi ekonomiskajai krīzei SFL īsteno Ārkārtas palīdzības fonda programmu – atbalstot un īstenojot radošas un sociāli atbildīgas uzņēmējdarbības iniciatīvas, atbalstot mazaizsargātās grupas un sniedzot palīdzību kopienu centriem reģionos.

"Mēs esam gatavi ne vien atskatīties uz paveikto, bet arī raudzīties nākotnē, pieņemt jaunus izaicinājumus, reaģējot uz pārmaiņām Latvijā, Eiropā un pasaulē. Mēs esam pārliecināti, ka procesi Eiropas Savienībā prasīs arvien aktīvāku visu tās pilsoņu līdzdalību. Mēs vēlamies veidot daudz plašāku un pilnvērtīgāku pilsoniskās sabiedrības sadarbību Eiropas līmenī, kā arī veicināt kvalitatīvākas publiskās diskusijas par visai Eiropai būtiskiem jautājumiem," norāda SFL valdes priekšsēdētājs Guntars Catlaks.

Trešdien, 10. oktobrī, SFL darbinieki un valde, fonda draugi, sadarbības partneri un atbalstītāji atzīmēs 20 gadu pastāvēšanas gadadienu svinīgā sarīkojumā Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā.

Atzīmējot fonda ieguldījumu tiesiskas valsts veidošanās un cilvēktiesību jautājumu izgaismošanā, 11. un 12. oktobrī, SFL un Rīgas Juridiskā augstskola rīko starptautisko konferenci "Tiesiskums 20 gadus pēc komunisma sabrukuma", kas pulcēs atzītus cilvēktiesību jomas ekspertus un starptautisko institūciju pārstāvjus no visas pasaules, kā arī Latvijas tiesību nozares profesionāļus. Konferences mērķis ir aplūkot cilvēktiesību piemērošanas tiesiskos aspektus postsociālisma valstīs 20 gadus pēc komunisma sabrukuma. Vairāk par konferenci http://www.lawandjustice.lv. Pielikumā: konferences programma.

2012 . gadā 12 vēsturiski, zīmīgi un ne tik zināmi fakti par Sorosa fondu – Latvija


 1993. – 1994. SFL dibina akadēmisko grāmatnīcu Aperto Libro un atbalsta restorāna Cafe Osiris atvēršanu, kas kļūst par mākslinieku, žurnālistu un studentu tikšanās vietu.
 1994. Izveidots Sorosa mūsdienu mākslas centrs – Rīga, kas organizē ikgadējas izstādes, atbalsta māksliniekus un Latvijas mākslinieku dokumentāciju. Organizē neviennozīmīgi vērtētas, avangardiskas izstādes, piemēram, "Zoom faktors", "Valsts", "Piemineklis", "Geo-ģeo". Sorosa mūsdienu mākslas centrs – Rīga izaudzis par Laikmetīgās mākslas centru.
 1995. – 1996. SFL uzsāk interneta pieslēguma programmu ar mērķi padarīt to pieejamu skolām un bibliotēkām. Ar fonda atbalstu tiek veidotas mājaslapas, organizēti apmācību kursi darbam ar datoru, datu bāzēm. Tiek uzsākts projekts par vienotu informācijas tīklu bibliotēkās, ar datoriem, nepieciešamo programmatūru un apmācībām nodrošinot pirmās 17 bibliotēkas.
 1994. – 1997. Ar SFL atbalstu tiek izdotas mācību grāmatas, to skaitā arī "Pasaules ģeogrāfijas atlants". Ar fonda finansiālo atbalstu kopā izdotas vairāk nekā 7500 grāmatu.
 1994. – 2000. SFL ilgstoši atbalstījis medicīnas programmu, kas ļāvusi iegādāties medicīnisko aprīkojumu, kā arī nodrošinājis iespēju doties ārvalstu studiju vizītēs.
 1998. Tulkojumu un publikāciju sērijā "Cilvēks un sabiedrība" izdotas 36 politikas zinātnes, vēstures, socioloģijas, izglītības, psiholoģijas un citu jomu pasaulē nozīmīgākās grāmatas.
 1998. SFL ir viens no Rīgas Juridiskās augstskolas dibinātājiem. Augstskolas ēka Alberta ielā 13 ir fonda dāvinājums.
 1999. – 2003. SFL īsteno projektu "Atvērtā skola" ar mērķi veicināt sabiedrības integrāciju izglītības sfērā, sekmējot divu paralēlo – mazākumtautību un latviešu mācībvalodu skolu tīklu tuvināšanos, nošķirtības un aizspriedumu mazināšanos, informācijas barjeru laušanu.
 2006. SFL atbalsta pētījuma "Iecietība pret seksuālajām minoritātēm: dimensijas un "temperatūra"" veikšanu. SFL iestājas par lesbiešu, geju, biseksuāļu un transpersonu tiesībām.
 2009. – 2012. 53 mazās skolas piedalās iniciatīvā "Pārmaiņu iespēja skolām" ar mērķi kļūt par daudzfunkcionāliem izglītības, kultūras un sociālā atbalsta centriem.
 2011. – 2012. Fonda uzmanības lokā sociālā un radošā uzņēmējdarbība. Spilgts piemērs ir radošās uzņēmējdarbības projekts "Brigades.lv", kā arī sociālās uzņēmējdarbības iniciatīva "Audz, Latgale!"
 20 gadu laikā Sorosa fonds – Latvija aktivitātēs un iniciatīvās ieguldījis vairāk nekā 80 miljonus ASV dolāru.


Fotogrāfijās:

90-to sākums. Džordža Sorosa vizīte Latvijā. Džordžs Soross un Andris Piebalgs.
1994. gads. Kafejnīcas Cefe Osiris atklāšana. Sorosa fonda - Latvija izpilddirektore Vita Matīsa, Džordžs Soross.
1995. gads. Sorosa fonda - Latvija trīs gadu jubileja. Sorosa fonda - Latvija izpilddirektore Vita Matīsa, Sorosa fonda - Latvija valdes priekšsēdētājs Andris Vilks, profesors Jānis Stradiņš.

1995. gads. Sorosa mūsdienu mākslas centra – Rīga izstāde "Piemineklis".
1995. gads. Sorosa mūsdienu mākslas centra – Rīga izstāde Pedvālē.
6. 1999. gads. Sorosa fonda - Latvija izpilddirektore Vita Tērauda, Cilvēktiesību un etniskās saskaņas programmas direktors Nils Muižnieks.
2002. gads. Sorosa fonda - Latvija 10 gadu jubileja. Sorosa fonda - Latvija izpilddirektore Vita Tērauda, Sorosa fonda - Latvija valdes priekšsēdētāja Sarmīte Ēlerte.
2007. gads. Sorosa fonda - Latvija 15 gadu jubileja. Sorosa fonda - Latvija izpilddirektors Andris Aukmanis, Sorosa fonda - Latvija valdes priekšsēdētājs Guntars Catlaks.
2011. gads. Berlina diena Rīgā. Sorosa fonda - Latvija izpilddirektors Andris Aukmanis, Lielbritānijas vēstnieks Latvijā Endrjū Sopers, Latvijas Universitātes Sociālo un politisko pētījumu institūta direktors Nils Muižnieks.
1 2011. gads. Starptautiskais forums "Grantmakers East Forum". Sorosa fonda - Latvija izpilddirektors Andris Aukmanis.

Informāciju sagatavoja:
Liena Muraškina
Sorosa fonds – Latvija
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas

mēbeļu izgatavošana
apdrošināšana  octa  granulu katli