Ministru kabinets lems par likumprojektu vardarbības ģimenē novēršanai


foto;radiovkladusa.ba
Pēc vairāku mēnešu saskaņošanas ar citām iestādēm un ministrijām, pēc iekšlietu ministra Sanda Ģirģena iniciatīvas, rīt, 28. jūlijā Ministru kabinets lems par grozījumiem Ministru kabineta noteikumos Nr.161 par "Kārtību, kurā novērš vardarbības draudus un nodrošina pagaidu aizsardzību pret vardarbību", kurus izstrādāja Valsts policija.

Grozījumu nolūks ir iekļaut tajos normu par anketēšanu - specifisku veidlapu, ko policijas darbinieks izsaukuma brīdī aizpilda par konfliktu ģimenē ar pienākumu to vienas darba dienas laikā elektroniski nosūtīt attiecīgās pašvaldības sociālajam dienestam. Pēc informācijas saņemšanas sociālais dienests pēc iespējas ātrāk izvērtēs personas vajadzības pēc sociālajiem pakalpojumiem un sociālās palīdzības un informēs personu vai tās likumisko pārstāvi par tiesībām un iespējām saņemt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību.

 Vardarbīga izturēšanās ģimenē jārisina problēmas saknē, sociālajiem dienestiem strādājot ar iesaistītajām personām. Policija nevar veikt sociālo dienestu funkcijas, un dienestu automātiska iesaiste ļaus samazināt atkārtotu policijas izsaukumu skaitu uz vienām un tām pašām mājsaimniecībām, kurās redzamas ilgstošas problēmas. Valsts policija jau kopš 2017. gada veiksmīgi sadarbojusies ar sociālajiem dienestiem, taču ir nepieciešams standartizēts dažādu institūciju sadarbības modelis vardarbības novēršanai, tādēļ ceru uz valdības partneru atbalstu šiem grozījumiem.” pauž iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens.

 Anketēšanas prakse veicina konsekventu organizāciju darbam ar vardarbības gadījumiem, piedāvājot cietušajam nepieciešamo palīdzību un atbalstu, policijas darbiniekiem noņemot „psihologa funkciju" un spiedienu tūlītēji risināt konfliktu pēc būtības. Savukārt sociālais dienests savlaicīgi saņem informāciju par vardarbības gadījumiem arī par tiem cilvēkiem, kas iepriekš nav bijuši sociālā dienesta redzeslokā, un var piedāvāt atbalsta pakalpojumus. Policijas darbinieka aizpildītā anketa, kura tiek nosūtīta sociālajam dienestam, satur to minimālo apjomu, ko sociālajam darbiniekam būtu nepieciešams zināt, lai pārbaudītu personas datus SOPA sistēmā, lai piedāvātu aizsargājamai personai tieši viņas vajadzībām atbilstošus pakalpojumus un, lai veidotu sarunu ar aizsargājamo personu tā, lai izvairītos no atkārtotas viktimizācijas, tai skaitā, lai aizsargājamai personai nevajadzētu detalizēti atstāstīt notikuma detaļas, kas jau tika stāstītas policijas darbiniekam.  

Iepriekš Labklājības ministrijas, Centra “Marta” un Valsts policijas 2017. gada projekta ietvaros anketēšana ir notikusi brīvprātīgi, taču anketēšanas iekļaušana Ministru kabineta noteikumos šo prasību padarīs par saistošu ikvienā izsaukuma gadījumā. Ir paredzēts, ka minētā anketa kalpos par universālu veidlapu vairāku institūciju informēšanai: gan sociālā dienesta (visos gadījumos), gan bāriņtiesas (kaitējumu draudu bērnam gadījumā), gan tiesas (prasības pagaidu aizsardzības pret vardarbību izskatīšanas gadījumā).

Beata Jonite
Iekšlietu ministra padomniece
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas

mēbeļu izgatavošana
apdrošināšana  octa  dziļurbums