Aizņemto darbvietu skaits palielinājies par 7 tūkstošiem jeb 0,8 %

Rīga, 17.03.2017.
2016. gada beigās Latvijā bija 884,4 tūkst. aizņemto darbvietu, un salīdzinājumā ar 2015. gada beigām to skaits ir palielinājies par 7,0 tūkst. jeb par 0,8 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Gada laikā privātajā sektorā aizņemto darbvietu skaits palielinājies par 10,6 tūkst. jeb 1,8 %, sasniedzot 595,6 tūkst. Sabiedriskajā sektorā 2016. gada 4. ceturksnī bija 288,8 tūkst. aizņemto darbvietu, kas ir par 3,6 tūkst. jeb 1,2 % mazāk nekā 2015. gada attiecīgajā periodā.

Aizņemto darbvietu skaits iekārtu un mašīnu operatoru profesiju pamatgrupā palielinājās par 3,7  %, vadītāju pamatgrupā – par 3,3 %, speciālistu – par 2,9 %, vecāko speciālistu un vienkāršo profesiju pārstāvju pamatgrupās par 1,6 %, bet kalpotāju pamatgrupā pieaugums ir 0,9 %. Gada laikā savukārt samazinājās kvalificētu lauksaimniecības darbinieku skaits (-13,9 %), mazāk kļuvis arī kvalificētu strādnieku (-3,7 %) un pakalpojumu un tirdzniecības darbinieku (-1,8 %).

Visstraujāk aizņemto darbvietu skaits palielinājās informācijas un komunikācijas pakalpojumu nozarē – par 9,5 % jeb 2,7 tūkst. un ūdens apgādes; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošanas un sanācijas nozarē – par 7,3 % jeb 0,5 tūkst.

Ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes nozarē ir vērojams vislielākais aizņemto darbvietu kritums (-2,5 %). Straujāk darbvietu skaits samazinājās arī būvniecībā un citu pakalpojumu nozarē – katrā par 2,1 %.

2016. gada beigās Latvijā bija 14,4 tūkst. brīvo darbvietu un, salīdzinot ar 2015. gada nogali, to skaits ir pieaudzis par 4,3 tūkst. Sabiedriskajā sektorā bija 5,6 tūkst. brīvo darbvietu, privātajā – 8,8 tūkst. No visām Latvijā pieejamajām darbvietām 1,6 % darbvietu bija brīvas, sabiedriskajā sektorā – 2,0 %, bet privātajā sektorā – 1,5 %. Visaugstākais brīvo darbvietu īpatsvars bija kvalificētu strādnieku un amatnieku profesiju pamatgrupā – 1,9 %, speciālistu pamatgrupā – 1,8 % un vienkāršo profesiju pārstāvju pamatgrupā - 1,8 %.

2015. gada beigās veikti uzlabojumi brīvo darbvietu datu vākšanas procesā, tāpēc dati līdz 2015. gada 4. ceturksnim nav salīdzināmi. Lai nodrošinātu datu salīdzināmību, līdz 2017. gada jūnija beigām tiks veikti brīvo darbvietu laikrindu pārrēķini.

Plašāka informācija par aizņemtajām un brīvajām darbvietām Latvijā pieejama CSP vietnē sadaļā “Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks – Galvenie rādītāji”. Dati par aizņemtajām un brīvajām darbvietām 2016. gadā un 2016. gada 4. ceturksnī publicēti datubāzē sadaļā “Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks” (īstermiņa statistikas dati un ikgadējie statistikas dati). 

CENTRĀLĀ STATISTIKAS PĀRVALDE
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas

Dārza nojumes Metināšanas piederumi