Pagarina Rīgas apkaimju attīstības projektu īstenošanas konkursa projektu pieteikumu iesniegšanas termiņu


foto: reitingi.lv
Saistībā ar ārkārtas situāciju valstī līdz 29. maijam pagarināts Rīgas domes izsludinātais "Rīgas pilsētas līdzdalīgās budžetēšanas projektu īstenošanas konkurss" apkaimju attīstības Rīgā veicināšanai.

Iepriekš projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš bija 3. aprīlis, bet tagad tas pagarināts un projektus drīkst iesniegt līdz 29. maijam. Projektu pieteikumi tiks pieņemti klātienē (speciāli izveidotā pastkastē) līdz šā gada 29. maija plkst. 12.00 Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā Kungu ielā 7/9 un elektroniski, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: konkurss.apkaimes@riga.lv

Konkursa mērķis ir veicināt apkaimju teritoriju kā pilsētas daļas īpašo identitāti, atpazīstamību un sekmēt to revitalizāciju, pastāvīgi un mērķtiecīgi veicināt apkaimju iedzīvotāju iesaisti un līdzdalību apkaimju attīstībā, radīt publiski pieejamu un atvērtu mijiedarbes telpu un aktivizēt jaunu un radošu kopdarbības formu attīstību, kā arī pilsētas pašvaldībai iegūt vērtīgu atgriezenisko saiti par nepieciešamajiem pilsētvides uzlabojumiem, kas ir svarīgi Rīgas iedzīvotājiem.

Viena projekta īstenošanai piešķiramo finanšu līdzekļu apmērs ir ne vairāk kā 100 tūkstoši eiro.

Finansējuma piešķiršanai tiks virzīti projekti, kas atbilst šādiem kritērijiem: projekta īstenošanas vieta ir sabiedrībai pieejama, publiskā lietošanā esoša pašvaldībai piederoša vai piekrītoša publiska ārtelpa un projekta īstenošanas rezultātā ilglaicīgi (vismaz desmit gadus) tiks uzlabota apkaimes infrastruktūra, un šiem uzlabojumiem ir sabiedriski nozīmīga vērtība, kā arī projektam nedrīkst būt komerciāls, reliģisks vai politisks raksturs.

Projekta pieteikumu dalībai konkursā var iesniegt nevalstiskās organizācijas, biedrības vai nodibinājumi, kuri pārstāv Rīgas apkaimju intereses.

Rakstot uz e-pasta adresi: konkurss.apkaimes@riga.lv pirms projekta pieteikuma iesniegšanas, projekta iesniedzējam tiek arī nodrošināta iespēja noskaidrot zemes gabala, kurā plānots īstenot projektu, atļautās izmantošanas veidu, noskaidrot, kādas pašvaldības autonomās funkcijas izpildei zemes gabals ir paredzēts, saņemt zemes gabala robežu plāna un apgrūtinājuma plāna (ja tādi ir pašvaldības rīcībā) kopiju, kā arī noskaidrot citu konkursa nolikumā noteikto informāciju.

Sīkāka informācija par konkursu meklējama šeit: www.balso.riga.lv  vai https://pasvaldiba.riga.lv/LV/Channels/Riga_Municipality/auc/rigas-pilsetas-lidzdaligas-budzetesanas-projektu-istenosanas-konkurss.htm

Pagājušajā gadā tika iesniegti 34 projektu pieteikumi, no kuriem 14 tika virzīti balsošanai, savukārt finansējumu saņēma seši projekti, kuri pašreiz tiek īstenoti.

Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas

mēbeļu izgatavošana
apdrošināšana  octa  dziļurbums