Nākamā gada sākumā Bolderājā darbu uzsāks moderns veselības un sociāla dienesta centrs


public. foto
Rīgas domes Pilsētas īpašuma komiteja pirmdien, 16. septembrī, apstiprināja grozījumu veikšanu Rīgas domes 17.05.2016. lēmumā Nr.3786 "Par sociālo dzīvojamo māju Mežrozīšu ielā 39, Mežrozīšu ielā 41, Mežrozīšu ielā 43 un Stūrmaņu ielā 31 k-2 projektēšanu, būvniecību un finansēšanu". Grozījumus sagatavoja divas Rīgas kapitālsabiedrības - SIA "Rīgas pilsētbūvnieks" un SIA "Rīgas veselības centrs" kopā ar RD Labklājības departamentu, lai pēc nodošanas ekspluatācijā varētu sekmīgi izveidot un apsaimniekot Rīgas topošo modernāko sociālo centru, kas sevī iekļauj veselības centru, sociālā dienesta teritoriālo centru un sociālās dzīvojamās mājas.

Bolderājas projekta īstenošana notiek divās kārtās. Pirmajā kārtā Mežrozīšu ielā 43 tiek realizēta trīs savstarpēji saistītu sociālo dzīvojamo māju ar Rīgas sociālā dienesta teritoriālo centru, dienas centru un veselības centru būvniecība.

Rīgas veselības centrs aizņems 3997 kvadrātmetrus un nodrošinās iedzīvotājiem ne tikai dažādus medicīnas pakalpojumus, ģimenes ārstu un speciālistu pieņemšanas, bet arī aptieku, baseinus pieaugušajiem un zīdaiņiem, fizioterapijas un rehabilitācijas telpas ar zāli ārstnieciskajai vingrošanai, asins un analīžu nodošanu, funkcionālo un radioloģijas diagnostiku, stomatoloģijas nodaļu, ginekoloģijas nodaļu, dienas stacionāru ar vienu operāciju zāli, palātas, sterilizācijas telpas u.c.

Turpat atradīsies arī Rīgas sociālā dienesta teritoriālais centrs (651 m2), Rīgas sociālā dienesta dienas centrs (544 m2), kā arī dzīvokļi un koplietošanas telpas (7678 m2). Kopējais dzīvokļu skaits ir 218, no kuriem 178 ir vienistabas dzīvokļi, 37 divistabu dzīvokļi un 3 trīs istabu dzīvokļi. 69 dzīvokļi būs pielāgoti cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, tostarp, paredzēta vieta invalīdu riteņkrēslu uzlādei.

Kā deputātus informēja SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” valdes priekšsēdētāja Inga Cerbule, šobrīd ir paveikti 70 % būvniecības darbu un plānots, ka nākamā gada sākumā veselības un sociālā dienesta centrs uzsāks savu darbību.

Domes lēmums Nr.3786 tiks papildināts ar punktiem par atbildības nodošanu attiecīgajām institūcijām. Rīgas domes Īpašuma departaments pēc būvniecības darbu pabeigšanas nodos telpas bezatlīdzības lietošanā SIA „Rīgas veselības centrs” un Rīgas domes Labklājības departamentam, tā padotībā esošajām iestādēm un sabiedriskā labuma organizācijām, kas nodrošina sociālo pakalpojumu sniegšanu. SIA „Rīgas veselības centrs” veiks visas nepieciešamās darbības veselības aprūpes pakalpojuma nodrošināšanai – organizēs telpu iznomāšanas procedūras, iepirkumu procedūras līgumu noslēgšanai par telpu aprīkošanu, uzkopšanu, apsardzi un citiem darbiem un pakalpojumiem, kā arī procedūru ārstniecības iestādes reģistrēšanai Ārstniecības iestāžu reģistrā. Tā kā uz jaunajām telpām pārcelsies arī Bolderājas veselības centrs, SIA „Rīgas veselības centrs” uzdots nodrošināt veselības aprūpes pakalpojuma pieejamības nepārtrauktību.

Objekts „Trīs savstarpēji saistītu sociālo dzīvojamo māju ar Rīgas sociālā dienesta teritoriālo centru, dienas centru un veselības centru būvniecība Mežrozīšu ielā 43” tiek finansēts no Rīgas pašvaldības budžeta un aizņēmuma no Valsts kases.

Lēmumā nemainīgi tiek saglabāta iespēja realizēt arī otro kārtu, bet par tās uzsākšanu un finansēšanu domei būs jāpieņem atsevišķs lēmums. Otrajā kārtā pašvaldība strādās pie četru sociālo dzīvojamo māju būvniecības projekta aptuveni 16 800 m2 platībā, ar kopējo dzīvokļu skaitu ne mazāku kā 471, ja tiks izbūvēti vienistabas dzīvokļi, vai 350, ja tiks izbūvēti dažāda lieluma dzīvokļi. Paredzētas arī nedzīvojamās telpas, tai skaitā ar dienas aprūpes centram.

Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas

mēbeļu izgatavošana
apdrošināšana  octa  dziļurbums