Par jauno Rīgas teritorijas plānojumu iesniegti ap 1500 priekšlikumu

Sabiedriskās apspriešanas laikā par jauno Rīgas teritorijas plānojumu 2018.-2030.gadam Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā saņemti ap 1500 priekšlikumu.

Priekšlikumus iesnieguši iedzīvotāji, nekustamo īpašumu īpašnieki, desmit apkaimju biedrības, vides un kultūras mantojuma organizācijas, universitātes, profesionālās organizācijas, kā arī Rīgas domes deputāti. Vairāki iesniegumi ir kolektīvi.

Par sagatavoto plāna redakciju departaments ir saņēmis atzinumus no 51 institūcijas, tai skaitā ministrijām, dažādu nozaru atbildīgajām valsts institūcijām, Rīgas domes struktūrvienībām un kapitālsabiedrībām, kaimiņu pašvaldībām. Desmit institūcijas pauž atbalstu plāna redakcijas risinājumiem, bet citos ir iekļautas rekomendācijas redakcijas pilnveidošanai.

Rīgas domes Pilsētas attīstības komiteja pirmdien, 16. aprīlī, atbalstīja jaunā Rīgas teritorijas plānojuma redakcijas pilnveidošanu atbilstoši institūciju atzinumiem un sabiedriskās apspriešanas rezultātiem. Ņemot vērā procesa sarežģītību un apjomu, departaments plāno, ka priekšlikumu un atzinumu izvērtēšanai būs nepieciešami vismaz seši mēneši.

„Šī plānojuma izstrādē ir ieguldīts milzīgs darbs. Esmu pārliecināts, ka tas palīdzēs gan attīstīt galvaspilsētas uzņēmējdarbības vidi, gan padarīt Rīgu patīkamāku iedzīvotājiem un pilsētas viesiem. Tagad ņemsim vērā visus izteiktos viedokļus un pamatotos priekšlikumus iestrādāsim jaunajā plāna redakcijā,” norādīja Pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētājs Maksims Tolstojs.

Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam izstrādes process tika sākts 2012. gadā. Veiktas dažādas izpētes, kas nepieciešamas gan izejas datu iegūšanai un esošās situācijas apzināšanai, gan arī prognozēm un plānoto risinājumu pamatojumam. Tāpat īstenoti dažādi sabiedrības informēšanas un līdzdalības pasākumi, piemēram, apkaimes iedzīvotāju aptaujas, sanāksmes, diskusijas u.c.

Rīgas teritorijas plānojums ir pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kur noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi Rīgas administratīvajā teritorijā. Teritorijas plānojums tiek izdots ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem, kas nozīmē, ka tas ir saistošs jebkurai fiziskajai un juridiskajai personai, veicot darbības saistībā ar nekustamo īpašumu.

Pēc Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas, Rīgas dome ir izstrādājusi divus galvaspilsētas teritorijas plānojumus: 1995.-2005.gadam un 2006.-2018. gadam. Pašlaik ir spēkā Rīgas teritorijas plānojums 2006.-2018. gadam.

Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas

mēbeļu izgatavošana
apdrošināšana  octa  granulu katli