Par aicinājumu atzīt ārkārtas stāvokļa ietekmi un iespēju turpināt "Centrālais Gastro Tirgus" darbību

Ministru prezidentam
Arturam Krišjānim Kariņam
Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1520
vk@mk.gov.lv

Ekonomikas ministram
Jānim Vitenbergam
Brīvības iela 55, Rīga, LV – 1519
Janis.Vitenbergs@em.gov.lv

Finanšu ministram
Jānim Reiram
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, Latvija
Janis.Reirs@fm.gov.lv

Kultūras ministram
Naurim Puntulim
K.Valdemāra iela 11-a, Rīga, LV-1364
Nauris.Puntulis@km.gov.lv

Rīgas pilsētas izpilddirektora p.i.
Ivetai Zalpēterei
Rātslaukums 1, Rīga LV–1539
riga@riga.lvSIA "International SV" aicina iedziļināties situācijā, kas radusies starp "Centrālo Gastro Tirgu" un AS "Rīgas Centrāltirgus", vēršot uzmanību uz ārkārtas situāciju, kas ietekmējis uzņēmuma darbību, AS "Rīgas Centrāltirgus" nostāju, neatzīstot ārkārtas situācijas ietekmi, uzņēmuma SIA "International SV" vairākkārtīgi pausto gatavību sadarboties un tā ieguldījumu Rīgas Centrāltirgus attīstībā, kā arī Rīgas pilsētas tēla veidošanā kopumā, un sniegt atbalstu risinājuma atrašanā.

Situācijas izklāsts

SIA “International SV” vairākkārt aicinājis AS “Rīgas Centrāltirgus” vadību vērst uzmanību uz būtiskām nepilnībām nomas maksas aprēķināšanās kārtībā un tās novērst. Tāpat esam aicinājuši AS “Rīgas Centrāltirgus” ņemt vērā visus papildus izdevumus, kas radušies tirgū pastāvošo noziedzības risku, ārkārtas situācijas un nerealizēto tirgus attīstības plānu ietekmē. SIA "International SV" tirgū veikto ieguldījumu gala izmaksas sastāda ap 2 miljonu eiro, savukārt, ārkārtas situācija SIA "International SV" un ar to saistītajiem uzņēmumiem ik dienas rada aptuveni 20 tūkstošus eiro lielus zaudējumus.

AS “Rīgas Centrāltirgus” nespēj izvērtēt visus minētās situācijas aspektus, tā vietā izvēloties lauzt līgumu, tāpēc mēs aicinām Jūs izvērtēt radušos situāciju, atzīt nepārvaramas varas apstākļus un ārkārtas situācijas radīto ietekmi, izvērtēt AS “Rīgas Centrāltirgus” vadības attieksmi un lēmumu, kā arī to ietekmi uz pilsētas tēlu un attīstību kopumā. Aicinām izvērtēt projekta “Centrālais Gastro Tirgus” pienesumu un ieguldījumu tirgus, Rīgas pilsētas un valsts kopējā attīstībā, kā arī izvērtēt abu pušu atbildības līmeni un saistību/pienākumu izpildi. Mēs aicinām iedziļināties nomas tarifos, kādus AS “Rīgas Centrāltirgus” piedāvā nomniekiem, izvērtēt to atbilstību apstākļiem, kā arī sekmēt jaunu tarifu saskaņošanu. Smagākā situācija mūsu nozares uzņēmējus sagaida pēc ārkārtas situācijas beigām, visiem šobrīd nepareizi pieņemtajiem lēmumiem būs dubultas sekas. Ņemot vērā, ka AS “Rīgas Centrāltirgus” vadība atklāti paudusi, ka nav pietiekami pilnvarota, lai risinātu samilzušās problēmas, lūdzam problēmas risināšanā iesaistīties Rīgas pašvaldību un valsts amatpersonas.

SIA "International SV" darbojas vairāk nekā astoņus gadus, tā dibinātājam Viktoram Ravdivem ir plaša uzņēmējdarbības pieredze, t.sk. virknē citu uzņēmumu. Mēs kā uzņēmums vēlamies darboties arī turpmāk, liekot lietā savu pieredzi un zināšanas, tāpēc lūdzam iespēju strādāt ar konkurētspējīgu nomas maksu un turpināt sniegt savu artavu pilsētas un valsts ekonomikas attīstībā. Esam gatavi segt parādsaistības, nekad neesam to nolieguši vai ļaunprātīgi izvairījušies no atbildības. Tieši pretēji – ar ieguldījumiem, aktīvu darbību, idejām un rīcību esam vairākkārt pauduši gatavību strādāt un sadarboties. Vēlamies darboties, lai saglabātu darbavietas, līdz šim piesaistītos nomniekus, kā arī piesaistītu jaunus nomniekus un turpinātu sekmēt kultūrvēsturiskā objekta attīstību. Mēs aicinām izvērtēt AS “Rīgas Centrāltirgus” vadības īstenotās aktivitātes un to atbilstību UNESCO Pasaules mantojuma objekta labai pārvaldībai. Lūdzam Rīgas pašvaldību un valsts amatpersonas iesaistīties un palīdzēt atrisināt jautājumu par nomas tiesisko attiecību turpināšanu ar AS “Rīgas Centrāltirgus” un atjaunot nomas līgumu darbību ar taisnīgiem un konkurētspējīgiem nosacījumiem, kas nepārprotami sniegs labumu gan Rīgas pilsētas attīstībai, gan arī valstij.

Papildu informācija

Vēstules pielikumā iesniedzam nomas maksas aprēķinu kļūdas un parāda veidošanās iemeslus, kur uzskatāmi redzams, ka uzņēmums nav nesis zaudējumus AS “Rīgas Centrāltirgus” vai Rīgas pilsētas budžetam, tieši otrādi - parāds pēc būtības ir uzņēmuma pārmaksa un tas nerastos, ja nomas maksa būtu noteikta ekonomiski pamatoti. Tomēr uzņēmums ir gatavs parādu segt, vienojoties par taisnīgu sadarbību nākotnē. Tāpat pielikumā ir pievienots piedāvājums situācijas risināšanai un turpmākai sadarbībai.

Restorānu zīmola “Resto-Rātors”, kurā ietilpst arī “Centrālais Gastro Tirgus”, apgrozījums uz šo brīdi sastāda 30 811 888 eiro, bet nodokļu iemaksas valsts budžetā sastāda 7 075 629 eiro. “Centrālais Gastro Tirgus”, kura apgrozījums šobrīd ir 3 421 755 eiro, bet valsts budžetā iemaksātie nodokļi uz šo dienu sastāda 751 267 eiro, tika atvērts 2019. gada sākumā Rīgas Centrāltirgus gastronomijas paviljonā.

Pielikumi:

  1. 2020.gada 16.aprīļa vēstule Nr.1604/20-1 par nomas maksu.

Situācijas izklāsts

SIA “International SV” vairākkārt aicinājis AS “Rīgas Centrāltirgus” vadību vērst uzmanību uz būtiskām nepilnībām nomas maksas aprēķināšanās kārtībā un tās novērst. Tāpat esam aicinājuši AS “Rīgas Centrāltirgus” ņemt vērā visus papildus izdevumus, kas radušies tirgū pastāvošo noziedzības risku, ārkārtas situācijas un nerealizēto tirgus attīstības plānu ietekmē. SIA "International SV" tirgū veikto ieguldījumu gala izmaksas sastāda ap 2 miljonu eiro, savukārt, ārkārtas situācija SIA "International SV" un ar to saistītajiem uzņēmumiem ik dienas rada aptuveni 20 tūkstošus eiro lielus zaudējumus.

 

AS “Rīgas Centrāltirgus” nespēj izvērtēt visus minētās situācijas aspektus, tā vietā izvēloties lauzt līgumu, tāpēc mēs aicinām Jūs izvērtēt radušos situāciju, atzīt nepārvaramas varas apstākļus un ārkārtas situācijas radīto ietekmi, izvērtēt AS “Rīgas Centrāltirgus” vadības attieksmi un lēmumu, kā arī to ietekmi uz pilsētas tēlu un attīstību kopumā. Aicinām izvērtēt projekta “Centrālais Gastro Tirgus” pienesumu un ieguldījumu tirgus, Rīgas pilsētas un valsts kopējā attīstībā, kā arī izvērtēt abu pušu atbildības līmeni un saistību/pienākumu izpildi. Mēs aicinām iedziļināties nomas tarifos, kādus AS “Rīgas Centrāltirgus” piedāvā nomniekiem, izvērtēt to atbilstību apstākļiem, kā arī sekmēt jaunu tarifu saskaņošanu. Smagākā situācija mūsu nozares uzņēmējus sagaida pēc ārkārtas situācijas beigām, visiem šobrīd nepareizi pieņemtajiem lēmumiem būs dubultas sekas. Ņemot vērā, ka AS “Rīgas Centrāltirgus” vadība atklāti paudusi, ka nav pietiekami pilnvarota, lai risinātu samilzušās problēmas, lūdzam problēmas risināšanā iesaistīties Rīgas pašvaldību un valsts amatpersonas.

SIA "International SV" darbojas vairāk nekā astoņus gadus, tā dibinātājam Viktoram Ravdivem ir plaša uzņēmējdarbības pieredze, t.sk. virknē citu uzņēmumu. Mēs kā uzņēmums vēlamies darboties arī turpmāk, liekot lietā savu pieredzi un zināšanas, tāpēc lūdzam iespēju strādāt ar konkurētspējīgu nomas maksu un turpināt sniegt savu artavu pilsētas un valsts ekonomikas attīstībā. Esam gatavi segt parādsaistības, nekad neesam to nolieguši vai ļaunprātīgi izvairījušies no atbildības. Tieši pretēji – ar ieguldījumiem, aktīvu darbību, idejām un rīcību esam vairākkārt pauduši gatavību strādāt un sadarboties. Vēlamies darboties, lai saglabātu darbavietas, līdz šim piesaistītos nomniekus, kā arī piesaistītu jaunus nomniekus un turpinātu sekmēt kultūrvēsturiskā objekta attīstību. Mēs aicinām izvērtēt AS “Rīgas Centrāltirgus” vadības īstenotās aktivitātes un to atbilstību UNESCO Pasaules mantojuma objekta labai pārvaldībai. Lūdzam Rīgas pašvaldību un valsts amatpersonas iesaistīties un palīdzēt atrisināt jautājumu par nomas tiesisko attiecību turpināšanu ar AS “Rīgas Centrāltirgus” un atjaunot nomas līgumu darbību ar taisnīgiem un konkurētspējīgiem nosacījumiem, kas nepārprotami sniegs labumu gan Rīgas pilsētas attīstībai, gan arī valstij.

Papildu informācija

Vēstules pielikumā iesniedzam nomas maksas aprēķinu kļūdas un parāda veidošanās iemeslus, kur uzskatāmi redzams, ka uzņēmums nav nesis zaudējumus AS “Rīgas Centrāltirgus” vai Rīgas pilsētas budžetam, tieši otrādi - parāds pēc būtības ir uzņēmuma pārmaksa un tas nerastos, ja nomas maksa būtu noteikta ekonomiski pamatoti. Tomēr uzņēmums ir gatavs parādu segt, vienojoties par taisnīgu sadarbību nākotnē. Tāpat pielikumā ir pievienots piedāvājums situācijas risināšanai un turpmākai sadarbībai.

Restorānu zīmola “Resto-Rātors”, kurā ietilpst arī “Centrālais Gastro Tirgus”, apgrozījums uz šo brīdi sastāda 30 811 888 eiro, bet nodokļu iemaksas valsts budžetā sastāda 7 075 629 eiro. “Centrālais Gastro Tirgus”, kura apgrozījums šobrīd ir 3 421 755 eiro, bet valsts budžetā iemaksātie nodokļi uz šo dienu sastāda 751 267 eiro, tika atvērts 2019. gada sākumā Rīgas Centrāltirgus gastronomijas paviljonā.

Pielikumi:

  1. 2020.gada 16.aprīļa vēstule Nr.1604/20-1 par nomas maksu.

 

 

SIA “INTERNATIONAL SV”
Valdes loceklis Viktors Ravdive
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas

mēbeļu izgatavošana
apdrošināšana  octa  dziļurbums