Novada priekšsēdētāja: Mazās pašvaldības cer uz dzirdīgākām ausīm


Sandra Kapteine. public. foto
Pašvaldību attīstība ir atkarīga ne vien no prasmīgiem tās saimniekiem, bet arī izaugsmes iespējām ar dažādu projektu palīdzību. Viens no būtiskākajām attīstības instrumentiem, īpaši mazajām pašvaldībām, ir valsts un Eiropas Savienības (ES) projekti, kas atbalsta gan infrastruktūras sakārtošanu, gan pilnvērtīgas sociālās vides veidošanu. Katras pašvaldības interesēs ir spēt saviem iedzīvotājiem piedāvāt kvalitatīvu izglītību, sociālo aprūpi un sakārtotu uzņēmējdarbības vidi. Rugāju novada priekšsēdētāja, Biznesa augstskolas Turība absolvente Sandra Kapteine stāsta par mazo pašvaldību ikdienas izaicinājumiem un priekšrocībām.

Biznesa pamati jauniešiem

Atzīstu, ka izglītības jautājums mazajās pašvaldībās ir viens no būtiskiem tematiem – mums ir jārod risinājums, lai mūsu skolas būtu vajadzīgas un mūsdienīgas, lai skolēni iedvesmotos un vēlētos pēc augstākās izglītības iegūšanas atgriezties dzimtajā novadā. Pēdējo gadu laikā skolēniem mācām biznesa pamatus, lai viņos radītu interesi par sava uzņēmuma veidošanu savā novadā, parādītu, ka arī laukos ir ko darīt un var pelnīt – ar domu, ka tas sniegs rezultātus ilgtermiņā. Vērojama tendence, ka vidusskolas absolventi iestājas augstskolā un dodas dzīvot uz lielajām pilsētām. Ja no viena izlaiduma gada viens vai divi jaunieši pašvaldībā pēcāk atgrieztos kā uzņēmēji un radītu darbavietas, pašvaldībai tas jau būtu vērtīgs pienesums. Laukos ir daudz profesiju, kas jauniešu vidū nav pieprasītas.

Uzņēmējiem būtiskākais – sakārtoti ceļi

Pašvaldības nevar pastāvēt bez aktīviem cilvēkiem un uzņēmumiem, kas ienes ne tikai nodokļus, bet arīdzan veido darbavietas. Protams, arī valstiskā līmenī uzņēmēji ir būtiska sabiedrības daļa, kas ietekmē kopējo ekonomikas izaugsmi. Tomēr, lai uzņēmējiem konkrētā pašvaldība būtu pievilcīga, ir jābūt virknei priekšnoteikumu. Ilggadējā darbā pašvaldībā un diskusijās ar komersantiem, varu apgalvot, ka augsta ceļu kvalitāte ir viens no galvenajiem stūrakmeņiem, lai uzņēmējs vēlētos darboties.

Ministrijas ārpus pilsētām

Pašvaldībām ir būtiska veiksmīga sadarbība ar atbildīgajām ministrijām un to ierēdņiem. Abpusējai izpratnei par situāciju ir jābūt šīs sadarbības pamatā. Tomēr nereti ministrijas neiedziļinās mazās pašvaldības problēmjautājumos, bet arī šis aspekts ir jāapzinās. Dažreiz vajadzīgo izpratni var iegūt tikai esot uz vietas.

Igaunijai ir laba prakse ministriju darba organizēšanā. Mūsu kaimiņi savas ministrijas izvietojušas ārpus galvaspilsētas un lielajām pilsētām. Šādam modelim ir daudz plusu - tiek nodrošinātas darbavietas arī reģionos, klātbūtnes efekts sniedz padziļinātu izpratni par konkrēto jautājumu, nodrošina veiksmīgāku sadarbība. Varbūt šāds modelis reiz būs arī mūsu nākotne, kas palīdzēs atdzīvināt reģionus?

Veiksmīgas pašvaldības „trīs vaļi”

Kvalitatīva un mūsdienīga izglītība, sakārtota infrastruktūra, ikvienam pieejama sociālā palīdzība – uzskatu, ka šīs ir trīs pamatlietas, kas veido veiksmīgas pašvaldības darbu. Protams, ir daudz citu nianšu, kas ietekmē to, kā cilvēks jūtas tur, kur viņš dzīvo, bet šiem aspektiem ir jābūt sakārtotiem. Dzīvei laukos ir daudz priekšrocību, tādēļ jāmeklē iespējas, kā rosināt esošos mazo pašvaldību iedzīvotājus palikt un jauniešus – atgriezties pēc pieredzes uzkrāšanas un mācībām lielajās pilsētās vai ārzemēs.

Raksta autore: Rugāju novada priekšsēdētāja, Biznesa augstskolas Turība absolvente Sandra Kapteine.


 

Biznesa augstskola Turība
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas

mēbeļu izgatavošana
apdrošināšana  octa  granulu katli