SIVA koledžas studenti vāc parakstus par koledžas autonomiju


foto;siva.gov.lv
Šā gada 9. martā sabiedrības iniciatīvu portālā manabalss.lv ir uzsākta parakstu vākšanas kampaņa par SIVA koledžas autonomiju. Iniciatīva paredz Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) koledžai atdalīšanos no Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA). Kā parakstu vākšanas autore ir norādīta SIVA koledžas 2. kursa cilvēku resursu vadības programmas studente Vera Semjonova. Savāktos parakstus paredzēts iesniegt LR Labklājības ministrijā un LR Saeimā.

Kā uzsver parakstu vākšanas autore - šāda iniciatīva bija nepieciešama, jo pastāvēja un pastāv zināmas problēmas ar kvalitatīvu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanu. Vēl autore jau otro gadu, kā topošā personāla vadības studente būdama, sekojot līdzi situācijai SIVA aģentūrā, secināja, ka, piemēram, SIVA aģentūrā ir liela personāla mainība. Vera uzskata, ka tas liecina par SIVA aģentūras direktores nespēju kvalitatīvi pildīt savus amata pienākumus, jo liela darbinieku mainība pastāv jau ilgstoši.

 

Parakstu vākšanas autore uzskata, ka SIVA vajag pārvērtēt ideju par personu ar smagu invaliditāti un garīgās attīstības traucējumiem, no dažādām sociālās aprūpes centriem, apmācību. Pēc studentes domām, tā bija kļūda, īpaši SIVA vadītājas Ilonas Jurševskas kļūda Jo 2017. gada sakās zagšana SIVA dienesta viesnīcā, bija problēmas ar dienesta viesnīcas gultas vietām, kad atbrauca uz SIVA mācīties cilvēki no sociālās aprūpes centriem.

 

Parakstu vākšanas autore novēroja, ka uz dienesta viesnīcas kopmītnēm bija vairākkārt izsaukta policija. Pēc studentes domām, tas bojā SIVA aģentūras reputāciju.

 

Kā uzskata parakstu vākšanas autores - apsveicami ir tas, ka SIVA apmāca personas ar smagu invaliditāti un garīgās atpalicības traucējumiem, no otras puses vajadzētu likt uzsvaru uz starpinstitucionālo sadarbību, lai šīs personas pēc tam veiksmīgi spētu integrēties darba tirgū, jo tieši viņiem, savas veselības dēļ darba tirgū iekļauties ir visgrūtāk. Kamēr nav atrisināts jautājums par speciālām darbavietām šīm personām pēc apmācību beigšanas, tikmēr jēga apmācīt šīs personas ir neliela.

 

Studente uzskata, ka vajadzētu mainīt arī uzņemšanas noteikumus SIVA, lai tajā netiktu uzņemti cilvēki ar kriminālu pagātni – krimināli sodīti cilvēki.

 

Pēc Veras domām SIVA potenciālā studentu un audzēkņu mērķauditorija ir ne tikai personas ar invaliditāti, bet jebkurš vidusskolas absolvents no Jūrmalas pilsētas dažādām vidusskolām. Koledža, kas atrodas šeit pat Jūrmalā aiztaupītu laiku, ko studējošais jūrmalnieks pavadītu ceļā uz Rīgu. SIVA koledžā apgūstamās profesijas ir pieprasītas darba tirgū. Vera uzsver, ka koledžas unikalitāte ir arī tajā, ka tā ir vienīgā augstskola Latvijā, kur var apgūt surdotulka profesiju.

 

Vera Semjonova uzsver, ka pašreizējā situācijā SIVA aģentūrai ir grūtības patiešām kvalitatīvi realizēt tai, no Labklājības ministrijas deleģētos uzdevumus personu ar invaliditāti sociālajā un profesionālajā rehabilitācijā. SIVA, kā aģentūra, (kas vienlaicīgi sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, gan veic profesionālo rehabilitāciju tās pakļautībā esošajā Jūrmalas profesionālajā vidusskolā, un SIVA koledžā), strādā samērā smagnēji, kā arī lai saņemtu rehabilitācijas pakalpojumus, ir jāgaida rindā dažkārt pat vairāk, nekā 2 gadu garumā.

 

Pēc Veras domām, atdalot SIVA koledžu un padarot to par autonomu valsts iestādi tiešā Labklājības ministrijas pakļautībā kopumā personu ar invaliditāti profesionālās rehabilitācijas kvalitāte tikai uzlabotos, jo pašlaik SIVA koledža uzrāda labus rezultātus – tās absolventi veiksmīgi iekārtojas darba tirgū, turpina studijas, utt.

 

Vēlviens iemesls, ko min studente - parasti augstskolās augstākā lēmējinstitūcija ir tā sauktā akadēmiskā pašpārvalde – ( konvents, senāts, dome, padome un tamlīdzīgi) tomēr pašlaik SIVA koledžas gadījumā tās akadēmiskās pašpārvaldes (koledžas padomes) loma lēmumu pieņemšanā ir tikai formāla, jo stratēģiski svarīgos lēmumus, par koledžas finansējumu, utt. tāpat pieņem SIVA aģentūras vadītājs. Ar šādu iniciatīvu tikai tiktu veicināta koledžas akadēmiskā un mācību darba lielāka pašnoteikšanās, un pārvaldes forma patiešām būtu krietni tuvāka Augstskolu likumā paustajiem principiem.

 

Par iniciatīvu parakstīties iespējams te - https://manabalss.lv/par-augstako-izglitibu-personam-ar-invaliditati-par-siva-koledzas-attistibu/show

 

 

UZZIŅAI -

Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) Koledža ir augstākās izglītības iestāde, kurā var iegūt pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību. SIVA koledžā personas ar invaliditāti var iegūt pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību par valsts līdzekļiem. SIVA koledžā ir iespēja izvēlēties sev vēlamo studiju formu – pilna laika klātiene vai nepilna laika klātiene. SIVA koledžas mācību telpas un apkārtējā vide ir iekārtota atbilstoši visiem mūsdienu standartiem, tajā skaitā - pilnībā pielāgota cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. SIVA koledžā var mācīties ikviens , tomēr koledžas prioritāte ir personu ar invaliditāti apmācība, kuriem studijas ir pieejamas par valsts budžeta līdzekļiem, kā arī papildus par velti (par valsts budžeta līdzekļiem) ir pieejama - karjeras veidošanas speciālista palīdzība, meklējot prakses un/vai darbavietu pēc studiju beigām, speciālistu - ārsta, ergoterapeita, fizioterapeita, psihologa, sociālā darbinieka u.c. konsultācijas, veselības uzlabošanas vai nostiprināšanas procedūras. Personām ar invaliditāti SIVA koledža nodrošina arī bezmaksas ēdināšanu un iespēju izmantot labiekārtotu dienesta viesnīcu, kas atrodas skaistā vietā – dažu minūšu gājienā no jūras. Papildus SIVA koledžā ir pieejamas plašas iespējas aktīvai brīvā laika pavadīšanai, piemēram, vokālais ansamblis, dažādas sporta nodarbības, baseins, trenažieru zāle, tiek rīkoti tematiskie vakari

Vera Semjonova
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas

virtuves mēbeles
apdrošināšana  octa  Innsbruck Airport Transfers  vannu restaurācija