ĀM Rinkēvičs piedalīsies reformālajā ES Vispārējo lietu padomes sanāksmē

10. un 11.jūnijā ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs piedalīsies neformālajā Eiropas Savienības (ES) Vispārējo lietu padomes (VLP) sanāksmē Orhūsā un Horsenā, Dānijā.

VLP ir paredzēts pārrunāt ES daudzgadu budžetu 2014.-2020.gadam un gatavošanos šī gada 28. un 29.jūnija Eiropadomei, īpašu uzmanību pievēršot ekonomiskās izaugsmes veicināšanas iespējām Eiropā.

Galvenās diskusijas būs par ES daudzgadu budžetu, kas notiks, pamatojoties uz Dānijas prezidentūras sagatavoto sarunu ietvaru un tajā veiktajām izmaiņām pēc pēdējās VLP sanāksmes šī gada 29.maijā.

Latvija turpinās uzsvērt tai svarīgākos jautājumus: risinājumu Kohēzijas politikā, tiešo maksājumu straujāku konverģenci, godīgus nosacījumus dalībai "Horizonts 2020" programmā, kā arī intereses Eiropas Infrastruktūras savienošanas instrumentā (Connecting Europe Facility - CEF).

ES Kohēzijas politikā Latvijas interesēs ir panākt nosacījumus, kas nodrošinātu Latvijai tādu Kohēzijas politikas finansējuma piešķīrumu, kas būtu pietiekams ES2020 stratēģijas nacionālo prioritāšu īstenošanai un mērķu sasniegšanai.

Kopējā lauksaimniecības politikā Latvija uzstāj uz nepieciešamību nodrošināt straujāku tiešo maksājumu izlīdzināšanu, lai panāktu labākus konkurences nosacījumus Latvijas zemniekiem Eiropas tirgos.

Attiecībā uz CEF Latvijai ir būtiski, lai tiktu paredzēti labvēlīgi nosacījumi Latviju interesējošo projektu īstenošanai. Savukārt attiecībā uz pētniecību un attīstību Latvija vēlas panākt pēc iespējas līdzsvarotāku visu ES dalībvalstu dalību programmas "Horizonts 2020" izmantošanā.

Saistībā ar gatavošanos šī gada 28. un 29.jūnija Eiropadomei ministri tiks aicināti pārrunāt divus Dānijas prezidentūras jautājumus. Pirmajā jautājumā ministri diskutēs par iespējām mobilizēt eksistējošos ES politikas instrumentus, lai sniegtu pilnvērtīgu atbalstu izaugsmei, uzlabotu ekonomikas pieeju finansēm un stiprinātu darbavietu radīšanu.

Savukārt saistībā ar otro jautājumu tiks diskutētas iespējas izmantot nākamo ES daudzgadu budžetu ekonomiskās izaugsmes veicināšanai.

Preses un informācijas nodaļa
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas

Dārza nojumes Metināšanas piederumi