Ministru kabinets apstiprina kārtējo ziņojumu par ANO 1965. gada Konvencijas par visu veidu rasu diskriminācijas...

Ministru kabinets apstiprina kārtējo ziņojumu par ANO 1965. gada Konvencijas par visu veidu rasu diskriminācijas izskaušanu izpildi Latvijas Republikā.

10. oktobrī Ministru kabinets apstiprināja Latvijas Republikas kārtējo ziņojumu par Apvienoto Nāciju Organizācijas (turpmāk – ANO) 1965. gada Konvencijas par visu veidu rasu diskriminācijas izskaušanu (turpmāk – Konvencija) izpildi Latvijas Republikā laika posmā no 2008. gada līdz 2016. gadam (turpmāk – Ziņojums) un tā pielikumu.

Ziņojumā ir sniegta informācija par Latvijas paveikto diskriminācijas apkarošanā, sabiedrības integrācijas un iecietības veicināšanā, kā arī informācija par sabiedrību izglītojošiem un informēšanas pasākumiem par iecietību, kultūru daudzveidību un diskriminācijas aizliegumu. Tajā atspoguļots spēkā esošais normatīvais regulējums, kas aizliedz atšķirīgu attieksmi, un grozījumi Krimināllikumā saistībā ar cīņu pret naida noziegumiem. Ziņojumā iekļauta informācija arī par paveikto, lai nodrošinātu vienlīdzīgu pieeju tiesai un citām valsts iestādēm, par naturalizācijas procesu, valsts valodas apguves iespējām, par izglītības reformas ieviešanas gaitu un rezultātiem, par mazākumtautību izglītību un par personai pieejamiem tiesību aizsardzības līdzekļiem diskriminācijas aizlieguma pārkāpuma gadījumā.

Kārtējo ziņojumu izstrādāja Ārlietu ministrija sadarbībā ar Ekonomikas ministriju, Kultūras ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Tieslietu ministriju, Veselības ministriju un Ģenerālprokuratūru.

Pēc Ziņojuma apstiprināšanas Ministru kabinetā tas tiks tulkots angļu valodā un pēc tam iesniegts ANO ģenerālsekretāram izskatīšanai ANO Rasu diskriminācijas izskaušanas komitejā (turpmāk – Komiteja).

Lai nodrošinātu ANO ar vispusīgu informāciju par Konvencijas ieviešanu Latvijā un nodrošinātu nevalstisko organizāciju iesaisti, Ārlietu ministrija aicina nevalstiskās organizācijas savu viedokli par Ziņojumā iekļauto informāciju un Latvijā esošo situāciju rasu diskriminācijas izskaušanas jomā iesniegt nepastarpināti Komitejas sekretariātā. Izsmeļoša informācija angļu valodā par nevalstisko organizāciju iesaisti Konvencijas ieviešanā pieejama ANO tīmekļa vietnē ievietotajā rokasgrāmatā.

Ārlietu ministrija
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas

Mēbeļu izgatavošana