Zanda Kalniņa-Lukaševica: Digitalizācija sniedz jaunas iespējas attīstības sadarbības mērķu sasniegšanai


foto; Ārlietu ministrija
11. septembrī Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa-Lukaševica Tallinā piedalījās Eiropas Savienības (ES) Ārlietu padomes attīstības sadarbības ministru neformālajā sanāksmē, kuras darba kārtības galvenās tēmas bija digitalizācijas loma un iespējas attīstības sadarbībā, jauna ES Ārējā investīciju instrumenta izveide, jaunas sadarbības metodes ar vidējo ienākumu valstīm.

“Digitalizācija ir joma, kas svarīga visām valstīm, neatkarīgi no to ienākumu līmeņa. Tā ne tikai sniedz taustāmus ieguvumus kā investīcijas, tirdzniecības apjomu un nodarbinātību, bet arī stiprina valstis un sabiedrības. Vienlaikus, lai garantētu drošību, privātumu un vārda brīvību, attīstības valstīs nepieciešams stiprināt arī demokrātiju, cilvēktiesības un likuma varu. Kiberdrošībai jābūt neatņemamai digitalizācijas procesa sastāvdaļai,” parlamentārā sekretāre uzsvēra diskusijā par digitalizācijas lomu attīstības sadarbībā. 

“Lai veicinātu privātā sektora iesaisti, jāveido sinerģijas starp attīstības sadarbības, tirdzniecības un inovāciju politikām. Uzņēmējiem ir nepieciešamie rīki un interese digitālo risinājumu ieviešanā partnervalstīs. Savukārt ar attīstības instrumentiem iespējams attīstīt publisko pārvaldi un likumdošanas vidi, kas veicina šo rīku izmantošanu partnervalstu attīstībai,” sacīja Z.Kalniņa-Lukaševica. 

Divpusējā attīstības sadarbībā Latvijas pieredze e-pakalpojumu un e-pārvaldes ieviešanā un labas pārvaldības veicināšanā ir jomas, kas interesē mūsu partnervalstis. “Digitalizācija viennozīmīgi sniedz ieguldījumu partnervalstu attīstībā un vienlaikus dod iespējas popularizēt Latvijā izstrādātus inovatīvus produktus.” vērsa uzmanību Z. Kalniņa-Lukaševica. Paredzēts, ka digitalizācijas un e-pārvaldes sniegtajām iespējām tiks pievērsta uzmanība arī Austrumu Partnerības un ES-Āfrikas samitos, kas notiks šī gada nogalē.

Sanāksmes dalībnieki pārrunāja arī jaunā Eiropas Fonda ilgtspējīgai attīstībai izveides gaitu. Paredzams, ka fonds savu darbību uzsāks jau 2017. gadā. Fonda ietvaros paredzēts ar attīstības sadarbības līdzekļiem piesaistīt ārējās, piemēram, privātā sektora, investīcijas partnervalstu attīstībai.

Sanāksmē tika apspriesta arī ES sadarbība ar vidējo ienākumu valstīm un izturētspējas (resilience) veicināšana partnervalstīs, ar īpašu uzsvaru uz humānās palīdzības un attīstības sadarbības instrumentu saskaņotu darbība praksē.

Ārlietu ministrija
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas

Mēbeļu izgatavošana