Briselē notiekošajā 7. Kohēzijas forumā Rīga iesniedz ieteikumus Kohēzijas politikas uzlabošanai


7kohezijas forum
26. un 27. jūnijā Briselē norisinājās 7. Kohēzijas forums, kurā Rīgas dome kopā ar citam galvaspilsētām iesniedza ieteikumus nākamā perioda Kohēzijas politikas plānošanas dokumentu izstrādei.

Forums vienkopus pulcēja vairāk nekā 700 dalībnieku - augsta līmeņa pārstāvjus no Eiropas institūcijām, valstu un pašvaldību vadībām, reģionālām iestādēm, ekonomiskos un sociālos partnerus, kā arī NVO un akadēmisko aprindu pārstāvjus.

Lai uzlabotu Kohēzijas politikas dokumentu izstrādi laika posmam pēc 2020. gada, Rīgas dome sadarbībā ar Berlīni, Londonu, Prāgu, Vīni, Briseles reģionu, Budapeštu, Helsinkiem (Uusimaa reģionu), Parīzes reģionu (Ile-de-France), Brandenburgas reģionu un Varšavu pasākumā iesniedza Reģionu komitejas prezidentam Marku Markkulam (Markku Markkula) dokumentu ar ieteikumiem nākamā perioda Kohēzijas politikas veidošanai.

Dokumentā ir apkopoti ieteikumi Kohēzijas politikas uzlabošanai, norādot uz nepieciešamību uzlabot ES galvaspilsētu un to reģionu iedzīvotāju dzīves kvalitāti, vienkāršot administratīvos Kohēzijas politikas ieviešanas mehānismus kā arī uzlabot Eiropas Savienības darbības tēlu.

Dokumenta ietvaros galvaspilsētas un to reģioni pieprasa:

-         Kohēzijas politiku visiem ES reģioniem un teritorijām pēc 2020. gada;

-         Kohēzijas politiku ar budžetu, kas atbilstu problēmām, ar kurām saskaras Eiropa;

-         atbalstīt Kohēzijas politiku, kas ietver spēcīgu pilsētu teritoriālo dimensiju, ņemot vērā funkcionālo pilsētu un piepilsētu teritoriju nozīmi;

-         reālu kopīgu noteikumu ieviešanu kopumu visiem ESI fondiem;

-         stingru atbalstu administratīvā sloga un pārmērīgas regulēšanas ievērojamai samazināšanai.

Dokumentā arī norādīts, ka dotācijām un aizdevumiem ir dažādi mērķi, tādēļ pilsētām un reģioniem ir tiesības izlemt par atbilstoša instrumenta izvēli konkrētās situācijās. Tāpat dokumentā ieteikts ņemt vērā Eiropas teritoriālās sadarbības lielo nozīmi, aicinot ES institūcijas pieņemt jaunos noteikumus ne vēlāk kā līdz 2019. gada vidum.

Vairāk informācijas par pasākumu :http://ec.europa.eu/regional_policy/en/conferences/7th-cohesion-forum

Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas

Mēbeļu izgatavošana