Astanas EXPO 2017 pirmā tematiskā nedēļa veltīta izglītībai


foto;kopilkaurokov.ru
Nākamnedēļ, no 19. līdz 25.jūnijam, Kazahstānas galvaspilsētā Astanā pasaules izstādes "Astana EXPO 2017" laikā notiks izglītības nedēļa, kurā dalību apstiprinājuši "Study in Latvia" (Akadēmiskās informācijas centrs) un Latvijas Augstākās izglītības eksporta apvienība, kuru pārstāvēs Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Universitāte, biznesa augstskola "Turība", Transporta un sakaru institūts, kā arī Rīgas Aeronavigācijas institūts.

Izglītības nedēļas Astanas EXPO 2017 galvenais mērķis ir iepazīstināt Kazahstānas iedzīvotājus un izstādes viesus ar Latviju kā studijām pievilcīgu valsti, iepazīstināt ar studiju vidi, piedāvātajām studiju programmām un pētniecības iespējām. Dalība izstādē ir lieliska iespēja augstskolām un zinātniskajām institūcijām tikties ar esošajiem partneriem un atrast jaunus.

“Latvijai ir izveidojusies cieša sadarbība ar Kazahstānas augstskolām, ir tapuši nozīmīgi projekti, tādejādi veicinot abu valstu augstskolu internacionalizāciju un konkurētspēju. Divpusējās sadarbības līgumus ar Kazahstānas augstskolām noslēgušas vairāk nekā puse Latvijas augstskolu. Rezultāti ir jūtami - pašreiz Latvijā studē 358 Kazahstānas studenti, kas ir 4,4% no ārvalstu studentu skaita, un šim skaitlim ik gadu ir tendence pieaugt. Kazahstāna ir mūsu 6.lielāka partnervalsts studentu mobilitātēs,” uzsver Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre Līga Lejiņa. Attīstot sadarbību, Latvija vēlas sekmēt augstskolu un zinātnisko institūciju tiešu kontaktu veidošanos, veicināt studentu un akadēmiskā personāla mobilitāti un veidot sadarbību starp abu valstu aģentūrām, tostarp augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas un kvalifikāciju ietvarstruktūras jomā.

“Pētnieki jau pierādījuši, ka Latvijas galvenais potenciāls ir izglītoti un radoši cilvēki. Tas nozīmē, ka esam pietiekami spēcīgi izglītot savus iedzīvotājus, tātad spējam piedāvāt arī konkurētspējīgas studiju programmas arī ārvalstniekiem. Ļoti ceru, ka Kazahstānas jaunieši arvien biežāk izvēlēsies Latviju par savu augstākās izglītības ieguves vietu, ko Astanas EXPO 2017 noteikti sekmēs,” saka LTRK valdes priekšsēdētājs un EXPO 2017 komisārs Jānis Endziņš.

Latvijas paviljonā 21.jūnijā no pulksten 14.00 līdz 15.30 notiks informatīvs seminārs, ko rīko Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Akadēmiskās informācijas centru un Valsts izglītības attīstības aģentūru. Tajā piedalīsies abu valstu Izglītības un zinātnes ministriju, aģentūru un augstskolu pārstāvji. Pasākuma mērķis ir pārrunāt aktuālos augstākās izglītības jautājumus nacionālajā līmenī, kopīgi izvērtēt esošo sadarbību gan divpusējos projektos, gan Erasmus+ programmā, pārrunāt turpmākās sadarbības prioritātes un konkrētas sadarbības iespējas. Tikšanās laikā tiks pārrunāti arī ar savstarpēju diplomu atzīšanu saistīti jautājumi, kas ir viens no priekšnosacījumiem mobilitātes sekmēšanai, kā arī sadarbība ar Kazahstānu ENIC/NARIC un Boloņas procesa ietvaros. Tāpat šīs nedēļas laikā tiks rīkoti arī vairāki citi pasākumi un tikšanās, lai veicinātu Kazahstānas studentu interesi par studiju iespējām Latvijā un augstākās izglītības eksporta attīstību.

Jau 2013.gadā Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Kazahstānas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija noslēdza sadarbības līgumu. Līgums paredz arī savstarpēju stipendiju piešķiršanu otras valsts studentiem studijām savas valsts augstskolās.

Latvijas augstskolas veic lielu ieguldījumu augstākās izglītības eksporta veicināšanā un savstarpēji aktīvi sadarbojas arī ārvalstu studentu piesaistē no Kazahstānas. Tās kopīgi apvienojušās biedrībā “Augstākās izglītības eksporta apvienība”, kuras mērķis ir veicināt Latvijas augstākās izglītības internacionalizāciju, stiprināt izglītības eksporta kapacitāti, veidot kvalitatīvu un vienotu ārvalstu studentu piesaisti.

Pamatinformācija par Latvijas paviljonu:

"Expo 2017 Astana" Latvijas paviljona organizētājs: Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK)

Latvijas paviljona vadmotīvs: “Enerģija ir mūsu dabā” (Energy is in our nature)

Nozīmīgākie dalībnieki: “Latvijas Dzelzceļš” koncerna uzņēmumi, Rīgas Brīvostas pārvalde, Rīga Tūrisma attīstība birojs, Liepājas Speciālo ekonomikas zona, Study in Latvia, u.c.

Paviljona platība:

1.stāva ekspozīcijas zāle 365m2

2.stāva konferenču un darba telpas 260m2

Projekta izmaksas: 779 000 EUR, tai skaitā projekta plānošana, projektēšana, būvniecība, paviljona darbības nodrošināšana Expo laikā. Finansējumu veido kompāniju dalības maksa. 400 000 EUR finansē “Latvijas dzelzceļš” holdings, bez kura atbalsta dalība nebūtu iespējama. Latvijas valdība un Latvijas vēstniecība Astanā sniedz informatīvu un organizatorisku atbalstu.

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) ir politiski neitrāla uzņēmēju biedrība, kurā apvienojušies visu Latvijas reģionu un tautsaimniecības nozaru mikro, mazie, vidējie un lielie uzņēmumi. Pēc biedru skaita LTRK ir lielākā uzņēmēju biedrība, kurā apvienojušies vairāk kā 1900 individuāli biedri un vairāk nekā 50 uzņēmēju biedrības. LTRK individuālo biedru – uzņēmumu – apgrozījums 2014.gadā pārsniedza 18,5 miljardus eiro, turklāt jauno LTRK biedru skaits jau ceturto gadu pēc kārtas pieaug par vidēji 46% gadā.

LTRK pārstāv savu biedru - uzņēmēju intereses valsts un pašvaldību institūcijās, cīnoties par labāku biznesa vidi, kā sniedz praktisku atbalstu saviem biedriem, palīdzot celt uzņēmumu konkurētspēju, kā arī atrast jaunus sadarbības partnerus Latvijā un ārvalstīs.

LTRK ir pilntiesīga starptautiskā tirdzniecības un rūpniecības kameru tīklojuma - vairākus gadu simtus darbības pieredzi uzkrājušo un daudzu miljonu visas pasaules uzņēmēju apvienojošo Eiropas Tirdzniecības un rūpniecības kameru asociācijas (EUROCHAMBRES) un Starptautiskās Tirdzniecības palātas (ICC) - biedre.

Biedrība ir viena no vecākajām Latvijas nevaldības organizācijām – LTRK ir uzņēmēju balss un atbalsts jau 80.gadu!

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas

Dārza nojumes Metināšanas piederumi