Z. Kalniņa-Lukaševica: Stratēģiskās komunikācijas stiprināšanai un cīņai ar dezinformāciju ir nepieciešami pietiekami re


foto;Ārlietu ministrija
2018. gada 12. un 13. jūnijā Eiropas Parlamenta (EP) plenārsesijas ietvaros Strasbūrā parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa-Lukaševica tikās ar EP Ārlietu, Drošības un Budžeta komiteju pārstāvjiem, lai pārrunātu aktuālos ES dienaskārtības jautājumus un uzsvērtu nepieciešamību ES saglabāt stratēģiskās komunikācijas jautājumu aktualitāti, tostarp stiprināt noturību pret dezinformāciju.

Parlamentārā sekretāre, tiekoties ar Eiropas Parlameta deputātiem, uzsvēra: “Stratēģiskās komunikācijas stiprināšanai un cīņai ar dezinformāciju ir nepieciešami pietiekami resursi.”

Tikšanās laikā ar Drošības un aizsardzības apakškomitejas priekšsēdētāju Annu Fotigu (Anna Fotyga) sarunu partneres bija vienisprātis, ka jāstiprina EP kā nozīmīgas platformas loma stratēģiskās komunikācijas jautājumos. Drošības komitejas priekšsēdētāja augstu novērtēja Latvijas puses ekspertīzi un ieguldījumu šajā jomā. A. Fotiga informēja, ka līdz šī gada beigām plāno sagatavot jaunu ziņojumu par ES stratēģisko komunikāciju, lai sekmētu pret ES vērstas trešo pušu propagandas apkarošanu.

Tiekoties ar Ārlietu komitejas pārstāvi Sandru Kalnieti, tika pārrunāti jautājumi par stratēģisko komunikāciju un cīņu ar dezinformāciju. Tāpat tikai apspriesti labākie veidi Latvijas interešu aizstāvībai sarunās par ES daudzgadu budžetu. Sarunā īpaša uzmanība tika pievērsta ES ārējās darbības finanšu instrumentu nākotnei.

Jautājums par pietiekamu finansējumu stratēģiskajai komunikācijai tika aktualizēts arī kontekstā ar sarunu par ES 2019.gada budžetu ar EP Budžeta komitejas priekšsēdētāju Žanu Artuī (Jean Arthuis). Parlamentārā sekretāre aicināja arī 2019.gada ES budžetā paredzēt pietiekamu finansējumu “East StratComTask Force” darbam.

Pieskaroties jautājumam par ES daudzgadu budžeta apstiprināšanas grafiku, Ž. Artuī uzsvēra, ka EP deputātu vidū nav viennozīmīgas nostājas par iespēju panākt vienošanos par ES daudzgadu budžetu 2021-2027.gadam jau līdz EP vēlēšanām 2019. gada maijā.

Ž. Artuī interesējās par Latvijas nostāju jautājumā par Kohēzijas politiku un Kopējo lauksaimniecības politiku. Z. Kalniņa-Lukaševica uzsvēra, ka “ir nepieciešams nodrošināt sociālekonomiskā attīstības līmeņa izlīdzināšanu starp dalībvalstīm. Viens no galvenajiem diskusiju jautājumiem šobrīd skar Eiropas Komisijas priekšlikumu mainīt kritērijus un formulu, kas nosaka dalībvalstīm pieejamā Kohēzijas politikas finansējuma apjomu 2021.-2027.gadam.”

Vizītes turpinājumā parlamentārā sekretāre tikās ar EP ziņotāju par Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu (Connecting Europe Facility – CEF) Hennu Virkunenu (Henna Virkkunen). Z. Kalniņa-Lukaševica informēja par Latvijas interesēm Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta ietvaros nodrošināt pietiekamu finansējumu Rail Baltica projektam un enerģētikas starpsavienojumu izbūvei. Rail Baltica projekta sekmīgai pabeigšanai līdz 2026.gadam būtisks ir ES finansējums arī nākamajā ES daudzgadu budžetā.

Sarunās par ES daudzgadu budžetu būtiska uzmanība tika pievērsta arī pētniecības un inovāciju atbalsta programmai Horizon Europe. Parlametārā sekretāre uzsvēra nepieciešamību paredzēt iekļaujošu pieeju Horizon Europe finansējumam, to veicinātu prasība ES līmeņa pētniecības projektos iesaistīt pētniekus un zinātniskās institūcijas no mazajām ES dalībvalstīm un kohēzijas reģioniem.

Ārlietu ministrija
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas

mēbeļu izgatavošana
apdrošināšana  octa  granulu katli