Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāti šogad absolvē 332 studenti

Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāti (LU MF) šogad absolvē un diplomus saņem 332 ārsti, medmāsas, farmaceiti un radiogrāfi. Pirmais izlaidums LU Lielajā aulā notika šā gada 25. jūnijā, bet otrs gaidāms 2. jūlijā.

LU MF ar izcilību šogad absolvēs trīs Farmācijas maģistra programmas studentes – Anna Gorbatjuka, Ginta Murziņa un Līva Purgaile. Par veiksmīgu zinātnisko darbu LU rektora prof. Mārča Auziņa atzinības raksti šogad tika pasniegti 37 fakultātes beidzējiem, kas diplomdarbā saņēmuši augstāko vērtējumu - 10.

LU MF dekāne prof. Ingrīda Rumba-Rozenfelde: "LU Medicīnas fakultāte ir gandarīta par lielu absolventu skaitu, īpaši mēs lepojamies ar mūsu izcilniekiem, kuru šogad ir divreiz vairāk nekā pērn – 37. Šī gada absolventu vidū ir spēcīgi jaunie ārsti, farmaceiti un medmāsas, kas kvalitatīvu augstāko izglītību ieguvuši tepat Latvijā, LU MF, kas vēsturiski lepojas ar izcilām medicīnas izglītības tradīcijām un mācībspēku korpusu. 2012. gada izlaidums ir īpašs, jo Radiogrāfijas profesionālā bakalaura studiju programmu šogad absolvē pirmie tās beidzēji."

LU MF Ārstniecības otrā līmeņa profesionālo studiju programmu šogad beidz un ārsta diplomu saņem 48 latviešu un ārvalstu studenti. Farmācijas bakalaura studiju programmu šogad absolvē 46, bet maģistra studiju programmu – 34 studenti. Savukārt Māszinību maģistra grādu šogad iegūst 12 absolventu, bet Māszinību profesionālā bakalaura grādu – 163 absolventi. Pirmo reizi Radiogrāfijas profesionālo bakalaura studiju programmu šogad absolvē un diplomus saņem 29 LU MF beidzēji.

Par LU Medicīnas fakultāti
LU MF programmas ir ļoti mūsdienīgas, veidotas balstoties uz jaunākajiem zinātnes sasniegumiem un Skandināvijas valstu pieredzi. Visas programmas ir akreditētas un atbilst Eiropas Savienības normām. Augstākās izglītības padomes (AIP) īstenotās Latvijas augstskolu studiju programmu izvērtēšanas ietvaros visas LU MF realizētās studiju programmas saņēmušas augstāko novērtējumu un ir iedalītas pirmajā grupā.

Būtiska studiju sastāvdaļa ir praktiskās nodarbības un prakse, kas notiek Rīgas vadošajās klīnikās un ārstniecības iestādēs: Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca; Rīgas 1.slimnīca; Rīgas Austrumu klīniskā slimnīca; Latvijas Jūras medicīnas centrs; Bērnu klīniskā universitātes slimnīca; Latvijas infektoloģijas centrs; Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca; Rīgas Dzemdību nams un Ģimenes ārstu prakses.

Pētniecības jomā notiek plaša sadarbība ar daudzām zinātniskajām institūcijām Latvijā. LU MF studenti katru gadu arī piedalās ES izglītības programmās LLP/ERASMUS, kas piedāvā studentiem iespēju no 3 mēnešiem līdz pilnam akadēmiskajam gadam studēt kādā citā ES dalībvalsts augstskolā. Fakultātei ir divpusēji sadarbības līgumi Mūžizglītības programmā ar šādām universitātēm: Karolinskas institūts (Zviedrija); Helsinku universitāte (Somija); Florences universitāte (Itālija); Tartu universitāte (Igaunija); Aristoteļa universitāte Tesaloniki (Grieķija); Koimbras universitāte (Portugāle); Utrehtas universitāte (Nīderlande); Gotingenas universitāte (Vācija); Plovdivas medicīnas universitāte (Bulgārija).

Ik gadu LU MF uzņem no 450 - 800 jaunus studentus, pašlaik studē – 1703. Līdzās atzītiem Latvijas medicīnas nozares korifejiem, LU MF strādā arī daudz jaunu un talantīgu pasniedzēju, lasīt lekcijas ierodas arī vieslektori no Zviedrijas, Vācijas un ASV. Fakultātē kopumā strādā 126 akadēmiskie docētāji, no kuriem 4 ir Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenie locekļi, 7 korespondētājlocekļi, 16 profesori, 23 asociētie profesori, 15 docents, 12 viesprofesori, 5 privātdocenti u.c.

Informāciju sagatavoja:
Evija Ansonska,
LU MF sabiedrisko attiecību vadītāja
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas

Mēbeļu izgatavošana