LU Rakstu mājas projektēšanas un būvniecības iepirkums turpinās; IUB iesniegtās sūdzības atzinis par nepamatotām


Publicitātes attēls
2020. gada 5. maijā Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB) ir pieņēmis lēmumu par iesniegtajām sūdzībām attiecībā uz Latvijas Universitātes (LU) rīkotā Rakstu mājas būvprojekta izstrādes, autoruzraudzības un būvniecības iepirkuma 1. posma (kandidātu atlase) rezultātiem un atzinis minētos iesniegumus par nepamatotiem, atļaujot LU turpināt iepirkuma procedūru iepirkuma līguma slēgšanai.

Konkursa procedūra ar sarunām “Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra Rakstu mājas būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība” (iepirkuma identifikācijas Nr. LU 2019/75) noris divos posmos – 1. posmā tiek veikta nolikuma prasībām atbilstošu kandidātu atlase, 2. posmā – atbilstošo kandidātu iesniegto piedāvājumu vērtēšana un līguma slēgšanas tiesību piešķiršana uzvarētājam.

Iepirkuma 1. posms tika izsludināts 2019. gada 31. oktobrī, un lēmums par 1. posma rezultātiem tika pieņemts tā paša gada 23. decembrī. No septiņiem kandidātiem, kas bija iesnieguši pieteikumu, tālākai dalībai iepirkumā kvalificējās pieci, savukārt divi kandidāti tika noraidīti kā neatbilstoši nolikuma prasībām.

Par 1. posma rezultātiem tika iesniegta sūdzība IUB, kuras rezultātā IUB iesniegumu izskatīšanas komisija 2020. gada 2. martā atcēla LU lēmumu, aizliedza turpināt iepirkuma procedūru un uzdeva LU veikt atkārtotu 1. posmā iesniegto pieteikumu izvērtēšanu.

Faktiski IUB lēmums nenoteica, ka LU iepirkumu komisijas lēmums būtu bijis pareizs vai nepareizs, tas norādīja, ka LU lēmumā nav bijusi sniegta pietiekama argumentācija, lai pieņemtu konkrētajam kandidātam negatīvu lēmumu.

LU veica atkārtotu 1. posmā iesniegto pieteikumu izvērtēšanu, lūdzot sniegt papildu viedokli par būvniecības jomu kompetentajām institūcijām – Rīgas pilsētas būvvaldei un Ekonomiskas ministrijai. Šo institūciju sniegtie viedokļi apstiprināja LU iepirkumu komisijas lēmuma pamatotību.

2020. gada 26. martā tika pieņemts atkārtots lēmums par 1. posma rezultātiem un tas bija identisks iepriekšējam lēmumam – no septiņiem kandidātiem tālākai dalībai iepirkumā kvalificējas pieci, savukārt divi kandidāti tika noraidīti kā neatbilstoši nolikuma prasībām.

Par 1. posma rezultātiem atkārtoti tika iesniegtas sūdzības IUB. Šoreiz IUB, ņemot vērā LU sniegto papildu argumentāciju, atstāja spēkā LU iepirkuma komisijas lēmumu par 1. posma rezultātiem, atļaujot LU turpināt iepirkuma procedūru iepirkuma līguma slēgšanai.

2020. gada 15. maijā LU ir uzsākusi iepirkuma 2. posma īstenošanu, nosūtot uzaicinājumu nolikuma prasībām atbilstošajiem pieciem kandidātiem iesniegt savus tehniskos un finanšu piedāvājumus iepirkuma 2. posmā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz šī gada 15. jūlijam.

LU ļoti cer, ka izdosies realizēt sākotnējo plānu Rakstu mājas būvniecību pabeigt 2023. gada vasarā, lai LU sociālo zinātņu un humanitāro zinātņu fakultātes ar 1. septembri varētu uzsākt studiju procesu savā jaunajā ēkā.

Latvijas Universitāte
Komunikācijas un inovāciju departaments
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas

mēbeļu izgatavošana
apdrošināšana  octa  dziļurbums