SIVA Konsultatīvā padome testē MELBA© & IDA©


public. foto
Vakar, 25.februārī, Sociālās integrācijas valsts aģentūras (turpmāk – SIVA) Koledžas telpās viesojās iestādes Konsultatīvās padomes locekļi, kuru vidū ir LR Saeimas deputāte Evita Zālīte – Grosa, Latvijas Darba devēju konfederācijas sociālās drošības un veselības aprūpes eksperts Pēteris Leiškalns, Jūrmalas Izglītības pārvaldes vadītājs Imants Vasmanis, NVO pārstāvji, Labklājības ministrijas pārstāvji u.c.

Konsultatīvās padomes locekļi tikās, lai pārrunātu SIVA sniegtā unikālā pakalpojuma – Profesionālās piemērotības noteikšana – aktualitātes, izmēģinātu dažus no MELBA© & IDA© metodes testiem, kā arī lai diskutētu par SIVA Koledžas nākotnes perspektīvām saistībā ar plānoto augstākās izglītības iestāžu reformu.

Konsultatīvās padomes sēdes dalībniekiem vispirms tika sniegta informācija par SIVA īstenotā ESF projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācijas nodarbinātībā un sabiedrībā” ietvaros iegādātās Eiropā pazīstamās darbspēju novērtēšanas metodes MELBA© & IDA© izmantošanu un ieguvumiem, bet pēc tam tika dota iespēja pašiem izmēģināt dažus no šīs metodes testiem. Konsultatīvās padomes locekļiem bija iespēja klātienē tikties arī ar vienu no profesionālās piemērotības noteikšanas grupām un viesoties prasmju programmas “Floristi” nodarbībā.

SIVA izglītības iestādes Latvijā ir unikālas ar to, ka sniedz saviem klientiem profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu, pirms kura klientam tiek veikta profesionālās piemērotības noteikšana, kuras laikā SIVA speciālisti izvērtē personas vispārējās spējas un zināšanas, prasmes un iemaņas, kā arī veselības stāvokli un iesaka, kura no izglītības programmām personai ir vispiemērotākā. Profesionālās piemērotības noteikšanas ietvaros SIVA speciālisti izmanto arī MELBA© & IDA© metodi, lai palīdzētu klientiem noteikt savas kognitīvās spējas, psihomotorās prasmes, komunikācijas un darba prasmes.

Diskusijas laikā par SIVA Koledžas attīstības jautājumiem saistībā ar plānoto augstākās izglītības iestāžu reformu Konsultatīvās padomes locekļi atzina, ka SIVA sniegtais pakalpojums – Profesionālā rehabilitācija – ir ļoti lietderīgs un unikāls, jo tā ietvaros studentiem tiek sniegtas ne tikai zināšanas un prasmes kādā no studiju programmām, bet arī sociālais atbalsts un ārstnieciskie pakalpojumi, kas nostiprina un uzlabo studējošo veselības stāvokli. Ir nepieciešams arī turpmāk nodrošināt personām ar invaliditāti iespēju iegūt 1.līmeņa profesionālo augstāko izglītību profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma ietvaros, tādējādi sekmējot personas iekļaušanos sabiedrībā un darba tirgū.

 

SIVA ir labklājības ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt cilvēku ar invaliditāti un personu ar funkcionēšanas traucējumiem sociālo integrāciju, nodrošināt iespēju saņemt profesionālo rehabilitāciju un iegūt profesionālo vidējo vai pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību.

SIVA Konsultatīvā padome (Padome) dibināta 2014.gada 29.septembrī, lai, tiekoties politikas veidotājiem, politikas ieviesējiem un sabiedrības pārstāvjiem rastu efektīvus, inovatīvus un ilgtspējīgus risinājumus Padomes kompetences jomā esošu jautājumu risināšanai.

Padomes mērķis ir veicināt valsts un pašvaldības iestāžu, nevalstisko organizāciju, starptautisko partneru, cilvēku ar invaliditāti un citu iesaistīto pārstāvju sadarbību un saskaņotu rīcību, kas sekmētu cilvēku ar invaliditāti dzīves kvalitātes uzlabošanos un iespēju pilnvērtīgi iesaistīties un līdzdarboties sabiedriskajos procesos, tai skaitā integrēties darba tirgū.

Ar autortiesībām un Eiropas preču zīmes tiesībām aizsargāto metodi MELBA© &IDA© uztur Vācijas uzņēmums MIRO GmbH, to plaši izmanto Vācijā, Anglijā, Somijā, Francijā, Itālijā, Lietuvā, Nīderlandē, Zviedrijā, Slovēnijā un Slovākijā. 2018.gada novembrī metodes latviešu valodas versija nonākusi arī Latvijā - SIVA.

MELBA© & IDA© izmantošana ir daudzveidīga – to pielieto, lai sekmētu darbā pieņemšanas procesu atbilstoši klienta spējām un darba prasībām, lai risinātu profesionālās integrācijas jautājumus, to izmanto medicīniski profesionālajā rehabilitācijā, darba vietu radīšanā un darbinieku pārkvalifikācijā, lai atbalstītu cilvēkus pārejas posmā no skolas uz darba un no darba uz pensionēšanās vecumu, kā arī, lai palīdzētu diskriminācijas riskiem pakļautajām sabiedrības grupām, t.sk. personām ar smagu invaliditāti un garīga rakstura traucējumiem, iekļauties darba vidē.

Vairums Latvijā pielietotās darbspēju novērtēšanas metodes ir morāli novecojušas. Latvijā līdz šim profesionālās piemērotības noteikšanas procesā izmantotās metodes (piemēram Dž. Holanda, Amthaura tests) nav pietiekami pilnīgas, lai daudzpusīgi novērtētu personu ar smagu invaliditāti un personu ar garīga rakstura traucējumiem integrācijas iespējas darba tirgū. Nepietiek, ja profesionālās piemērotības noteikšanā tiek novērtētas tikai personas intelektuālās spējas. Personām ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem ir nepieciešams novērtēt arī kognitīvās spējas, psihomotorās prasmes, komunikācijas prasmes un darba prasmes, kas ļauj precīzāk novērtēt personas atbilstību izvēlētām profesionālām izglītības programmām. Tādēļ SIVA 2018.gadā izmantoja iespēju iegādāties jaunu novērtēšanas metodi, kuras izmantošana palīdz novērtēt indivīda spējas plašākā diapazonā - jauna konceptuāla pieeja personas izvērtēšanā, koncentrējoties uz tā spējām, nevis darbspēju ierobežojumu, lai nodrošinātu mērķtiecīgu profesionālo rehabilitāciju.

SIVA ESF projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” personāls, 2016. un 2017.gadā apmeklējot Lietuvas un Vācijas rehabilitācijas centrus, iepazina metodes priekšrocības, kā arī guva apstiprinājumu, ka ar metodi var strādāt dažādi speciālisti, kas nodrošina profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojumu. Darbu ar MELBA© & IDA© 2018.gadā no 07.-14. novembrim sešu dienu mācībās apguva vairāki eksperti – SIVA psihologi, karjeras konsultanti, ergoterapeiti, fizioterapeiti, sociālie darbinieki un pedagogi.

 

SIVA
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas

mēbeļu izgatavošana
apdrošināšana  octa  dziļurbums