Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā notiek pieteikšanās kursiem "Pirmsskolas izglītības saturs un didaktika"


public. foto
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā jūlijā notiek pieteikšanās Mūžizglītības centrā kursiem "Pirmsskolas izglītības saturs un didaktika".

Programmas mērķauditorija: pedagogi ar sākumizglītības skolotāja kvalifikāciju vai pedagogi ar otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību pedagoģijā, lai iegūtu tiesības strādāt pirmsskolas izglītības iestādē.

Programmas mērķis:

Nodrošināt kursu dalībnieku pedagoģiskās kompetences pilnveidi pamatojoties uz pedagoģisko, psiholoģisko un humānistiskās mijiedarbības didaktisko modeli.

Programmas uzdevumi:

  • Sniegt izpratni par bērnu attīstību un tās iespējamiem traucējuma veidiem pirmsskolas vecumā.

  • Iepazīstināt ar pedagoģiskā procesa organizēšanas pamatprincipiem pirmsskolas iestādēs un izglītojamo grupās.

  • Attīstīt pedagoģiskās prasmes vadīt un organizēt pedagoģisko procesu pirmsskolā, ievērojot mācību jomu apguves pamatprincipus, izmantojot dažādas darba formas.

Programmas īstenošanas veids un forma: pedagogu profesionālās kompetences pilnveides B programma; apjoms - 72 akadēmiskās stundas klātienes pilna laika programma. Pēc programmas apguves tiek izsniegts RTA MIC sertifikāts.

Kursu norises vieta:  Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne) no 23. augusta.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas

mēbeļu izgatavošana
apdrošināšana  octa  dziļurbums