Plāno vienkāršot valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu piešķiršanu

Lai iedzīvotājiem vienkāršotu valsts sociālās apdrošināšana pabalstu pieprasīšanas kārtību, padarot to maksimāli ērtu un pieejamu ikvienam, Labklājības ministrija (LM) sagatavojusi grozījumus attiecīgajos noteikumos.

Atbilstoši izmaiņām plānots, ka turpmāk pieprasījumu par slimības pabalstu, maternitātes pabalstu, paternitātes pabalstu, vecāku pabalstu un apbedīšanas pabalstu apdrošinātās personas nāves gadījumā vai apdrošinātās personas apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā piešķiršanu varēs nosūtīt arī pa pastu vai iesniegt elektroniskā dokumenta formātā.

Vienlaikus minētos valsts sociālās apdrošināšanas pabalstus tāpat kā iepriekš varēs pieprasīt, personai vai tās pilnvarotajai personai arī personīgi ierodoties Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA) un iesniedzot rakstisku iesniegumu.

Tas nozīmē, ka cilvēkiem palielināsies izvēles iespējas attiecībā uz sev ērtāko pabalsta pieprasīšanas veidu - viņi varēs izvēlēties, kādā veidā attiecīgo pabalstu pieprasīt – personīgi ierodoties VSAA, nosūtot pieprasījumu pabalsta piešķiršanai pa pastu vai iesniedzot šo pieprasījumu elektroniska dokumenta formā. Pieprasot jebkuru no minētajiem pabalstiem, iedzīvotāji varēs izmantot VSAA mājas lapā http://www.vsaa.lv esošo veidlapu.

Iesniegumu par maternitātes, paternitātes, vecāku, slimības, kā arī apbedīšanas pabalsta piešķiršanu, tāpat kā līdz šim, attiecīgā pabalsta pieprasītāji iesniegs jebkurā VSAA nodaļā. Tā pēc konkrētā iesnieguma izskatīšanas nodrošinās attiecīgā pabalsta piešķiršanu, aprēķināšanu un izmaksu.

Plānots, ka iedzīvotājiem, pieprasot paternitātes pabalstu un vecāku pabalstu, turpmāk nebūs jāuzrāda bērna dzimšanas apliecība, bet, pieprasot apbedīšanas pabalstu, nebūs nepieciešama izziņa par miršanas fakta reģistrāciju. Minētās ziņas VSAA iegūs no Iedzīvotāju reģistra datiem.

Savukārt, ja vecāku pabalstu pieprasīs adoptētājs vai aizbildnis, nebūs jāuzrāda tiesas sprieduma noraksts par adopcijas apstiprināšanu, bāriņtiesas lēmums par aizbildnības nodibināšanu vai bāriņtiesas lēmums, kas pieņemts bērna personisko interešu aizstāvībai. Šo informāciju VSAA sniegs attiecīgi tiesa vai bāriņtiesa.

Tāpat grozījumi nosaka pienākumu citām valsts pārvaldes institūcijām sniegt VSAA nepieciešamo informāciju. Tas nozīmē, ka pēc lēmuma pieņemšanas par aizbildnības nodibināšanu vai adopcijas apstiprināšanu bāriņtiesai vai tiesai ne vēlāk kā trīs dienu laikā par to būs jāpaziņo VSAA nodaļai, atbilstoši aizbildņa deklarētajai dzīvesvietai. VSAA dokumentus par pabalsta piešķiršanu izskatīs un lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņems desmit dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas.

Līdz ar to, ja informācija, kura būs nepieciešama lēmuma pieņemšanai, būs citas institūcijas rīcībā, iestāde to iegūs pati, nevis pieprasīs no privātpersonas.

Iepriekšminēto paredz šodien, 3.jūnijā, Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie grozījumi noteikumos Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība un valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība. Izmaiņas vēl jāsaskaņo ar citām ministrijām un jāapstiprina valdībā.

Informāciju sagatavoja:
Ilona Jurševska, Komunikācijas nodaļas vadītāja
Marika Kupče, sabiedrisko attiecību speciāliste
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas

mēbeļu izgatavošana
apdrošināšana  octa  granulu katli