Kuģu radītā gaisa piesārņojuma dēļ Eiropā ik gadus priekšlaicīgi mirst 50 000 cilvēku

Eiropas Parlaments šodien pieņēma direktīvu, kas ievērojami mazinās kuģu degvielā pieļaujamo sēra saturu. Degvielā drīkstēs būt septiņas reizes mazāk sēra nekā līdz šim, bet Baltijas jūrā,

Ziemeļjūrā un Lamanša šaurumā sēra saturs jāmazina 10 reizes. Noteikumi pieņemti ar mērķi uzlabot gaisa kvalitāti Eiropas piekrastē un glābt cilvēku dzīvības. Aprēķini liecina, ka kuģu radītā gaisa piesārņojuma dēļ Eiropā ik gadus priekšlaicīgi mirst 50 000 cilvēku.

Jaunie sēra robežlīmeņi stāsies spēkā 2020. gadā. Jaunos noteikumus balsojumā atbalstīja 606 deputāti, 55 balsoja pret, bet 13 deputāti no balsojuma atturējās.

"Kuģu degviela rada ārkārtīgi lielu piesārņojumu, graujoši ietekmējot vidi. Šodien pieņemtie direktīvas grozījumi ir svarīgākais, ko Eiropas Parlaments šajā sasaukumā paveicis vides labā. Ievērojot, ka kuģu radītais gaisa piesārņojums jau 2020. gadā pārsniegs piesārņojumu no sauszemes avotiem, ir steidzami jārīkojas", uzsvēra par direktīvas grozījumiem atbildīgā deputāte Satu Hassi (Zaļie/EFA, Somija).

Stingrāki noteikumi
Jaunie noteikumi pielāgo Eiropas tiesību aktus standartiem, par ko vienojušās Starptautiskās Jūrniecības organizācijas valstis. Vispārējais sēra robežlīmenis Eiropas jūrās līdz 2020. gadam jāmazina septiņas reizes - no 3.5% līdz 0.5%. Sākotnēji bija paredzēts minēto mērķi sasniegt līdz 2025. gadam, tomēr deputāti pieprasīja īsāku termiņu.

Savukārt Baltijas jūrā, Ziemeļjūrā un Lamanša šaurumā — tā sauktajās Eiropas sēra emisiju kontroles zonās — flotes degvielas sēra saturs jau 2015. gadā vairs nedrīkstēs pārsniegt 0,1% (pašlaik šis robežlīmenis ir 1%).

Minēto mērķus iespējams sasniegt, lietojot tīrāku degvielu vai arī īpašas attīrīšanas tehnoloģijas, piemēram, tā sauktos skruberus.

Gaisa kvalitātes uzlabošana
Lai uzlabotu gaisa kvalitāti piekrastes reģionos, Parlaments tiesību aktā rosina Komisiju paplašināt Eiropas sēra emisiju kontroles zonas sēra satura ierobežojumu piemērošanu un attiecināt tos uz visiem ES dalībvalstu teritoriālajiem ūdeņiem līdz 12 jūras jūdzēm no krasta.

Iveta Ķelpe
Eiropas Parlamenta Informācijas birojs
Preses nodaļas vadītāja
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas

mēbeļu izgatavošana
apdrošināšana  octa  dziļurbums