Z. Kalniņa-Lukaševica: savlaicīga vienošanās par nākamo ES budžetu prasa intensīvu darbu un lielu politisko gribu


foto;Ārlietu ministrija
No 2018. gada 11. līdz 13. septembrim Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa-Lukaševica Strasbūrā Eiropas Parlamenta (EP) plenārsesijas laikā tikās ar EP deputātiem, lai argumentētu par Latvijai svarīgiem jautājumiem ES daudzgadu budžetā pēc 2020. gada.

Sarunā ar deputātiem Janu Olbrihtu (Jan Olbrycht) un Izabellu Tomā (Isabelle Thomas), kas ir atbildīgi par EP pozīcijas sagatavošanu sarunām ar ES Padomi par nākamo 7 gadu ES budžetu, tika pārrunāts gaidāmais jautājuma izskatīšanas grafiks. Lai tiktu apstiprināts ES budžets, ir nepieciešama vienošanās visu ES dalībvalstu starpā un tā atbalstīšana Eiropas Parlamentā.

“Latvija sagaida laicīgu vienošanos par ES budžetu, jo tas nozīmēs nepārtrauktu investīciju plūsmu nacionālā un reģionu līmenī īstenotajos projektos un aktivitātēs”, sacīja Z. Kalniņa-Lukaševica. “Šajā ziņā esam ‘uz vienas lapas’ ar Eiropas Parlamentu, kas arī vēlas panākt vienošanos līdz EP vēlēšanām nākamā gada maijā.”

Deputāts J. Olbrihts informēja, ka šajās dienās notiek aktīvs darbs EP pozīcijas formulēšanā, bet oktobrī ir plānots balsojums Budžeta komitejā. Savukārt 14. novembrī ir paredzēts deputātu balsojums EP plenārsesijā, apstiprinot parlamenta nostāju. Tas nozīmē, ka jau novembrī Parlaments būs gatavs uzsākt sarunas ar ES Padomi, kas pārstāv dalībvalstu valdības. Lai savlaicīgi vienotos par jauno ES daudzgadu budžetu, būs vajadzīgs ļoti intensīvs darbs visos līmeņos un liela politiskā griba, uzsvēra deputāts.

Sarunā ar I. Tomā parlamentārā sekretāre pauda cerību, ka kopā ar EP būs iespējams panākt adekvātu ES daudzgadu budžeta kopapjomu, tostarp pietiekamu finansējumu Kohēzijas politikai un Kopējai lauksaimniecības politikai. Gan I. Tomā, gan J. Olbrihts apliecināja, ka stingri aizstāvēs Kohēzijas politikas un Kopējās lauksaimniecības politikas finansējuma saglabāšanu vismaz esošajā apjomā.

Sarunā ar Reģionālās attīstības komisitejas priekšsēdētāju Iskru Mihailovu (Iskra Mihaylova) Z. Kalniņa-Lukaševica uzsvēra nepieciešamību nodrošināt pietiekamu finansējumu Kohēzijas politikai pēc 2020. gada: “ES budžetā jāparedz pietiekams atbalsts ES dalībvalstu sociālekonomisko attīstības līmeņa izlīdzināšanai arī pēc 2020. gada. Tāpēc mums nav pieņemams Eiropas komisijas priekšlikums par Kohēzijas politikas jeb reģionu attīstībai paredzētā finansējuma apjoma samazināšanu Latvijai par 13% salīdzinoši ar šī perioda ES daudzgadu budžetu.”

Vizītes laikā Z. Kalniņa-Lukaševica tikās arī ar EP viceprezidentu Pāvelu Teličku (Pavel Telička), kas ir viens no ziņotājiem par Eiropas savienošanas instrumentu, no kura tiek finansēts dzelzceļa Rail Baltica projekts. Parlamentārā sekretāre uzsvēra, ka nākamajā ES daudzgadu budžetā ir nepieciešams nodrošināt pietiekamu finansējumu Rail Balticaprojekta īstenošanai. Puses bija vienisprātis, ka Rail Baltica izbūve ir ne tikai Baltijas valstu, bet arī visas ES interesēs.

 

Ārlietu ministrija
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas

mēbeļu izgatavošana
apdrošināšana  octa  dziļurbums