Hipotēku bankas komercdaļas četrām paketēm atrasti pircēji

VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka" (turpmāk – Hipotēku banka) komercdaļas pircēju pretendentu atlases process ir noslēdzies – četrām komercaktīvu paketēm ir atrasti droši un respektabli pircēji, kas vēlas iegādāties aktīvus par atbilstošu tirgus cenu, nodrošinot Hipotēku bankas komercdaļas tālāku attīstību privātajā sektorā.

Lēmums par Hipotēku bankas komercdaļas pārdošanu ir secīgs turpinājums 2009. gada Ministru kabineta (MK) lēmumam līdz 2013. gada beigām pārtraukt Hipotēku bankas komercdarbību un koncentrēties tikai uz attīstības institūcijas uzdevumiem.

AS "Swedbank" izteica vislabāko piedāvājumu par trīs komercdaļām, kurās ietilpst privātpersonu un juridisko personu komercaizdevumi, norēķinu un noguldījumu pakalpojumi, kā arī līzinga kompānija.

Savukārt vislabākais piedāvājums par pensiju 2.līmeņa plānu pārvaldīšanas paketi bija AS "SEB banka" grupas uzņēmumam "SEB Wealth Management". Līdz ar to līgumi par atbilstošo komercdaļu iegādi tika noslēgti ar AS "Swedbank" un "SEB Wealth Management".

Pircēju atlases procesā tika uzrunāti vairāk nekā 100 potenciālie pretendenti.

Pircēju atlases procesā svarīgākie kritēriji bija iespējami labākā cena, kā arī augsta reputācija un stabilitāte.

Iesaistītās pusesFinanšu ministrija, konsultants "SEB Enskilda" un Hipotēku banka ir darījušas visu iespējamo, lai esošajā ekonomiskajā situācijā tiktu noslēgts labākais un izdevīgākais darījums, kas Hipotēku bankas komercdaļas klientiem arī turpmāk nodrošinās banku pakalpojumus un servisu visaugstākajā līmenī.

Šodien notika līgumu parakstīšana un turpmāko sešu mēnešu laikā notiks sagatavošanās klientu pārejas procesam, kas provizoriski tiks realizēta līdz gada beigām. Līdz ar to, šobrīd vēl nav iespējams nosaukt darījumu gala summu.

To varēs izdarīt pēc darījumu pilnīgas noslēgšanas – klientu pārejas uz jaunajām bankām līdz šā gada beigām, kā arī lēmuma pieņemšanas par atlikušajām divām komercaktīvu paketēm, par kuru pārdošanu sarunas ar investoriem vēl turpināsies. Šobrīd tiek gatavoti šo pakešu aktīvu vērtējumi, lai lemtu, vai valstij ir izdevīgi tos pārdot jeb paturēt savā īpašumā.

Saistībā ar plānoto komercdaļas pārdošanu tiks veikta bankas aktīvu pārvērtēšana. Kapitāla rādītāju izpildes nodrošināšanai bankas kapitāls saskaņā ar Saeimas piekrišanu tika palielināts par 25 miljoniem latu. Šie līdzekļi ir nepieciešami pārveides procesa sekmīgai realizācijai un visu komercaktīvu pārdošanai. Saeimas lēmums par bankas kapitāla palielināšanu nekādā veidā neietekmē šā gada budžeta deficītu, jo līdzekļi tika ieplānoti jau pērnā gada budžetā.

Šobrīd, kā arī visā pārveides procesa gaitā Hipotēku banka turpina strādāt stabili un droši, nodrošinot klientiem pakalpojumus gan komercsegmentā, gan realizējot valsts attīstības programmas. Hipotēku banka ir gatava realizēt komercdaļas pārdošanas procesu, nodrošinot visu līgumsaistību izpildi un pakalpojumu pieejamību klientiem.

Klientiem pāreja uz jauno banku tiks organizēta pietiekami ilgā laika periodā. Par visām nepieciešamajām darbībām klienti personīgi saņems informāciju pa pastu.

Hipotēku bankas pārveides mērķis ir izveidot attīstības institūciju valsts atbalsta programmu realizācijai, maksimāli efektīvi izmantojot Hipotēku bankas infrastruktūru, intelektuālo un finansiālo potenciālu, veicot bankas pārveidi valstij izdevīgā veidā un vienlaicīgi nodrošinot valsts atbalsta programmu realizācijas nepārtrauktību.

Pārveides procesa gaitā Hipotēku bankas darbība tiek fokusēta uz tautsaimniecībai būtiskiem virzieniem – mazo un vidējo uzņēmumu finansēšanu, uzņēmējdarbības uzsākšanas veicināšanu, infrastruktūras attīstīšanu un citiem nacionālās attīstības projektiem MK apstiprinātu programmu ietvaros.

Tā kā attīstības institūcijai galvenokārt ir papildinoša loma un tai nav jākonkurē ar citiem tirgus dalībniekiem, Hipotēku bankas daļai, kas nav tieši saistīta ar attīstības funkciju veikšanu, t.i. komercdaļai tiks nodrošinātas attīstības iespējas privātajā sektorā.

Hipotēku bankas pārveide tiek veikta saskaņā ar 2009. gada 24. novembrī MK apstiprināto koncepciju par VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka" pārveidi par attīstības banku un šā gada 12. aprīlī MK izskatīto Hipotēku bankas pārveides plānu, kas paredz ar attīstības institūcijas funkcijām nesaistīto bankas komercdaļas nodalīšanu.

Informācijas sagatavotājs:
Aleksis Jarockis
Komunikācijas nodaļas vadītājs
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas

Dārza nojumes Metināšanas piederumi