Iedzīvotāju aktivitāte, iesniedzot mantiskā stāvokļa deklarācijas, ievērojami palielinās

Līdz fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarāciju iesniegšanas termiņa beigām – 1.jūnijam, atlikušas nepilnas trīs nedēļas. Kā jau iepriekš Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) prognozēja, iedzīvotāju aktivitāte, tuvojoties termiņa beigām, ievērojami pieaug – katru nedēļu tiek sasniegts jauns vienā dienā iesniegto deklarāciju skaita rekords. Ņemot vērā ievērojamo iedzīvotāju aktivitātes pieaugumu pēdējā nedēļā, VID aicina iedzīvotājus, kuriem jāiesniedz mantiskā stāvokļa deklarācija, neatlikt deklarācijas iesniegšanu uz pēdējām dienām.

Pēdējās nedēļas laikā ievērojami palielinās iedzīvotāju aktivitāte, iesniedzot mantiskā stāvokļa deklarācijas. Pagājušajā nedēļā sasniegts jauns rekords vienā dienā iesniegto deklarāciju skaita ziņā – piektdien, 11.maijā, tika iesniegtas 1422 mantiskā stāvokļa deklarācijas. Vidēji dienā pagājušajā nedēļā tika iesniegtas 1270 deklarācijas, kas ir divas reizes vairāk nekā vienu nedēļu iepriekš. Kopumā uz šī gada 11.maiju iesniegtas 24360 mantiskā stāvokļa deklarācijas, tai skaitā desmit personas iesniegtajās mantiskā stāvokļa deklarācijās norādījušas iepriekš nedeklarētus ienākumus kopumā 336 658,38 latu apmērā, par kuriem aprēķināts iedzīvotāju ienākuma nodoklis 50 498,76 lati (deklarācijā norādītajiem iepriekš nedeklarētajiem ienākumiem tiek piemērota iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme 15% apmērā). Aprēķinātais iedzīvotāju ienākuma nodoklis samaksāts valsts budžetā 25 708,16 latu apmērā.
Lai pievērstu iedzīvotāju uzmanību mantiskā stāvokļa deklarācijas iesniegšanas termiņam, šonedēļ, no 14.maija līdz 20.maijam, trīs televīzijas kanālos - LTV1, TV3 un PBK, tiek demonstrēts videorullītis, kā arī Rīgā, Pierīgā (Ādažos, Babītē, Baldonē, Baložos, Baltezerā, Carnikavā, Garkalnē, Inčukalnā, Jūrmalā, Ķekavā, Mārupē, Olainē, Piņķos, Salaspilī, Saulkrastos, Siguldā, Ulbrokā, Vangažos) un Latvijas lielākajās pilsētās (Daugavpilī, Jelgavā, Liepājā, Valmierā, Ventspilī) iedzīvotājiem pastkastītēs tiek izplatītas informatīvās lapas latviešu un krievu valodā (pielikumā pievienota informatīvā lapa). Informatīvās lapas ir izplatītas arī lielāko Latvijas novadu pašvaldībās. Sadarbībā ar Ceļu satiksmes drošības direkciju (turpmāk – CSDD maijā VID izgatavotais videorullītis tiek pārraidīts arī uz ekrāniem, kas izvietoti CSDD klientu apkalpošanas nodaļās. Tāpat VID turpina aktīvi informēt iedzīvotājus, organizējot seminārus Klientu apkalpošanas centros, izplatot informāciju elektroniski dažādām mērķauditorijām – asociācijām, ārzemju latviešu portāliem, vēstniecībām, pašvaldību portāliem, valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekiem, valsts amatpersonām u.c.

Kur pieejama informācija par mantiskā stāvokļa deklarēšanu?

Visplašākā informācija par fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarēšanu gan latviešu, gan krievu valodā pieejama speciāli izveidotajā mājaslapā http://www.VIDsakumdeklaracija.lv. Šajā mājaslapā pieejams tests, ar kura palīdzību, atbildot uz 15 testa jautājumiem, iespējams noskaidrot, vai personai ir vai nav jāiesniedz mantiskā stāvokļa deklarācija. Mājaslapā pieejami visi nepieciešamie palīgmateriāli, tajā skaitā metodiskie materiāli un deklarāciju aizpildīšanas paraugi, kā arī ar šīs lapas starpniecību var nosūtīt jautājumus speciālistiem, kuri atbildes sniegs ne ilgāk kā divu dienu laikā.
Kam jāiesniedz mantiskā stāvokļa deklarācija?
VID atgādina, ka mantiskā stāvokļa deklarācija ir jāsniedz fiziskajām personām, kuras uz 2011.gada 31.decembra pulksten 24:00 bija uzskatāmas par Latvijas pilsoņiem, Latvijas nepilsoņiem vai ārzemniekiem (kuriem izsniegta pastāvīgā uzturēšanās atļauja vai pastāvīgās uzturēšanās apliecība Latvijā) un vienlaikus Latvijas rezidentiem un kuras atbilst vismaz vienam no kritērijiem, kas noteikti Fizisko personu mantiskā stāvokļa un nedeklarēto ienākumu deklarēšanas likumā. Mantiskā stāvokļa deklarācijā ir jānorāda ziņas par personas mantisko stāvokli uz 2011.gada 31.decembra pulksten 24:00.
Fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarācija jāiesniedz, ja personai pieder kāds no zemāk esošajiem īpašumiem:
•ārvalstīs īpašumā vai kopīpašumā pieder nekustamais īpašums vai tā daļas, tai skaitā, ja pieder nekustamais īpašums vai tā daļas, uz kuru persona nav nostiprinājusi īpašuma tiesības attiecīgās valsts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
•Latvijā pieder nekustamais īpašums vai tā daļas, uz kuru nav nostiprinātas īpašuma tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (piemēram, īpašums nav reģistrēts Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā vai arī personai ir mantojuma apliecība, bet īpašums nav pārreģistrēts Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā uz mantotāja vārda) un kuru kopējā iegādes vērtība pārsniedz 10 000 latu vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam;
•ārvalstīs īpašumā vai kopīpašumā pieder transportlīdzeklis (mehāniskais sauszemes vai ūdens) vai gaisa kuģis;
•īpašumā Latvijā ir kapitāla daļas (piemēram, kapitāla vērtspapīri, pamatkapitāla daļas, ieguldījuma daļas, pajas, akcijas), kuru kopējā iegādes vērtība pārsniedz 10 000 latu vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam;
•īpašumā ārvalstīs ir kapitāla daļas (piemēram, kapitāla vērtspapīri, pamatkapitāla daļas, ieguldījuma daļas, pajas, akcijas) neatkarīgi no to iegādes vērtības;
•īpašumā Latvijā ir finanšu instrumenti, kuru kopējā iegādes vērtība pārsniedz 10 000 latu vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam;
•ārvalstīs īpašumā ir finanšu instrumenti neatkarīgi no to iegādes vērtības;
•īpašumā Latvijā vai ārvalstīs ir cits iepriekš neminēts īpašums (lieta vai lietu kopība, piemēram, dārglietas, kolekcijas, antikvāri priekšmeti u.tml.), kura vērtība, pēc personas ieskatiem, pārsniedz 10 000 latu vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam.
Ja personas īpašumā ir tikai tāds īpašums, kas reģistrēts:
•Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā,
•Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā,
•Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā,
•Traktortehnikas, tās piekabju un traktortehnikas vadītāju informatīvajā sistēmā,
•Integrētajā Latvijas kuģu datu bāzē,
un personai nav neviens no zemāk minētajiem finanšu līdzekļiem vai saistībām, fiziskās personas mantiskā stāvokļa deklarācija NAV JĀIESNIEDZ.

Fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarācija jāiesniedz, ja personas rīcībā ir kādi no zemāk minētajiem finanšu līdzekļiem vai personai ir zemāk norādītās finanšu saistības:
•skaidras un bezskaidras naudas uzkrājumi, ja to kopējā summa Latvijā un ārvalstīs vai tikai Latvijā vai tikai ārvalstīs pārsniedz 10 000 latu vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam;
•uzkrājumi privātajos pensiju fondos un dzīvības apdrošināšanā (ar līdzekļu uzkrāšanu), ja to kopējā summa Latvijā vai ārvalstīs pārsniedz 10 000 latu vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam;
•Latvijā vai ārvalstīs neatmaksāti aizņēmumi (kredīti) vai citas parādsaistības, kuru kopējās summas neatmaksātā daļa pārsniedz 10 000 latu vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam;
•Latvijā vai ārvalstīs personas izsniegti aizdevumi vai citi prasījumi, kuru kopējās summas neatgūtā daļa pārsniedz 10 000 latu vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam;
•noslēgti līgumi starp personu kā patiesā labuma guvēju un personu, kurai pieder vai kura pārvalda pārvaldīšanā nodotās kapitāla daļas vai finanšu instrumentus, ja šo īpašumu kopējā iegādes vērtība pārsniedz 10 000 latu vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam.
Iesniedzot mantiskā stāvokļa deklarāciju, fiziskai personai ir iespēja brīvprātīgi deklarēt laikā no 1991.gada 1.janvāra līdz 2007.gada 31.decembrim iepriekš nedeklarētos ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamos ienākumus un nomaksāt no tiem iedzīvotāju ienākuma nodokli ar pazemināto – 15% - likmi.
Kā var iesniegt mantiskā stāvokļa deklarāciju?

Mantiskā stāvokļa deklarāciju var iesniegt gan personīgi, apmeklējot jebkuru VID Klientu apkalpošanas centru, nosūtīt pa pastu, nosūtīt elektroniski uz e-pasta adresi VID.sakumdeklaracija@vid.gov.lv, ja deklarācija parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, kā arī iesniegt, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu.

VID Sabiedrisko attiecību daļa
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas

Mēbeļu izgatavošana