Latvijas virzība uz "Eiropa 2020" stratēģijas mērķu sasniegšanu norit sekmīgi

2012.gada 27.aprīlī Ministru kabinets apstiprināja Progresa ziņojumu par Latvijas nacionālās reformu programmas "Eiropa 2020" stratēģijas kontekstā īstenošanu.

Latvijas nacionālā reformu programma "Eiropa 2020" stratēģijas īstenošanai (turpmāk tekstā – Latvijas NRP) tika apstiprināta Ministru kabinetā 2011.gada 26.aprīlī un iesniegta Eiropas Komisijai 2011.gada 29.aprīlī.

Progresa ziņojums parāda, ka kopumā kopš Latvijas NRP pieņemšanas valsts izaugsmes tempi ir bijuši pat straujāki nekā sākotnēji prognozēts. Turklāt būtiski, ka tautsaimniecība ir ne vien augusi, bet valdība ir arī spējusi īstenot strukturālas izmaiņas ekonomikā un sakārtot valsts finanses ilgtspējīgākā virzienā. Pēdējos gados par ekonomikas dzinējspēku ir kļuvis eksports.

Preču un pakalpojumu eksporta apjomi pašlaik ir sasnieguši vēsturiski augstāko līmeni. Eksporta pieaugums ir saistīts ar ārējā pieprasījuma pieaugumu, kā arī Latvijas ražotāju konkurētspējas palielināšanos.

Vienlaikus jāatzīst, ka ne visi iedzīvotāji ir jau sajutuši mērenās ekonomiskās izaugsmes augļus, kuras lielāko efektu var vērot ražošanas sektorā. Bezdarba līmenis, lai arī samazinās, tomēr joprojām saglabājas salīdzinoši augsts.

Progresa ziņojumā ir izvērtēts paveiktais 2011.gadā un parādīti galvenie politikas virzieni līdz 2013.gadam tādās jomās kā finanšu stabilitātes nodrošināšana, konkurētspējas un nodarbinātības veicināšana, izglītības sistēmas uzlabošana, nabadzības mazināšana, demogrāfisko izaicinājumu pārvarēšana u.c.

Detalizēti ar Progresa ziņojumu var iepazīties Ministru kabineta mājas lapā: http://mk.gov.lv/doc/2005/EMProg_240412_LV_NRP.958.docx. Progresa ziņojums tuvākajā laikā tiks iesniegts Eiropas Komisijā.

Web: http://www.em.gov.lv;
Seko mums Twitter: @EM_gov_lv, @siltinam
Youtube: http://www.youtube.com/ekonomikasministrija

Evita Urpena
LR Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas

Mēbeļu izgatavošana