Pilnībā apstiprināti projekti pirmā EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu perioda ietvaros

Noslēdzoties pirmajam Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta periodam, pilnībā apstiprināti visi projekti par kopējo summu 50,5 miljonu eiro jeb 35,5 miljonu latu apmērā.

Finanšu instrumentu darbības laikā tika apstiprināti 68 individuālie projekti, trīs programmas (vides politikas integrācija Latvijā, valsts un privātās partnerības veicināšana, pārrobežu sadarbība) un sešas grantu shēmas (pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrības integrācija, akadēmiskie pētījumi, NVO fonds, stipendiju grantu shēma, projektu sagatavošanas fonds, īstermiņa ekspertu fonds). Individuālo projektu, programmu un grantu shēmu ieviešana turpināsies līdz 2011. gada 30. aprīlim.

Individuālo projektu atklātie konkursi tika izsludināti 2006. un 2008. gadā šādās prioritātes: vides aizsardzība, ilgtspējīga attīstība, Eiropas kultūras mantojuma saglabāšana, veselība, bērni ar īpašām vajadzībām (bērni invalīdi), cilvēkresursu attīstība un izglītība, tieslietas, reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība, Šengena. Abos individuālo projektu atklātajos konkursos iesniegto projektu pieprasītais finansējums gandrīz septiņas reizes pārsniedza konkursā pieejamo finansējumu.

Pirmais finanšu instrumentu periods ilga no 2004. gada 1. maija līdz 2009. gada 30. aprīlim. Abu finanšu instrumentu līdzekļi bija pieejami 10 jaunajām dalībvalstīm, turklāt EEZ finanšu instrumenta finansējums tika piešķirts arī Grieķijai, Spānijai un Portugālei. EEZ finanšu instrumentu veido Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas iemaksas, savukārt Norvēģijas finanšu instrumentu pilnībā finansē Norvēģija.

Finanšu instrumentu ieguldījumu mērķis ir novērst sociālo un ekonomisko nevienlīdzību EEZ ietvaros un atbalstīt jaunās ES dalībvalstis to centienos pilnvērtīgi piedalīties paplašinātās Eiropas iekšējā tirgū.

Pielikumā foto: Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētā individuālā projekta "Valsts tiesu ekspertīžu biroja kapacitātes palielināšana, nodrošinot atbilstību labas prakses un starptautiskiem kvalitātes standartiem un stiprinot tiesiskumu Latvijā" LV0022 ietvaros iegādātā iekārta – Valsts tiesu ekspertīžu biroja eksperte Guna Graudiņa daktiloskopijas laboratorijā pie firmas "West Technology Systems limited" ražotās metāla uzputeksnešanas vakuumā iekārtas.

Informācijas sagatavotājs:
Elīna Dobulāne
Preses nodaļas vadītāja
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas

mēbeļu izgatavošana
apdrošināšana  octa  granulu katli