No 1. jūnija SIA "Olaines ūdens un siltums" jauni siltumenerģijas tarifi

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) apstiprinājusi SIA "Olaines ūdens un siltums" jaunus siltumenerģijas pakalpojumu tarifus. Gala tarifs lietotājiem no 1. jūnija būs 47,74 EUR/MWh.

 

SIA “Olaines ūdens un siltums” sākotnēji iesniegtajā tarifu projektā plānoja tarifa pieaugumu par 5,6% jeb 2,59 EUR/MWh, salīdzinot ar spēkā esošo – pirms sešiem gadiem SPRK apstiprināto. Izvērtēšanas gaitā SPRK vairākkārtīgi komersantam pieprasīja papildu precizējumus par tarifā iekļautajām izmaksām. Kā rezultātā tarifa pieaugums tika samazināts sākotnējo 5,6% vietā uz 2,8% jeb 1,29 EUR/MWh. 

 

Kā rezultātā tarifu projekta izvērtēšanas gaitā, izmaksas komersantam samazinātas par 256 tūkst. EUR, salīdzinot ar sākotnēji iesniegto tarifu projektu.

 

Vienlaikus SPRK nolēma piešķirt SIA “Olaines ūdens un siltums” atļauju pašai noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus kurināmās (dabasgāze) un iepirktās siltumenerģijas cenu izmaiņu gadījumā. Tas nozīmē, ja dabasgāzes  vai iepirktās siltumenerģijas cena būs zemāka par tarifā iekļauto, komersantam pie nemainīga kurināmā patēriņa apjoma un iepirktās siltumenerģijas apjoma ir pienākums noteikt zemāku tarifu.  

 

Atļaujas piešķiršana nozīmē komersantam tiesības izvēlēties – vai un kad atļauju izmantot. Papildus tam, šis lēmums uzliek pienākumu komersantam iesniegt informāciju SPRK par jauniem kurināmā piegādes līgumiem un kurināmā cenas izmaiņām. 

 

“Siltumapgādes izmaksas ir lielā mērā atkarīgas no kurināmā cenas. Tiem komersantiem, kuri izmanto iespēju pārskatīt tarifu atbilstoši kurināmā cenas izmaiņām, izmaksu samazinājums lietotāju rēķinos ir redzams ātrāk. Komersantiem, kuru tarifs nav pārskatīts ilgāku laiku, kurināmā cenas tendences ir jāskata kopā ar ražošanas un darbaspēka izmaksu pieaugumu vidējā termiņā. Redzams – šobrīd tirgū kurināmā cenas samazinās, līdz ar to komersantam piešķirtā atļauja dos iespēju koriģēt tarifu aktuālajai situācijai, kā rezultātā nodrošinot izmaksu ietaupījumu lietotāju rēķinos,” stāsta SPRK Enerģētikas departamenta direktore Līga Kurevska.

 

Ar jaunu tarifu projektu nodotās siltumenerģijas apjoma un izmaksu pieauguma dēļ komersants SPRK vērsās 2019. gada 3. jūlijā.

 

Ar siltumenerģijas tarifiem citās Latvijas pilsētās var iepazīties SPRK mājaslapā publicētajā interaktīvajā kartē: https://bit.ly/2Vg7WRP .

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ir institucionāli un funkcionāli neatkarīgs, pilntiesīgs, autonoms publisko tiesību subjekts, kas realizē sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu enerģētikas, elektronisko sakaru, pasta, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas un ūdenssaimniecības nozarēs saskaņā ar likumu "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" un regulējamo nozaru normatīvajiem aktiem. SPRK patstāvīgi pilda tam ar likumu nodotās funkcijas un savas kompetences ietvaros patstāvīgi pieņem lēmumus un izdod administratīvos aktus, kas ir saistoši konkrētiem sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un lietotājiem. 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas

mēbeļu izgatavošana
apdrošināšana  octa  dziļurbums