Rīgas satiksme atteikusies pieņemt BDO gatavoto atzinumu par iepriekšējās valdes pārkāpumiem....


foto;Player FM
Rīgas satiksme atteikusies pieņemt BDO gatavoto atzinumu par iepriekšējās valdes pārkāpumiem

Matīss: Rīgas budžeta nepieņemšanas dēļ Rīgas satiksmei drīzumā var rasties naudas grūtības

Arī pēc atkāpšanās no valdes Epalte-Drulle joprojām ir Rīgas Satiksmes administratīvās pārvaldes direktore


Rīgas Satiksmē joprojām nav noskaidrots vai par iespējamiem pārkāpumiem uzņēmumam radītos zaudējumus varētu piedzīt no tā agrākās vadības. Viens slepens juristu izvērtējums, kas tapa pagājušogad, kā apgalvoja tā brīža vicemērs Vadims Baraņņiks, bijis par vāju, lai ar to uzvarētu tiesā. Tāpēc pasūtīja nākamo. Bez konkursa Rīgas Satiksmes valde izraudzījās advokātu biroju BDO. Audita cena - ap 40 tūkstošiem eiro. Mums zināms, ka izvērtējums ir uzrakstīts un nosūtīts Rīgas Satiksmes jaunajai vadībai. Bet tā pagaidām atteikusies par to maksāt, jo pasūtītāju neapmierina padarītā darba kvalitāte.

2018.gada nogalē pēc Rīgas Satiksmes valdes priekšsēdētāja Leonīda Bemhena aizturēšanas uzņēmumā uz dažiem mēnešiem iecēla jaunu valdi Anrija Matīsa vadībā. Lai saprastu, kādā stāvoklī atrodas uzņēmums un ko iespējams nelikumīgu darījusi iepriekšējā vadība, tika pasūtīti vairāki auditi. Kāda varētu būt vecās valdes atbildība par uzņēmumam nodarītiem zaudējumiem, vērtēja advokātu birojs NOVIUS. Sākot ar neizdevīgiem līgumiem un iepirkumiem beidzot ar pašvaldības uzņēmuma naudas tērēšanu neskaitāmu konsultantu algošanai, kuri pārsvarā bija domes politiķi un viņu radinieki. 

 

Rudenī medijos parādās ziņas, ka izvērtējums ir gatavs. Bet tas ir konfidenciāls. Domes opozīcija pieprasa Rīgas Satiksmes kapitāldaļu turētājam vicemēram Vadimam Baraņņikam to padarīt publisku un vērsties tiesā pret veco valdi. Baraņņiks nedara neko no tā. Viņaprāt atzinums ir pārāk vispārīgs bez konkrētiem vainīgo uzvārdiem un zaudētām summām, ko no viņiem būtu jāpiedzen.  Tā vietā policijā sākas pārbaude pret opozīcijas domnieku Valteru Bergu, kurš žurnālistiem izpļāpājas par slepenā dokumenta saturu. Oktobrī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija prasa par Baraņņika bezdarbību pārbaudi sākt Ģenerālprokuratūrai. Barraņņiks to nosauc par politisku šantāžu. 

 

VADIMS BARAŅŅIKS

Bijušais RD vicemērs un bijušais RPSIA “Rīgas satiksme” kapitāldaļu turētājs

Bija kaut kādas vīzijas. Bet, lai iesniegtu prasību, vajag noteikt kāds ir pārkāpums, kādā apmērā zaudējumi ir uzņēmumam.

Tad tas bija pārāk vāji sagatavots?

Par cipariem tur nekas nebija teikts, tur bija teikts, ka ir pazīmes, ka varētu būt. 

Bet nebija teikts, ka šis vai tas valdes loceklis ar savu darbību nesa tādus un tādus zaudējums sabiedrībai.

 

Barraņņiks vēl nogaida vairāk nekā mēnesi un tikai 14.novembrī Rīgas Satiksmes dalībnieku sapulcē nolemj meklēt kādu, kurš veiks padziļinātu un izvērstu analīzi par vecās valdes pārkāpumiem. 

Tikmēr uzņēmumā ir notikusi kārtējā amatpersonu rokāde. Vadībā atgriezies Bemhena laika valdes loceklis Emīls Jakrins. Sanāk, ka Barraņņiks vēršas pie uzņēmuma, ko pārstāv Jakrins, lai viņam prasītu izvērtēt iespējamus vecās valdes - tātad arī paša Jakrina - pārkāpumus. Un lai būtu iespējams pret šiem cilvēkiem vērsties tiesā. Bez konkursa tiek izvēlēts advokātu birojs BDO. Iedotais termiņš apjomīgā atzinuma sagatavošanai salīdzinoši īss - 14.februāris. Līguma cena aptuveni 40 tūkstoši eiro. Nekā Personīga zināms, ka Rīgas satiksme nesen ir saņēmusi BDO advokātu veikto pētījumu. Bet rezultāts nav bijis tāds, kāds sagaidīts.

 

VALTERS BERGS 

Rīgas domes deputāts (JKP)

Kā apliecinājusi arī Ineses kundze, tad šis atzinums ir jau pabeigts un viņš esot tādā stāvoklī, ka viņi ir atteikušies to pieņemt un pat apmaksāt šo pakalpojumu.

DŽINETA INNUSA

RPSIA “Rīgas satiksme” valdes priekšsēdētāja

Ir saņemts atzinuma projekts, bet šobrīd šo atzinuma projektu mēs pieņēmuši neesam kā gala variantu. Ir lūgts viņu acīm acu precizēt atbilstoši darba uzdevumam dotajam. Nu tad, kad mēs saņemsim, tad mēs arī vērtēsim. Acīmredzot nav sniegtas atbildes uz visiem jautājumiem, kas ir uzdotas darba uzdevumā. Un darba uzdevums bija tieši novērtēt juridisko iespējamību piedzīt zaudējumus. Respektīvi, tātad pēc civilprocesa mums var būt viedoklis, bet, lai šis viedoklis varētu būt pamatots, tātad ir jāpierāda šo zaudējumu cēloniskā sakarība, tātad rīcība ar konkrētiem zaudējumiem, kas būtu pamatu pamats prasības celšanai.

VALTERS BERGS 

Rīgas domes deputāts (JKP)

Šis atzinums ir par periodu, kad valdē bija Emīls Jakrins. Tajā brīdī, kad izvēlas šos atzinuma veicējus BDO, arī valdē ir Emīls Jakrins. Un tas jau ir tikai pašsaprotami, ka viņš jau nepasūtīs veiktu šo audita atzinumu ne savās interesēs vai pret sevi. 

Bijušais RPSIA “Rīgas satiksme” valdes loceklis EMĪLS JAKRINS stāsta, ka BDO izvēlējušies juristi. Līdz valdei nonācis tikai viens kandidāts.

BDO mājas lapā atrodama ziņa, ka 2016.gadā advokātu birojs Bemhema vadītajai Rīgas Satiksmei sniedz konsultāciju pakalpojumu par strīdu ar Konkurences padomi. 

Bet advokāti to neuzskata par interešu konfliktu, kas neļautu viņiem objektīvi izvērtēt kādreizējā klienta valdes pārkāpumus. BDO pārstāvji apgalvo, ka divu darba dienu laikā neesot spējuši saņemt Rīgas Satiksmes atļauju kameras priekšā analizēt paši sava atzinuma rezultātus. Jāpiebilst, ka Rīgas satiksmē valdē, kas pasūtīja atzinumu darbojās arī Elīna Epalte-Drulle  - cieša agrākā valdes priekšsēdētāja Bemhena sabiedrotā. Pēc nesenās atkāpšanās no valdes amata viņa joprojām turpina darbu uzņēmumā kā administratīvās pārvaldes direktore. 

ROLANDS VALDEMARS

BDO Law Zvērināts advokāts

un

JĀNIS ZELMENIS

BDO Law partneris, Zvērināts advokāts

Pagaidām mēs neesam ar kolēģi pilnvaroti komentēt detaļas. 

Vai jūs esat saņēmuši atpakaļ šo te jūsu rakstīto pētījumu. 

Nē, neesam šobrīd saņēmuši atpakaļ. 

Vai jums ir informācija par to, ka viņi ir atteikušies to pieņemt. 

Ne tāda informācija nav. 

Valdes pārstāve Innusas kundze saka, ka viņi ir atteikušies maksāt par šo pakalpojumu un ir atteikušies pieņemt to kā kvalitatīvi izdarītu darbu. 

Tādas informācijas mums nav. Pirmā dzirdēšana būs no jums. Ja mums būtu bijusi saruna ar klientu, tad mēs arī varētu varbūt kaut kādās detaļās komentēt to. Šobrīd ko mēs no savas puses varam pateikt, ka mēs esam līgumu izpildījuši noteiktajā termiņā, un mums lūgto atzinumu esam arī iesnieguši klientam.

BDO partneris Zelmenis ir bijis Baibas Brokas advokāts Biatlona federācijas aizdomīgo ziedojumu lietā. Rīgas domes opozīcijas deputāti neformālās sarunās norāda uz Brokas un Jakrina draudzīgajām attiecībām. Ar to skaidrojot arī juridisko konsultantu izvēli Rīgas Satiksmē. 

JĀNIS ZELMENIS

BDO Law partneris, Zvērināts advokāts

Kāpēc par Jakrinu jautāju - jo viņam ir ļoti labas attiecības ar Baibu Broku. Savukārt Broka ir jūsu kliente. 

Mums ir daudzi klienti, paldies Dievam. Tā ir vēl viena sabiedrībā ļoti izplatīta kļūda - asociēt klientus ar advokātu vai advokātu biroju.  Mūs noalgo, mēs izdarām darbu, dzīve turpinās.

No 1.janvāra, mainoties likumam, par kapitāldaļu turētāju Rīgas satiksmē kļuva Rīgas izpilddirektors Juris Radzēvičs. Viņš uzskata, ka jārīkojas ātri un jāizmēģina visi veidi kā vērsties pret agrāko uzņēmuma vadību. 

JURIS RADZEVIČS

Rīgas domes izpilddirektors

Bija iepriekšējais izvērtējums tāds vispārīgāks un šobrīd tika pēc iepriekšējā kapitāldaļu turētāja pasūtījuma, bet to izdarīja iepriekšējā valde, pasūtīts šis juridiskais novērtējums. Šobrīd es neesmu vēl redzējis. Bet, protams, lai būtu objektīva bilde, šāds novērtējums būtu nepieciešams. Cits stāsts ir par to, kādas kvalitātes dokumentu mēs saņemsim. Ja mēs runājam par valdi, kura, iespējams, ar savām darbībām tomēr arī bija saistīta, nu atsevišķi valdes locekļi ar šiem darījumiem. Tā ir liela problēma.

Ja tiesā vērsīsies dome vai Rīgas Satiksme, tad likums liek iemaksāt kā valsts nodevu daļu no prasības summas. Ko negatīva iznākuma gadījumā atgūt nevarēs. Izpilddirektors uzskata, ka iespējams šo prasību apiet, ja tiesā vērsīsies prokuratūra.

Kamēr Rīga gatavojas ārkārtas vēlēšanām, pilsēta strādā ar tehnisko budžetu. Agrākais Rīgas Satiksmes valdes priekšsēdētājs brīdina - uzņēmumam šis gads būs kritisks.  Iespējams tādi būšot daži tuvākie mēneši. Pašreizējā vadība nav tik pesimistiska. Bet, ja Rīga bez budžeta dzīvos arī vasarā, tad gan Rīgas satiksmei nāksies izmantot bankas īstermiņa aizdevumu. 

 

TV3 Nekā Personīga
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas

mēbeļu izgatavošana
apdrošināšana  octa  dziļurbums