Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera aicina Ministru kabinetu neapstiprināt ziņojumu ....

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera aicina Ministru kabinetu neapstiprināt ziņojumu "Par augstskolu iekšējās pārvaldības modeļa maiņu"

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (turpmāk - LTRK) aicina Ministru kabinetu neapstiprināt IZM sagatavoto konceptuālo ziņojumu "Par augstskolu iekšējās pārvaldības modeļa maiņu" pirms nav notikusi padziļināta diskusija ar visām iesaistītajām pusēm.

Katrīna Zariņa, LTRK valdes locekle: “Mēs saskatām vajadzību veikt uzlabojumus augstākās izglītības sistēmā, tomēr vienlaikus redzam, ka reformas procesam jābūt kvalitatīvam, datos balstītam, sasniedzamajiem rezultātiem ir jābūt skaidri definētiem un iezīmētiem ar indikatīvajiem rādītājiem. LTRK stingri iestājas pret augstākās izglītības iestāžu filiāļu slēgšanu, kas mazinās augstākās izglītības pieejamību reģionos, kā arī mums nav saprotama motivācija koledžu izslēgšanai no augstākās izglītības sistēmas.”

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) ir izstrādājusi konceptuālā ziņojuma projektu par augstskolu iekšējās pārvaldības modeļa maiņu, kas paredz it kā kompleksus strukturālos risinājumus augstākās izglītības un zinātnes nozares starptautiskajai konkurētspējai.

LTRK uzskata, ka IZM sagatavotais ziņojums pašreizējā redakcijā nav pietiekoši detalizēti sagatavots, pamatots un izdiskutēts. LTRK ir būtiski iebildumi pret ziņojumā minēto, kā piemēram, konkrētu indikatoru trūkumu, ar kuru palīdzību būtu iespējams vērtēt plānoto augstskolu reformu efektivitāti. LTRK uzskata, ka ziņojumā trūkst arī finanšu aprēķinu, kas pamatotu, piemēram, nepieciešamību kā vienu no atbilstības kritērijiem izmantot studējošo skaitu. Tāpat kritēriji internacionalizācijai attiecībā uz studentiem un ārvalstu akadēmisko personālu liecina par analīzes trūkumu IZM ziņojuma gatavošanā.

LTRK iestājas par reformu nepieciešamību izglītības sistēmā, kas paaugstinātu tās kvalitāti un konkurētspēju, tomēr uzskata, ka nav pamata reformas steigai, kas neatbilst nedz labai praksei, nedz labas pārvaldības principiem. LTRK ir sagatavojusi savu atzinumu un iesniegusi to Ministru kabinetam.

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) ir politiski neitrāla uzņēmēju biedrība, kurā apvienojušies visu Latvijas reģionu un tautsaimniecības nozaru mikro, mazie, vidējie un lielie uzņēmumi. Pēc biedru skaita LTRK ir lielākā uzņēmēju biedrība, kurā apvienojušies vairāk nekā 2600 individuāli biedri un aptuveni 60 uzņēmēju biedrības. LTRK individuālo biedru – uzņēmumu – apgrozījums 2018.gadā pārsniedza 16,75 miljardus eiro. Kopējais pārstāvēto juridisko biedru skaits ir lielāks par 5700.

LTRK pārstāv savu biedru - uzņēmēju intereses valsts un pašvaldību institūcijās, cīnoties par labāku biznesa vidi, kā sniedz praktisku atbalstu saviem biedriem, palīdzot celt uzņēmumu konkurētspēju, kā arī atrast jaunus sadarbības partnerus Latvijā un ārvalstīs.

LTRK ir pilntiesīga starptautiskā tirdzniecības un rūpniecības kameru tīklojuma - vairākus gadu simtus darbības pieredzi uzkrājušo un divdesmit miljonu visas pasaules uzņēmēju apvienojošo Eiropas Tirdzniecības un rūpniecības kameru asociācijas (EUROCHAMBRES) un Starptautiskās Tirdzniecības palātas (ICC) - biedre.

Biedrība ir viena no vecākajām Latvijas nevaldības organizācijām – LTRK ir uzņēmēju balss un atbalsts jau 80.gadu!


 

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas

mēbeļu izgatavošana
apdrošināšana  octa  dziļurbums