Palielina atbalstu uzņēmumiem darba vides risku novērtējumam

Otrdien, 19. novembrī, valdība palielināja Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstu laboratoriskajiem mērījumiem no 250 eiro uz 500 eiro, lai uzņēmumā veiktu pilnvērtīgu un kvalitatīvu darba vides risku novērtējumu. Tā mērķis ir objektīvi novērtēt darba vides riskus, piemēram, trokšņa, vibrācijas, mikroklimata, apgaismojuma, kā arī putekļu un ķīmisko vielu koncentrāciju, kuriem pakļauts nodarbinātais darba laikā. Atbilstoši mērījumu rezultātiem darba devējs var izvēlēties nepieciešamos individuālos aizsardzības līdzekļus un veikt citus pasākumus riska samazināšanai vai novēršanai, kā arī noteikt veicamo obligāto veselības pārbaužu biežumu.

Bezmaksas atbalsta saņemšanai darba vides risku novērtējumam un laboratoriskiem mērījumiem var pieteikties bīstamo nozaru uzņēmumi lauksaimniecības, būvniecības, metālapstrādes, veselības aprūpes u.c. jomās. Konstatēts, ka līdzšinējais atbalsts bieži vien nesedz izdevumus, lai veiktu visus nepieciešamos laboratoriskos mērījumus pilnīgai darba vides riska novērtēšanai un noteiktu pasākumus nodarbināto drošībai un veselības aizsardzībai. Turklāt jāatzīmē, ka tieši laboratoriskos mērījumus veic ļoti maz uzņēmumu, jo bieži vien šis pakalpojums uzņēmumiem rada vislielākos izdevumus, kā arī, iespējams, ka darba devēji ne vienmēr izprot mērījumu pamatojumu un nozīmīgumu. Tieši tādēļ šāda atbalsta palielināšana vienlaicīgi ar darba vides risku novērtējumu un pasākumu plānu ir svarīgs atbalsts bīstamo nozaru uzņēmumiem, lai nodrošinātu drošu un veselībai nekaitīgu darba vidi nodarbinātajiem un izpildītu normatīvo aktu prasības.

Valsts darba inspekcijas projektā bīstamo nozaru uzņēmumi var saņemt bezmaksas konsultatīvo atbalstu darba vides uzlabošanai uzņēmumos, t.sk. atbalstu darba vides risku novērtēšanai un laboratorisko mērījumu veikšanai, darba aizsardzības speciālistu un uzticības personu apmācībām, kā arī apmācībām nodarbinātajiem droša darba veikšanā u.c. Informācija par šo pakalpojumu saņemšanu un pieteikšanos tiem pieejama Valsts darba inspekcijas tīmekļa vietnē.

ESF atbalsts projektu īstenošanai paredzēts ES fondu pamata plānošanas dokumenta - darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.3.1. specifiskā atbalsta mērķī “Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos”.

Labklājības ministrija
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:



Aktuālās ziņas

mēbeļu izgatavošana
apdrošināšana  octa  dziļurbums