ECOFIN sanāksmē diskutēs par Budžeta instrumentu eirozonas konverģencei un konkurētspējai

No 9. līdz 10. oktobrim finanšu ministrs Jānis Reirs un Finanšu ministrijas pārstāvji piedalīsies Eirogrupas un Eiropas Savienības (ES) Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes (ECOFIN) sanāksmē, kas notiks Luksemburgā.

Eirogrupas laikā paredzēta tematiskā diskusija par konkurētspēja eirozonā. Gatavojoties starptautiskajām sanāksmēm, tiks pārrunāta valūtas kursa attīstība. Savukārt sanāksmes turpinājumā plānots pārrunāt Banku savienības eirozonas aspektus un Portugāles 10. pēcprogrammas uzraudzības misiju. Noslēgumā paredzēts diskutēt par vēlēšanu procesu, lai ieceltu jaunu Eiropas Centrālās bankas (ECB) valdes locekli.

Paplašinātās Eirogrupas laikā plānota viedokļu apmaiņa par Budžeta instrumentu eirozonas konverģencei un konkurētspējai (BICC). Plānots panākt vienošanos par BICC elementiem un jautājumu par BICC priekšlikumu ES Daudzgadu budžeta 2021-2027. gadam ietvaros virzīt izskatīšanai Eiropadomē un Eirosamitā, kas norisināsies 18. oktobrī.

Diskusija par BICC pārvaldības ietvaru turpināsies arī ECOFIN sanāksmē. Par to paredzēta Eiropas Komisijas (EK) prezentācija. Līdz šim ir publicēts ne tikai regulas priekšlikums, bet arī virkne darba dokumentu, kuros aprakstītas iespējamās BICC elementu variācijas. EK skaidro, ka jaunā regula ļaus nodrošināt autonomiju eirozonas dalībvalstu lēmumiem BICC ietvaros, kas iepriekš Reformu atbalsta programmā netika nodrošināta, saglabājot EK kā īstenotāja lomu šim instrumentam. Regulas priekšlikumā teikts, ka Padomei būtu būtiska nozīme instrumenta pārvaldībā, bet balsstiesības piederētu vienīgi eirozonas valstīm.

ECOFIN sanāksmes laikā plānota arī Eiropas Revīzijas palātas (ECA) gada pārskata prezentācija par 2018. gada ES vispārējā budžeta ieviešanu. Šāds ziņojums tiek izstrādāts ik gadu un tiek izmantots par pamatu ES vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanas procedūrā.

Tāpat sanāksmē plānots uzklausīt Eiropas finanšu arhitektūras attīstības sadarbības jomā Lietpratēju augsta līmeņa grupas ziņojuma galvenos secinājumus. Grupa izveidota ar mērķi izvērtēt Eiropas finanšu arhitektūru attīstības sadarbības jomā. Lai izvairītos no esošo aktivitāšu pārklāšanās un veicinātu turpmākas sadarbības iespējas ar citiem nozīmīgiem attīstības jomas partneriem, grupas uzdevums ir izvērtēt, kā maksimāli palielināt Eiropas Investīciju bankas (EIB), Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas (ERAB) un EK pārvaldīto finanšu instrumentu pievienoto vērtību.

Finanšu ministri pārrunās arī Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML) rīcības plāna ieviešanu un AML direktīvas virzienus. Tāpat paredzēts apmainīties viedokļiem par gūtajām mācībām 2019. gada Eiropas semestra ietvaros, kā arī iepazīties ar Kapitāla tirgus savienības un finanšu pakalpojumu likumdošanas ieviešanas aktualitātēm.

FINANŠU MINISTRIJA
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas

mēbeļu izgatavošana
apdrošināšana  octa  dziļurbums