Precizēti Nacionālā enerģētikas un klimata plāna 2030.gadam pasākumi

Turpinot darbu pie Nacionālā enerģētikas un klimata plāna 2030. gadam (NEKP 2030) izstrādes, Ekonomikas ministrija pēc Eiropas Komisijas rekomendāciju un sabiedrības sniegto priekšlikumu analīzes ir aktualizējusi NEKP 2030 redakciju, t.sk. plānotos rīcības virzienus un pasākumu sarakstu. Dokumenti publicēti ministrijas tīmekļa vietnē; vienlaikus informējam, ka pakāpeniski informācija tiks papildināta ar pārējām plāna sadaļām.

Aicinām ikvienu interesentu iepazīties ar aktualizētajiem dokumentiem un sniegt viedokli par piedāvātajiem NEKP 2030 pasākumiem un plānu kopumā līdz š.g. 6. oktobrim, informāciju nosūtot uz elektronisko adresi NEKP@em.gov.lv vai pasts@em.gov.lv.

Kā zināms, NEKP 2030 būs galvenais dokuments ilgtermiņa enerģētikas un klimata politikas formulēšanai. NEKP 2030 ilgtermiņa vīzija ir ilgtspējīgā, konkurētspējīgā un drošā veidā veicināt klimatneitrālas tautsaimniecības attīstību. Attiecīgi plāna mērķi ir veicināt resursu efektīvu izmantošanu, kā arī to pašpietiekamību un dažādību; nodrošināt  resursu, un it īpaši fosilu un neilgtspējīgu resursu, patēriņa būtisku samazināšanu un vienlaicīgu pāreju uz ilgtspējīgu, atjaunojamu un inovatīvu resursu izmantošanu; un stimulēt tādas pētniecības un inovāciju attīstību, kas veicina ilgtspējīgas enerģētikas sektora attīstību un klimata pārmaiņu mazināšanu.

Lai sasniegtu minētos mērķus, šobrīd plānā iekļauts saraksts ar 104 pasākumiem, kas sadalīti 12 rīcības virzienos:

 1. Ēku energoefektivitātes uzlabošana;
 2. Energoefektivitātes uzlabošana un AER tehnoloģiju izmantošanas veicināšana siltumapgādē un aukstumapgādē un rūpniecībā;
 3. Energoefektivitātes uzlabošana un AER tehnoloģiju izmantošanas veicināšana transportā;
 4. Ne-emisiju tehnoloģiju izmantošanas veicināšana elektroenerģijās ražošanā;
 5. Enerģijas pašražošanas un pašpatēriņa veicināšana;
 6. Enerģētiskā drošība un neatkarība, pilnīga enerģijas tirgu integrācija, infrastruktūras modernizācija;
 7. Atkritumu un notekūdeņu apsaimniekošanas efektivitātes uzlabošana un SEG emisiju samazināšana;
 8. Resursu efektīva izmantošana un SEG emisiju samazināšana lauksaimniecībā;
 9. Ilgtspējīga resursu izmantošana, SEG emisiju samazināšana un CO2 piesaistes palielināšana mežsaimniecībā;
 10. Fluorēto siltumnīcefekta gāzu (F-gāzu) izmantošanas samazināšanas veicināšana;
 11. Nodokļu sistēmas “zaļināšana” un draudzīguma energoefektivitātei uzlabošana;
 12. Sabiedrības informēšana, izglītošana un izpratnes veicināšana.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par pārvaldību enerģētikas savienības un rīcības klimata politikas jomā visām Eiropas Savienības dalībvalstīm jāizstrādā šāds plāns un jāiesniedz tas Eiropas Komisijā līdz 2019. gada 31. decembrim. Plāna pirmo redakciju Ekonomikas ministrija izstrādāja un iesniedza izvērtēšanai Eiropas Komisijā jau 2018. gada decembrī. Eiropas Komisija izvērtēja Latvijas iesniegtā plānu projektu un sniedz rekomendācijas par tajos iekļautajiem pasākumiem.

Būtiskākās Eiropas Komisijas rekomendācijas NEKP 2030 pilnveidošanai bija:

1) piedāvāt plašāku pasākumu loku SEG emisiju samazinājumam dažādās nozarēs (transports, atkritumu apsaimniekošana, maza mēroga enerģētika, mājsaimniecības) un analizēt emisiju piesaistes lomu;

2) noteikt atjaunojamās enerģijas īpatsvara mērķi vismaz 50% apjomā (sākotnēji piedāvātā 45% vietā) un izstrādāt pasākumus, kas šo mērķi ļautu savlaicīgi un izmaksu efektīvā veidā sasniegt;

3) palielināt ambīcijas attiecībā uz nepieciešamo enerģijas patēriņa samazinājumu un skaidrāk definēt pasākumus, kā to īstenot, īpaši ēku un transporta sektorā;

4) definēt tādus pasākumus, kas enerģijas vairumtirgos un mazumtirgos vairos konkurenci, kas Latvijai īpaši aktuāli, lai veicinātu fosilo energoresursu piegādātāju un piegādes ceļu diversifikāciju;

5) uzskaitīt veiktos pasākumus un plānus fosilā kurināmā subsīdiju pakāpeniskai izbeigšanai;

6) noteikt tādas pētniecības un inovāciju rīcībpolitikas, kas veicinātu mērķu sasniegšanu pārējās plāna jomās.

Detalizēti ar Eiropas Komisijas sniegtajām rekomendācijām Latvijai var iepazīties Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē.

Š.g. novembrī NEKP 2030 tiks iesniegts izskatīšanai valsts sekretāru sanāksmē un līdz ar to uzsākta oficiālā saskaņošanas procedūra, kā arī organizēta konference plāna apspriešanai.

Plašāka informācija par NEKP 2030 publicēta Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē.

Ekonomikas ministrija
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas

mēbeļu izgatavošana
apdrošināšana  octa  dziļurbums